NYHEDER

Flere penge til friluftsliv: Udeliv i naturnationalparker styrkes

Miljøministeren og aftalekredsen har afsat yderligere seks mio. kroner til friluftsliv i Naturnationalparkerne. Foto: Miljøministeriet

De kommende naturnationalparker får flere penge til friluftsfaciliteter rundt om og i parkerne. Dermed tilføres naturnationalparkerne i alt mere end 80 mio. kroner til udeliv.

Friluftslivet omkring naturnationalparkerne får nu et løft. Aftalepartierne bag naturnationalparkerne er nemlig klar med en ekstra indsprøjtning til friluftsliv omkring de kommende naturnationalparker.

Parterne har således valgt at afsætte yderligere seks mio. kroner til friluftsfaciliteter som shelters, hundeskove og nye mountainbikespor på statslige arealer i områder omkring naturnationalparkerne.

Det skal være med til at sikre et fortsat aktivt friluftsliv i naturområderne. De ekstra midler kommer oveni de fem mio. kr. der for hver af de 15 naturnationalparker allerede er afsat til at forbedre friluftslivet.

Naturstyrelsens lokale enheder har været i dialog med borger- og interessentgrupper om specifikke ønsker til udeliv. På den baggrund bliver der nu flere og bedre friluftsfaciliteter, som passer til de lokale behov. Det fortæller miljøminister Lea Wermelin:

”Vi har fået en masse inputs fra både borgere og foreninger, som dyrker friluftslivet i områderne i dag og selvfølgelig gerne vil fortsætte med at mountainbike eller lufte hunden. Det skal der være plads til i en god balance med naturen, og derfor har vi afsat ekstra midler til at styrke friluftslivet op til og uden for naturnationalparkerne”, siger miljøministeren.

Masser af udendørs aktiviteter

Et eksempel på de nye tiltag og forbedringer er opgradering af cykelveje i Almindingen. Det giver god mulighed for at komme rundt på cykel, uanset om man vil cykle igennem naturnationalparken eller foretrækker at cykle udenfor.

Et andet eksempel er ved den kommende Naturnationalpark Ulvshale Skov. Her udvider og opgraderer Naturstyrelsen en hundeskov på vej ud til naturnationalparken, så man bedre kan lade hunden løbe frit. På den måde undgår man at sætte hunden i snor, hvis man ikke ønsker at tage hunden med ind i den kommende naturnationalpark.

Derudover er det planen at bruge midlerne til shelters, bålpladser, madpakkehuse, muldtoiletter, fugletårne, borde-bænke, rideruter og meget andet. Flere af faciliteterne er allerede ved at blive etableret, mens andre først bliver klar i 2023, fortæller Lea Wermelin:

”Vi har i høj grad lyttet og taget hensyn til lokale forhold, ønsker og bekymringer. Med de afsatte midler får vi områder til både stille og vilde naturoplevelser inde i naturnationalparkerne, og samtidig styrker vi friluftsmulighederne op til og rundt om naturnationalparkerne”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Partierne bag aftalen er regeringen (Socialdemokratient), SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

Eksempler på nye friluftsfaciliteter

Naturstyrelsens lokale enheder har samlet forslag fra borgerne til nye eller renoverede friluftsfaciliteter (listen er ikke komplet):

Naturnationalpark Almindingen: Opgradering af cykelveje uden for den kommende Naturnationalpark Almindingen. Etablering af ny hundeskov i Almindingen. Restaurering af fugletårnet i Ølene.

Naturnationalpark Stråsø: Omlægning af en riderute rundt om naturnationalparken fra Omstrup i nord til Fejsøområdet i syd. I forbindelse med ruten er det planen bl.a. at etablere gode p-pladser og madpakkehuse. Desuden får shelterpladsen i Ølgryde og den lokale hundeskov en opgradering.

Naturnationalpark Læsø Klitplantage: Flytning af hundeskov. Ridefaciliteter ved Birkesø. En markeret vandrerute i Enebærdalen og hen til Badesøen.

Naturnationalpark Harrild Hede og Nørlund Plantage: Opgradering af legeplads og aktivitetsbane nær Naturcenter Harrild Hede. Renovering og udvidelse af hundeskov i Gludsted.

Naturnationalpark Gribskov: Udvidelse af friluftsfaciliteter i Gribskov Vest for at skabe et attraktivt besøgsområde uden for naturnationalparken med bl.a. borde/bænke sæt, bålsteder/grill og primitive lejrpladser, hvoraf nogle bliver med shelters. Desuden arbejdes der på nye rideruter uden for naturnationalparken.

Naturnationalpark Bidstrupskovene: Etablering af nyt tilbud om udeliv uden for den forventede naturnationalpark i form af bålhytte og muldtoilet. Udvidelse af p-plads.

Naturnationalpark Ulvshale Skov: Forbedring og udvidelse af Stege Hundeskov. Forbedringer af legeplads og udsigtsplatform på Hyldevang ved Nyord.

Naturnationalpark Fussingø: Hundeskov og udvidelse af p-pladser i Udskovene.

Naturnationalpark Hanstholm: Flytning af toilet og reetablering af p-plads ved Trøjborg/Klitmøller, da området sander til. Udskiftning af badebro ved Årbjerg /Vandet Sø.

Similar Posts