NYHEDER EFTERÅR FORÅR GUIDE SOMMER VINTER

Bål-regler: Her må du tænde bål i skoven og på stranden

Det er tilladt at tænde bål på bålpladser på offentlige strande og i offentlige skove. Der er dog en række bål-regler, der skal overholdes, inden man beslutter sig for at bruge ild i naturen. Outdoor-Camping giver dig et overblik her. Foto: Alissa Maria Kloppenburg

Det er tilladt at tænde bål på bålpladser på offentlige strande og i offentlige skove. Der er dog en række bål-regler, der skal overholdes, inden man beslutter sig for at bruge ild i naturen. Outdoor-Camping giver dig et overblik her. Foto: Outdoor-Camping

Bål i naturen giver ro og hygge helt ind i sjælen. Inden man gør det, er der dog en række vigtige bål-regler, der skal overholdes. Må du eks. tænde bål på stranden, og skal bål i skoven altid foregå på en bålplads? Se Outdoor-Campings guide her.

Der er intet så skønt som at nyde en sommeraften under stjernerne, mens bålet knitrer, og flammerne varmer kroppene. Men før I kommer så langt, er der nogle vigtige regler, der skal overholdes, for at undgå, at nogen kommer til skade, eller at ilden breder sig.

Du kan altid se på brandfare.dk, om der er afbrændingsforbud i den kommune, hvor du planlægger at tænde bål.

I artiklen her bliver du klogere på:
• Regler for bål i skoven
• Regler for bål på stranden

Brug bålplads: Regler for bål i skove

Især på shelterpladser og primitive overnatningspladser er der ofte bålpladser. Foto: Outdoor-Camping

I skove må du som udgangspunkt kun tænde bål på allerede eksisterende bålpladser. Det er forbudt at tænde bål i hård vind, og samtidig kan den pågældende kommune, hvor bålet skal tændes, til enhver tid udstede forbud mod afbrænding.

Det sker som regel i meget varme somre med længere tids tørke, at forbud udstedes. I 2018 blev sådan et forbud udsted over hele landet. Alligevel gik det galt ved Lille Vildmose ved Tofte Skov i Nordjylland, da en markbrand kom ud af kontrol.

I løbet af en nat kæmpede 40 mand for af få pløjet et brandbælte mellem markbranden og naturområderne ved siden af. Et areal svarende til knap 30 fodboldbaner brændte ved den ene brand, men dermed var faren ikke overstået. Langt fra. For selvom det lykkedes at få branden i kontrol over ilden over jorden, brændte den stadig under jorden.

Det kunne den, fordi Lille Vildmose er en gammel drænet mose. Dræningen skete for, at man kunne udvinde tørv til brændsel under 2. Verdenskrig, og det betød, at vandlommerne i mosen blev erstattet med luftlommer og dermed ilt, som giver ilden næring. Dermed var de optimale betingelser til stede, for at ilden fortsat kunne sprede sig under jorden.

Brande under jorden kan ulme i flere dage, uden at man kan se dem, og de kan pludseligt bryde ud på nye steder over jorden. Frygten for, at branden i Nordjylland udviklede sig til en decideret skov- og mosebrand, var derfor stor.

Årsagen til, at det heldigvis kun sjældent går så galt som her, er fordi danskerne generelt er gode til at overholde de gældende regler for afbrænding af bål.

Læs derfor reglerne for bål i naturen grundigt.

Byg en bålplads ved vandet: Her er reglerne

På offentlige strande må du tænde mindre bål på de ubevoksede områder i strandkanten. Det er dog strengt forbudt at tænde bål i klitter.

Præcis som tilfældet er i resten af landet, kan kommunerne også på strande udstede forbud mod afbrænding.

Når du tænder bål på stranden. Er det vigtigt, at du laver en tydelig markering at, hvor bålet er. Det er strengt forbudt at dække bålpladsen med sand efterfølgende. Selvom det overdængede sand slukker flammerne, isolerer det nemlig samtidig og holder derfor kullet varmt.

Strandsand kan på den måde blive flere hundrede grader varmt, og ved at efterlade tydelige markeringer af, hvor bålet har været, undgår du på denne måde, at intetanende børn og andre strandgæster sætter foden deri og får stærke forbrændinger under fødderne.

Læs derfor reglerne for bål i naturen grundigt.

Regler for bål i naturen

1. I offentlige skove må bål som udgangspunkt KUN tændes på allerede eksisterende bålpladser.

2. På offentlige strande må du tænde mindre bål på de ubevoksede områder, dog IKKE i klitter.

3. Bålpladser på offentlige strande skal markeres tydeligt og efterlades tydeligt markerede.

4. Bålpladser på offentlige strande må IKKE dækkes til med sand og andet, så andre strandgæster risikerer at træde i de tildækkede gløder.

5. Bål skal altid holdes under opsyn.

6. Ild og gløder i bål, cigaretter, lys mv. skal slukkes efter brug, så der ikke opstår fare for brand.

7. Afbrændingsforbud SKAL overholdes.

8. Tændstikker, lightere og lign. skal opbevares forsvarligt.

9. Røg eller andet fra bålet må IKKE være til væsentlig ulempe for andre.

10. Brug af åben ild og lys m.v. i det fri skal ske under hensyntagen til vinden.

11. Det er FORBUDT at tænde bål i hård vind eller derover (10,8 – 13,8 meter i sekundet).

12. Optændingsvæske må KUN benyttes, hvis ildstedet er koldt, og KUN hvis bålet er placeret i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, genstande og oplag.

13. Brug af åben ild, lys og rygning skal ske i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, letantændelig vegetation og genstande.

14. Kommunerne kan forbyde eller fastsætte nærmere regler for enhver afbrænding.

15. Efterlad altid bålpladsen ren og pæn.

16. Personer der ikke overholder reglerne kan straffes med bøde.

Kilde: Afbrændingsbekendtgørelsen, Retsinformation

Similar Posts