NYHEDER

MTB hitter: Dobbelt så mange er hoppet på cyklen

I dag er der i alt mere end 700 kilometer afmærkede mountainbikespor fordelt på mere end 60 spor i statens naturområder over hele landet. Foto: Naturstyrelsen

Dobbelt så mange MTB-ryttere har fundet vej til Hareskovens mountainbikespor, viser nye tal. De afmærkede spor mindsker både mulige gener for naturen og for de besøgende i statens skove.

Brede dæk, store trærødder og stejle nedkørsler. Mountainbike hitter blandt danskerne. Det viser nye tal fra Danmarks første mountainbikespor i Hareskoven nord for København.

Automatiske tællere på det 25 kilometer lange mountainbikespor viser, at trafikken steg med 49 procent fra 2019 til 2020 fra januar til august.

Særligt i foråret 2020 var der fart over feltet på mountainbikesporerne i Hareskoven. I april måned registrerede tællerne hele 16.004 mountainbikeryttere. I samme måned i 2014, som var første år med tællerne, var der kun 6834.

“Sidste år tilbragte vi ekstraordinært meget tid ude i naturen – også på to hjul. Tallene understreger, at naturen har givet os et frirum til at mødes, og det er vi mange, der har brug for. Jeg håber, at danskerne vil fortsætte med de mange skønne oplevelser, de statslige naturområder byder på, siger miljøminister Lea Wermelin.

Hensyn til naturen i fokus

Det er Naturstyrelsens erfaring, at de afmærkede spor målrettet mountainbikeryttere både er mere sikre, mindsker konflikter med andre brugere af naturen og mindsker gener i forhold til naturen, fordi mountainbikecyklingen i betydeligt omfang bliver koncentreret til de afmærkede spor.

Om MTB-spor i statens skove og naturområder

Det første MTB-spor i statens naturområder blev etableret i 2000 i Hareskoven.

I dag er der mindst 700 kilometer MTB-spor i statens skove og naturområder.

Sporene er fordelt på mere end 60 afmærkede spor.

I 2016 viste tal fra Idrættens Analyse Institut, at omkring 330.000 danskere cykler på mountainbike.

Etableringen af mountainbikesporene i statens skove og andre naturområder sker primært med ekstern finansiering eller frivillighed. De enkelte mountainbikespor placeres, så der tages hensyn til naturen, og placeringen sker i tæt dialog mellem mountainbikerytterne og frivillige med særlige naturinteresser.

Så mange MTB-ryttere kørte i Hareskoven (januar-august)

2014: 43.521
2015: 55.501
2016: 60.896
2017: 54.529
2018: 56.376
2019: 55.440
2020: 82.364

Netop frivillige spiller en stor rolle for udviklingen af sporene lokalt.

”De mange eksisterende mountainbikespor i statens skove ville aldrig være blevet til noget uden den kæmpe hjælp, som lokale foreninger og ildsjæle bidrager med i både idéfasen, og når sporene skal bygges og vedligeholdes. De spiller en stor rolle for danskernes mulighed for at komme ud og opleve vores fælles natur. Det er en klar prioritet for regeringen, at flere danskere kommer ud i naturen, lærer den at kende og mærker dens værdi. Det gør også, at vi passer bedre på naturen”, siger Lea Wermelin.

Find et kort over alle mountainbikespor i statens naturområder her.

Similar Posts