NYHEDER CAMPER

Nye regler til sommer: Fremover må folk bo fast i deres campere

Den 1. juli bliver det formentligt tilladt at bo fast i sin camper. Det fortæller skatteminister Morten Bødskov (Soc. Dem.), som sender forslag til regelændring i høring.

Som reglerne er i dag, må man ikke køre i sin autocamper uden samtidig at have en fast bopæl. Det ændrer skatteminister Morten Bødskov (Soc. Dem.) nu på.

Skatteministeren vil fremover indføre mulighed for fravigelse af bopælskravet for dem, der eksempelvis vil sælge huset og nyde deres otium på landevejene. 

”De, der har en drøm om at sælge huset og køre de danske og europæiske landeveje tynde, skal selvfølgelig have mulighed for det. Vi må ikke drukne i bureaukratiske regler, men derimod sørge for at give danskerne mulighed for at leve det liv, de vil. Særligt når det som her ikke koster fællesskabet en eneste krone. Derfor ændrer vi nu reglerne”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Ægtepar fik sagen til at rulle

Regelændringen sker efter en sag, hvor Jørgen og Tove Holm henvendte sig til Outdoor-Camping om at være blevet truet af Motorstyrelsen med at få klippet pladerne, fordi de havde registreret deres adresse som ukendt adresse hos kommunen.

Regelændringen lægger op til, at der ikke skal opgives en adresse, hvis der er særlige grunde til det. Om det er tilfældet beror på en konkret vurdering fra Motorstyrelsen. Hvis Motorstyrelsen dispenserer fra bopælskravet, skal der dog oplyses en adresse, hvor borgeren kan kontaktes – fx hos en ven, et familiemedlem eller kommunen.

Ændringen kommer ifølge skatteministeren i høring inden længe, hvorefter de nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2021. Den nyhed vækker stor glæde hos Jørgen og Tove.

“Det lyder rigtig godt. Jeg gjorde indsigelse over Motorstyrelsens trussel om, at de ville klippe pladerne på vores autocamper, og jeg kan ikke forestille mig, at de vil komme efter os nu”, siger Jørgen Holm.

Motorstyrelsen ville sætte parret på gaden

Sagen kort

Flere og flere mennesker ønsker at bo fast i en autocamper.

Således har Facebook-gruppen ‘Når autocamperen er permanent bolig’, mere end 1.000 medlemmer. Her lufter medlemmerne ofte nøjagtigt de samme frustrationer over reglerne, som dem Jørgen og Tove oplever.

Ifølge CPR-lovens § 6 skal kommunalbestyrelsen registrere enhver på dennes bopæl i kommunen.

Ifølge Motorstyrelsen skal en person i henhold til registreringsbekendtgørelsen stå opført med bopæl eller fast opholdssted, før vedkommende kan registreres som ejer af et køretøj.

Gør vedkommende ikke det, skal Motorstyrelsen afmelde køretøjet.

Det er på trods af, at kommunalbestyrelsen ifølge CPR-lovens § 9 godt kan registrere en person, hvis eneste bolig er en båd, en campingvogn eller lignende bevægelig bolig. Hvis denne bolig ikke ligger fast, kan kommunalbestyrelsen registrere personen med bopæl dér, såfremt kommunalbestyrelsen ikke er i tvivl om, at vedkommendes adresse er dér.

Jørgen og Tove bragte først deres sag op over for Outdoor-Camping.

Siden er både Alternativet og Venstre gået ind i sagen med §20-spørgsmål til den ansvarlige skatteminister, Morten Bødskov.

Den 3. marts udtalte formanden for Skatteudvalget på Christiansborg, Bjørn Brandenborg (Soc. Dem.), at: “vi kommer hurtigst muligt til at se på hvordan vi kan lave reglerne om”.

Den 5. februar gjorde Jørgen og Tove indsigelse over for Motorstyrelsens trussel om at klippe deres plader. Det har givet dem en forlængelse af fristen, så de foreløbigt kan blive boende i deres autocamper.

Kilder: CPR-loven og registreringsbekendtgørelsen

Sagen startede i begyndelsen af februar, da Jørgen og Tove Holm vågnede op til nærmest et mareridt: Staten truede med at sætte dem på gaden. Ifølge Motorstyrelsen er det nemlig ulovligt at bo fast i en autocamper, som Jørgen og Tove Holm gør.

Igennem et langt liv har det pensionerede ægtepar ellers tjent staten loyalt som museumsinspektør og folkeskolelærer og betalt deres skat med glæde. Derfor kom det som et chok, da Motorstyrelsen i et brev den 2. februar i år truede parret med at få politiet til at klippe nummerpladerne på deres eneste hjem: Deres autocamper.

”Det kom som et chok. De skrev til os i en meget uvenlig tone, og vi følte os temmelig truede. Tænk, at de har tid og overskud til den slags, at klippe nummerpladerne af vores autocamper, hvis vi ikke inden for tre uger har skaffet os en folkeregisteradresse. Det er rystende”, sagde Jørgen Holm dengang til Outdoor-Camping.

Den 5. februar gjorde Jørgen og Tove indsigelse over for Motorstyrelsens trussel om at klippe deres plader. Det har givet dem en forlængelse af fristen, så de foreløbigt kan blive boende i deres autocamper, imens deres sag kører.

Alternativet bringer sagen for skatteministeren

Ifølge CPR-lovens §9 er det tilladt for danske statsborgere at registrere sig med fast folkeregisteradresse på en båd, en campingvogn eller anden lignende bevægelig bolig som eksempelvis en autocamper.

Alligevel truede Motorstyrelsen Jørgen og Tove med at afmelde deres autocamper, fordi de ifølge registreringsbekendtgørelsen skal stå opført med bopæl eller fast opholdssted, før vedkommende kan registreres som ejer af et køretøj.

Efter Outdoor-Camping’s involvering i sagen, begyndte snebolden for alvor at rulle. Sagen landede herefter på Alternativets skatteordfører Jan Kristoffersens bord, som fik rejst et såkaldt §20-spørgsmål til skatteministeren fra Alternativet.

Spørgsmålet er stillet af Torsten Gejl på vegne af Jan Kristoffersen og Alternativet. I sit spørgsmål henviser Thorsten gejl til Outdoor-Camping’s tidligere artikel ift. problemet.

Nu har formand for Skatteudvalget, Bjørn Brandenborg, altså bekræftet, at reglen laves om, så Jørgen og Tove og alle de mange andre, som ønsker at bo fast i deres autocamper kan få lov til det, uden at risikere at få deres hjem afmeldt af Motorstyrelsen.

Outdoor-Camping har spurgt både formanden for Skatteudvalget på Christiansborg Bjørn Brandenborg om, hvad den kommende regelændring konkret kommer til at betyde for Jørgen og Toves verserende sag med Motorstyrelsen. Han er dog endnu ikke vendt tilbage med et svar.

Hos Jørgen og Tove er man dog overbevist om, at de nu kan tage den med ro.

“Vi går ud fra, at vi kan tage den med ro nu, og det samme kan alle andre i samme situation vel. Den næste udfordring bliver at få teleselskaber og forsikringsselskaber til at anerkende autocampere og campervans som faste adresser”, siger Jørgen Holm.

Similar Posts