Rømø Strand bliver 25 procent bilfri

Naturstyrelsen har opført en pælerække på cirka 1.400 meter i den sydlige ende af Rømø Strand, der markerer en ny bilfri zone. Fremover vil strandenge og klitter her kunne udvikle sig frit til gavn for sårbare strandplanter og fugle.