NYHEDER

Rekord på Bornholm: Største naturområde i nyere tid genskabes

Bornholm genopretning af natur

Bornholm får genoprettet oprindelig natur i et område, som svarer til arealet på lidt over 226 fodboldbaner. Området ligger i forlængelse af Ekkodalen og består af moser, skov og landbrugsjord. Foto: Outdoor-Camping

Et rekordstort område på Bornholm bliver nu ført tilbage til sin oprindelige, våde og sammenhængende natur. Projektet vækker stor glæde hos Spejderne, der håber, at det kan trække endnu flere børn og unge ud i naturen.

Planter, insekter, fisk og fugle får en tiltrængt håndsrækning i Bornholms største naturgenopretningsprojekt: Ekkodalens moser. Over de næste år bliver området i forlængelse af Ekkodalen omdannet fra tidligere landbrugsjord til vådere og vildere natur.

Projektet er det største naturgenopretningsprojekt på Bornholm i nyere tid. Genopretningen sker blandet andet ved at omlægge 1,9 kilometer vandløb samt ved at sætte 17 kilometer drænrør ud af spil og slukke den pumpe, der har holdt landbrugsjorden tør i over 50 år.

Beslutningen om at føre det store areal tilbage til dets oprindelige udseende vækker stor glæde hos nogle af naturens helt store brugere. Det fortæller Stine Kirk Jensen, der er næstformand for Spejderne, der er en børne- og ungdomsbevægelse med over 70.000 medlemmer, og som bruger friluftsliv som en ramme om deres aktiviteter.  

”Det er glædeligt, at projekter som dette gør naturen mere tilgængelig for alle. Spejderne arbejder for at få flere børn og unge ud i naturen, så de kan opleve udfordringer, fællesskab og friluftsliv. Det giver et projekt som dette rigtig god mulighed for”, siger Stine Kirk Jensen.

Svarer til arealet på 226 fodboldbaner

I alt forvandler staten cirka 150 hektar landbrugsjord, mose og skov til oprindelig natur. Det svarer til et område på lidt over 226 fodboldbaner. Heraf er et areal svarende til 83 fodboldbaner landbrugsjord, som er blevet dyrket siden moserne i området blev drænet, og den vilde natur forsvandt. Hele projektet koster 19,7 mio. kroner, og det er den socialdemokratiske miljøminister, Lea Wermelin, der indvier området.

”Nu bliver områderne ved Ekkodalens Moser ført tilbage til det store naturområde, det var engang. Det er til stor gavn for vores natur og dyreliv. Fremover kan sjældne arter som sumpviol, engperlemorsommerfugl og løvfrøen samt ikoniske arter som trane, rørhøg og blåvinget pragtvandnymfe boltre sig i en større vild og våd bornholmsk natur”, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Om naturgenopretningsprojekt på Bornholm

Staten har opkøbt 125 hektar, så hele Sprækkedalen er blevet statsejet.

Projektet er det største naturgenopretningsprojekt på Bornholm i nyere tid.

Arter der nyder godt af naturgenopretnings-projektet: Sumpviol, rank viol, løvfrø, blåvinget pragtnymfe, havørred, trane og rørhøg.

Læsåen løb tidligere igennem Ekkodalen og ind i moserne. Der er lagt tilbage omtrent i det forløb, den havde indtil ca. 1965.

Der er lavet fem paddevandhuller, som bl.a. giver den ikoniske lille løvfrø nye levesteder.

Forsigtige gæt lyder på, at alene i sommeren 2020 havde Ekkodalen ca. 2-300.000 besøgende.

Gå tørskoet rundt i Ekkodalens moser

Om Spejderne

Spejderne er en paraplyorganisation, som repræsenterer de fem danske spejderkorps:

Det Danske Spejderkorps

KFUM-Spejderne

De grønne pigespejdere

Danske Baptisters Spejderkorps

Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Selvom Ekkodalens moser nu bliver ført tilbage til fortidens mere sumpede områder, skal de godt 200.000-300.000 årlige gæster ikke frygte at få våde tæer. Naturstyrelsen har nemlig anlagt familie- og handicapvenlige stier og opført en plankebro, så man altid kan færdes tørskoet rundt i de vådeste områder.

Samtidig er stien gennem Ekkodalen og det nye område i Ekkodalens moser ført sammen med den meget populære vandresti Højlyngsstien, der går tværs over Bornholm.

Hos Spejderne har man igennem de senere år oplevet et svingende medlemstal på netop Bornholm. Derfor ser Stine Kirk Jensen projektet som et godt incitament for at flere børn igen kan trække spejderuniformen på solskinsøen.

”Det betyder meget, at naturen er tilgængelig på Bornholm såvel som i hele landet. Der har før været flere spejdere på Bornholm, men deres medlemstal har bare været meget svingende de senere år. Et projekt som det her kan forhåbentlig være med til at skabe gode rammer for, at flere børn og unge kan blive spejdere der også”, siger Stine Kirk Jensen.

Kom helt tæt på smukt vandfald

Med forvandlingen af Ekkodalens moser får besøgende nu mulighed for at færdes i nye områder, som hidtil har været svært tilgængelige for offentligheden. Man kan blandt andet komme helt tæt på det smukke vandfald ved Jægertrappen om vinteren. Det fortæller miljøminister Lea Wermelin.

”Med de nye stier i Ekkodalens moser giver vi både bornholmere og turister mulighed for at komme ud og nyde den smukke og unikke bornholmske natur. Og på statens arealer må man færdes frit døgnet rundt, også uden for de afmærkede stier, hvis man har lyst til det”, siger Lea Wermelin.

Similar Posts