CAMPER NYHEDER

”Dum og rigid regel”: Staten truer Jørgen og Tove

Privatfoto: Jørgen og Tove Holm

”Skør regel” kan slukke Jørgen og Toves livslange drøm: At opleve Danmark i et hjem på fire hjul i en autocamper. Men ”ældgammel regel” gør, at parret nu risikerer at få klippet nummerpladerne.

Et langt liv på arbejdsmarkedet er slut for ægteparret Jørgen og Tove Holm. Nu skulle tiden bruges på at udleve drømmen om at se Danmark og Europa i de sidste år, parret har tilbage. Men staten har andre planer.

For de surt sammensparede skillinger, som parret har fået lagt til side igennem årene, har de købt sig en autocamper. Den bor de fast i, uden noget andet hjem. Men det må man ikke. I hvert fald ikke her i landet.

Det kom som et chok. Tænk, at de har tid og overskud til den slags, Jørgen Holm

Derfor har Motorstyrelsen nu skrevet et truende brev til Jørgen og Tove om, at de har 21 dage til at finde sig en fast adresse. Ellers afmelder de parrets eneste hjem.

”Det kom som et chok. De skrev til os i en meget uvenlig tone, og vi følte os temmelig truede. Tænk, at de har tid og overskud til den slags: Klippe nummerpladerne af vores autocamper, hvis vi ikke inden for tre uger har skaffet os en folkeregisteradresse. Det er rystende”, siger Jørgen Holm.

Ukendt adresse: Må ikke eje et køretøj

Årsagen til, at Motorstyrelsen nu vil have nummerpladerne på Jørgen og Toves autocamper klippet, har hold i CPR-loven og i registreringsbekendtgørelsen.

Om Sagen

Flere og flere mennesker ønsker at bo fast i en autocamper

Ifølge CPR-lovens § 6 skal kommunalbestyrelsen registrere enhver på dennes bopæl i kommunen.

Ifølge Motorstyrelsen skal en person i henhold til registreringsbekendtgørelsen stå opført med bopæl eller fast opholdssted, før vedkommende kan registreres som ejer af et køretøj.

Gør vedkommende ikke det, skal Motorstyrelsen afmelde køretøjet.

Det er på trods af, at kommunalbestyrelsen ifølge CPR-lovens § 9 godt kan registrere en person, hvis eneste bolig er en båd, en campingvogn eller lignende bevægelig bolig. Hvis denne bolig ikke ligger fast, kan kommunalbestyrelsen registrere personen med bopæl dér, såfremt kommunalbestyrelsen ikke er i tvivl om, at vedkommendes adresse er dér.

Kilder: CPR-loven og registreringsbekendtgørelsen

Her står der, at Motorstyrelsen skal kræve, at en person, som er registreret i cpr-registeret, står opført med bopæl eller fast opholdssted, før vedkommende kan registreres som ejer af et køretøj.

Vi, der i en periode har valgt denne livsform, er jo ikke hjemløse, Jørgen Holm

For Jørgen og Toves vedkommende er den bopæl bare et køretøj, som dagligt flytter sig fra ét sted til det næste. Derfor står parret indtil videre opført med “Ukendt adresse i Danmark”.

Dette kan man ifølge cpr.dk gøre, hvis man hverken har en bolig eller et fast opholdssted. Jørgen og Tove står derfor med andre ord registreret som værende hjemløse.

”Vi, der i en periode har valgt denne livsform, er jo ikke hjemløse. Hjemmet er bare i min kones og mit tilfælde lidt utraditionelt en lille mobil aftægtsbolig på fire hjul. Vi har alle nødvendige forsikringer, mobilabonnement, internet og så videre. Post i form af breve og lignende får vi sendt til et familiemedlem og pakker til en pakkeboks dér, hvor vi aktuelt befinder os”, fortæller Jørgen.

ATP stoppede også parrets pension

Jørgen Holm er pensioneret arkæolog og museumsinspektør, og Tove var lærerinde, inden også hun gik på pension.

”Vi vil gerne ud at se på arkæologiske udgravninger og på den skønne natur. Det er godt og positivt, det vi foretager os, så lad os nu for pokker få lov til at rejse rundt på den måde, som vi nu gerne vil”, siger de fra Middelfart, hvor de opholder sig ved autocamper-holdepladsen NyHavn 2 i Middelfart, da Outdoor-Camping fanger dem over telefonen.

Det er så dumt på så mange måder, men vi vil ikke bare lægge os fladt ned, Jørgen Holm

Herfra har de udsigt til den nye Lillebæltsbro. Men også til endnu en trussel, denne gang fra ATP, som varetager udbetalingerne af deres pension.

Her har man nemlig i lighed med Motorstyrelsen tolket parrets ukendte adresse som om, at ægteparret ikke længere er berettiget til at modtage pension.

”Vores pension var også blevet opsagt for begges vedkommende på grund af manglende fast adresse. Man må jo se på lovens ånd, andet kan vel ikke være meningen? Det er så dumt på så mange måder, men vi vil ikke bare lægge os fladt ned. Hvis de står hårdt på deres regler, så tager vi kampen. Det er simpelthen en skør regel”, siger de.

Motorstyrelsen: Pligt til at afmelde køretøjet

Heldigvis for Jørgen og Toves vedkommende var de stadig i stand til at se hinanden i øjnene og derved bekræfte hinanden i, at begges hjerter fortsat slår. Dette var heldigvis også nok til at overbevise ATP Livslang Pension om, at parret stadig er i live, da de ringede dertil.

Hvis ejeren ikke får registreret en bopæl eller et fast opholdssted i cpr-registeret af kommunen inden for fristen, afmelder Motorstyrelsen køretøjet, Motorstyrelsen

Derfor er pensionen heldigvis blevet genoptaget for begges vedkommende. Anderledes ser det dog ud med Motorstyrelsen, hvor man fortæller, at man blot følger reglerne på området. Her vil man ikke kommentere på konkrete sager, men i et svar til Outdoor-Camping skriver de:

”Ejeren får som udgangspunkt en frist på 21 dage til at få registreret en bopæl eller et fast opholdssted, før der træffes afgørelse om afmelding. Er der udsigt til, at den pågældende vil få en bopæl eller et fast opholdssted efter den fastsatte frist på 21 dage, forlænges fristen”, lyder det i svaret fra Motorstyrelsen, inden de fortsætter:

”Hvis ejeren ikke får registreret en bopæl eller et fast opholdssted i cpr-registeret af kommunen inden for fristen, afmelder Motorstyrelsen køretøjet, da betingelserne for at være registreret som ejer af køretøjet i motorregistret ikke længere er opfyldte”.

Principiel sag: Må op på et højere plan

Tilbage hos Jørgen og Tove Holm. Her har de taget direkte kontakt til Motorstyrelsens direktør, Jørgen Rasmussen, og klaget over udsigten til at få afmeldt deres hjem.

”Det har givet os yderligere seks uger at løbe på. Men vi kender flere, der vil leve på den måde, og der er mange unge, der begynder at bo på denne måde også, og nogle arbejder endda med base i deres autocamper”, siger Jørgen.

”Det er så rigidt. Det er nogle totalt forældede regler, som Motorstyrelsen kører efter og som har rod i nogle ældgamle paragraffer. De kan komme i kontakt med os på alle mulige måder i dag, og de kan endda også spore os”, siger han.

Vi er helt klar til at tage kampen, Jørgen Holm

Alternativt kan man, hvis man ønsker at bo fast i sin autocamper, blot have sin adresse hos familiemedlemmer eller venner. Men ifølge CPR-loven må en person ikke registreres på en adresse, hvis der er tvivl om, hvorvidt vedkommende bor eller opholder sig der.

”Vi havde kortvarigt adresse hos familie. Det kan de ikke tjekke, og det kan vi da godt gøre igen. Men vi vil gerne spille med rene kort. For grundlæggende er det jo snyd med en proformaadresse, og hvad med dem, som ikke har den mulighed? De mennesker kan ikke forfølge deres drøm om at bo i et mobilt hjem, som vi kan. Dem vil vi også gerne slå et slag for”, siger Jørgen Holm, inden han slutter:

”Det er en principiel sag, så det må op på et højere plan. Vi håber, at vores sag kan blive sat på pause med opsættende virkning, indtil sagen kan komme op i Folketinget. Men vi er helt klar til at tage kampen”, siger han.

Similar Posts