CAMPER NYHEDER

Fagmagasin beklager: Bringer Outdoor-Camping’s navn ved en fejl

Autocampere er kilde til stor debat. Senest er Outdoor-Camping uforvarende blevet trukket ind i en klagesag om autocampere på Assens Marina. Her blev Outdoor-Camping, der er et 100 procent uafhængigt netmedie, uretmæssigt beskyldt for at stå bag en klagesag af fagbladet Havnemagasinet FLID & FAKTA. Havnemagasinet FLID & FAKTA har siden beklaget fejlen og rettet den på deres hjemmeside. Genrefoto: Outdoor-Camping

I forbindelse med en klagesag over autocampere på Assens Marina, har Havnemagasinet FLID & FAKTA fejlagtigt skrevet, at det er Outdoor-Camping, der har klaget. FLID & FAKTA beklager fejlen.

I august 2021 blev der truffet afgørelse i en klagesag mod Assens Marina. Klagen gik på, at Assens Marina har reserveret et parkeringsareal til overnattende autocampere, og det skulle ifølge klagen være i strid med Campingreglementet.

Assens Marina fik altså medhold i afgørelsen, der blev truffet i Planklagenævnet den 12. august. Det betyder, at autocampere fortsat må overnatte på marinaens parkeringsarealer.

Sagen blev efterfølgende omtalt i Havnemagasinet FLID & FAKTA, der er et fagblad for lystbådehavne i Danmark. I artiklen i FLID & FAKTA havde der dog sneget sig en alvorlig fejl ind:

Her blev Outdoor-Camping nemlig taget til indtægt for, at det var os, der havde fremsat klagen over Assens Marina. Den fejl er Havnemagasinet FLID & FAKTA blevet gjort opmærksom på:

”I forbindelse med artiklen “Assens Marina fik medhold i sag om autocampere”, i medlemsbladet september 2021, fik vi indledningsvist skrevet, at: “For et år siden klagede Outdoor Camping Denmark til klagenævnet…”. Her fik vi desværre sat forkert navn på afsenderen af klagen”, siger Tom Elmer Christensen, der er specialkonsulent i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID red.), og fortsætter:

”Dem, der klagede, var Camping Outdoor Danmark, som er en interesseorganisation, der repræsenterer de danske campingpladser. Outdoor-Camping, som vi fejlagtigt kom til at skrive, er ikke part i sagen. FLID beklager fejlen”, siger Tom Elmer Christensen.

Undskyldning glæder: Outdoor-Camping er uafhængigt

Outdoor-Camping opstod på privat initiativ i skyggen af corona-krisen i 2020. Her blev det tydeligt i flere landsdele, hvor dårlig adgangen til Danmarks rige natur er for en stor del af befolkningen.

Outdoor-Camping har blandt andet til formål at inspirere danskerne til et mere aktivt ude- og friluftsliv, så læserne i højere grad vil bruge naturen på en ansvarlig måde fremadrettet.

Hos Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har man efter Outdoor-Camping’s henvendelse rettet navnet i artiklen på deres hjemmeside, flidhavne.dk. Den beslutning vækker glæde hos Outdoor-Camping:

”Vi har en god dialog med FLID & FAKTA, og vi er glade for, at de har taget vores henvendelse til efterretning, og at de har beklaget for samt rettet fejlen i artiklen”, siger Kim Basse, der er ansvarshavende chefredaktør på Outdoor-Camping – Danmarks onlinemedie om udeliv, og fortsætter:

”Outdoor-Camping er et 100 procent uafhængigt medie, som hylder dialog og mangfoldighed. Vi samarbejder med alle relevante foreninger, organisationer og virksomheder, som søger dialog, og Outdoor-Camping’s tilgang og metoder er til enhver tid journalistisk objektive. Vi er derfor ingen part i hverken sagen fra Assens Marina eller nogen som helst andre lignende sager”, siger Kim Basse.

Similar Posts

Denne side bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at benytte denne side, accepterer du, at vi bruger cookies.  Læs mere