Naturen i brand: Sankt Hans-bål i haven og grill giver brandfolk travlt

Ildebrand efter grill og Sankt Hans-bål og brand efter bål i haven er et stigende problem. Mere end fire gange i timen rykker brandmyndighederneud til brand i naturen i sommerhalvåret.