EFTERÅR FORÅR GUIDE NYHEDER SOMMER TELT & SHELTER VINTER

Regler for fri teltning: Det skal du vide

Regler for fri teltning

Eksempler på hærværk i skovene ses desværre en gang imellem. Her er nogen gået amok med en økse og har fældet et træ og hugget i et andet. Vær et bedre menneske og vis respekt for naturen, når du camperer i det fri og færdes i naturen. Efterlad gerne området pænere, end da du kom dertil og overhold de få, men vigtige regler, der er, for fri teltning. Foto: Outdoor-Camping

I Danmark er det tilladt at overnatte i telt i 278 statsejede skove. Men for at teltning i det fri skal kunne være for alle, er det vigtigt at vise respekt for naturen og for omgivelserne. Der er derfor en række regler for fri teltning, du skal overholde, når du sætter teltet op.

Der er få, men vigtige regler for fri teltning i de danske skove. Eksempelvis er du altid velkommen til at tage dit liggeunderlag og sovepose med ud og sove under åben himmel i de offentlige skove i Danmark. Men når der er tale om fri teltning, så gælder campingformen kun i 278 statsejede skove.

Fri teltning er ganske gratis, og flere af skovene, hvor du må campere, ligger relativt tæt på hinanden. Det betyder, at du forholdsvis nemt kan nå fra den ene skov til den næste enten til fods eller på cykel. På den måde slipper du for dyr transport og kan derfor nemt komme på billig telttur.

Disse regler for fri teltning skal overholdes

Hvis du er usikker på, hvor grænserne for teltningen går, så kontakt den lokale naturforvaltningsenhed. Men inden du kommer så langt, skal du huske, at teltet kun må sættes på de træbevoksede områder i de pågældende skove. Vis respekt for naturen, når du sætter teltet op i det fri og efterlad gerne området pænere, end da du kom dertil.

Regler for fri teltning

§ Teltning må KUN ske på de træbevoksede områder i de udvalgte skove.

§ Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.

§ Man må højst slå to telte op samme sted.

§ Teltene må maks. være tre-personers telte

§ Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.

§ Anvendelse af åben ild er STRENGT FORBUDT uden for de dertil indrettede bålpladser.

§ Feltkøkken må KUN bruges, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket som eks. en trangia.

§ Af hensyn til brandfare er det ULOVLIGT at sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt GERNE stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.

§ OBS. Skove kan være lukket for brug af åben ild og brug af bålpladser mv. grundet tørke. Brug af stormkøkken er i disse situationer er STRENGT FORBUDT.

§ Eventuelle lukninger af skove med fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange

§ Det er FORBUDT at bruge motoriseret transport på skovens veje.

§ Det er FORBUDT at telte på de strandbredder, klitter, enge, moser, heder, marker mv. eller andre lysninger, som indgår i de udpegede skove.

§ Ryd op efter dig selv!

§ Tag sit affald med dig når du går!

§ Det er ulovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.

Kilde: Naturstyrelsen

Er fri teltning camping?

Ifølge vejledningen om campingreglementets kapitel 3. og 3.2. er “primitiv overnatning i telt eller shelters” defineret som “campering”, men “undtaget fra reglementets bestemmelser”.

Kilde: Retsinformation, Vejledning om campingreglementet

Similar Posts

Denne side bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at benytte denne side, accepterer du, at vi bruger cookies.  Læs mere