NYHEDER

13 naturnationalparker i ny finanslov: Historisk løft til naturen

Den vilde natur får mere plads i Danmark. Foto: Outdoor-Camping

Ny aftale sikrer 888 millioner kr. i 2021-2024 til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Aftalen er et historisk løft til naturen, der betyder flere naturnationalparker og mange tusinde hektar urørt skov.

Naturen i Danmark får et historisk løft. Det betyder, at danskerne nu kan blandt andet se frem til etablering af yderligere 13 naturnationalparker og endnu mere urørt skov.

Årsagen er en ny natur- og biodiversitetspakke, som er blevet aftalt som en en del af finansloven for 2021. Samlet set slippes naturen fri på et areal, som er omkring dobbelt så stort som Langeland.

I aftalepakken afsættes der 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. Den konkrete udmøntning aftales senere.

”Med aftalen giver vi naturen et historisk løft, så dyr og planter får bedre og grønnere levevilkår i Danmark. Det har længe været et ønske for regeringen – og ikke mindst for mange danskere – at naturen skulle have en hjælpende hånd”, siger finansminister Nicolai Wammen og fortsætter:

“Derfor er jeg glad for, at vi som en del af forhandlingerne om en grøn genstart er blevet enige om nye danske nationalparker og store områder med urørt skov. Det er et vigtig skridt for at bringe vores natur på fode igen”.

Om natur- og biodiversitetspakken

Der er afsat 888 mio. kr. til natur- og biodiversitetspakken.

Med aftalen når Danmark op på et samlet areal på knap 75.000 hektar urørt skov

Der bliver etableret skønsmæssigt 13 nye naturnationalparker, så der samlet bliver op til 15 naturnationalparker i Danmark.

Der afsættes 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet.

Aftaleparterne er derudover enige om at etablere et biodiversitetsråd.

15 naturnationalparker i alt

Med 888 mio. kr. i 2021-2024 vil aftalepartierne prioritere udlæg af urørt skov, nye naturnationalparker og en strategi for forvaltning af truede arter. Med de afsatte midler vil det være muligt at nå op på et samlet udlæg af knap 75.000 hektar urørt skov og etablering af 15 naturnationalparker.

I aftalen indgår også, at partierne vil etablere et biodiversitetsråd. Hertil er der afsat fire mio. kr. årligt i 2021-2024.

Aftalepartierne er desuden enige om at afsætte 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet. Rammen prioriteres til indsatser i Øresund som eksempelvis genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber mv.

”Denne aftale er i den grad med til at skabe fornyet håb for vores natur. Med aftalen sikrer vi meget mere af den vilde natur, som i alt for mange år har været i underskud herhjemme. Det er godt nyt for dyr og planter og for alle os, som kan se frem til at gå på opdagelse i en mangfoldig natur”, siger Mette Gjerskov, fra Socialdemokratiet.

Aftalen blev indgået fredag den 4. december og er en del finansloven for 2021, som regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blev enige om søndag den 6. december.

Similar Posts