NYHEDER

SE VIDEOEN: Vandet i Holme Å flyder igen til glæde for friluftsliv

Holme Å

Projektet er blevet til med støtte fra Den Danske Naturfond, Norlys og Aage V. Jensen Naturfond. Foto: Aage V. Jensens Fonde

Nye shelterpladser og flere laks til lystfiskerne. Det er de gode udsigter efter, at vandet i Holme Å igen er begyndt at flyde frit. Se Holme Å blive vakt til live efter 100 års kvælertag i videoen her.

Efter 100 år i en kunstig kanal er Holme Å ved Varde nu tilbage i sit oprindelige bugtede es. Den 12 kilometer lange å har siden 1921 været reduceret til en lille bæk på mindre end én meter.

Men et historisk stort naturprojekt i Varde Kommune har nu genskabt åens oprindelige bredde på hele fem meter ved at tilbageføre vandet fra den kunstige kanal.

Den ændring skal både styrke biodiversiteten og levebetingelserne for truede dyrearter i og omkring åen, samtidig med, at der skal laves en friluftsstrategi for området. Det fortæller Jan Pedersen fra Naturcenteret, Varde Kommune:

”Sammen med projektet her vil vi også gerne lave en friluftsstrategi for området, så vi sammen med lodsejerne, interesseorganisationerne og lokalrådene finder ud af, hvad man kan bruge det her område til i forhold til, og hvor der eksempelvis skal laves shelterpladser henne”, siger han.

Laksen skal tilbage i Holme Å

Vandet i Holme Å har igennem de sidste 100 år været ledt igennem den kunstige kanal for at skabe elektricitet fra vandkraftværker i området.

Tirsdag eftermiddag fjernede en gravemaskine den sidste jordblokade, som forhindrede vand i at løbe fra den kunstigt skabte kanal og tilbage i Holme Å.

Udover bedre rammer for friluftslivet vil særligt laksebestanden nyde godt af genopretningen. Tidligere var der laksebestande i ni større vandløb i Danmark, men i dag er Varde Å ét af kun fire vandløb, hvor den oprindelige danske laks er reddet som lokalt tilpasset art.

En fuld tilbageførsel af vandet til Holme Å, der løber ud i Varde Å, vil derfor skabe optimale forhold for laksefisk og andre vandrende fiskearter på en i alt 40 kilometer lang strækning.

Aage V. Jensen Naturfond har været med til at støtte projektet, og det er derfor en glad formand, der så Holme Å få liv igen:

”Aage V. Jensen Naturfond støtter innovative naturprojekter i Danmark. Derfor er vi glade for at være med til at realisere dette storstilede projekt. Et af landets mest markante og store vandløb får sit vand tilbage og lægges nøjagtigt tilbage i sit oprindelige, uregulerede og slyngede forløb. Samtidig genskabes naturen i hele den 12 km lange ådal i et tæt samarbejde med områdets mange lodsejere. Det er noget helt særligt og uden fortilfælde i Danmark”, siger Mette Skov, formand for Aage V. Jensen Naturfond.

Projektet indebærer også en genopretning af engene langs åen. Der er i samarbejde med lodsejerne lavet en plejeplan, og der skal fremadrettet ske naturpleje for at sikre en udvikling af eng med et stort naturindhold. Denne del af genopretningen forventes at være gennemført i 2023.

Se det livgivende vand strømme tilbage i Holme Å i videoen herover. Video: Aage V. Jensen Naturfond

Similar Posts