CAMPER NYHEDER

Fagmagasin beklager: Bringer Outdoor-Camping’s navn ved en fejl

Autocampere er kilde til stor debat. Senest er Outdoor-Camping uforvarende blevet trukket ind i en klagesag om autocampere på Assens Marina. Her blev Outdoor-Camping, der er et 100 procent uafhængigt netmedie, uretmæssigt beskyldt for at stå bag en klagesag af fagbladet Havnemagasinet FLID & FAKTA. Havnemagasinet FLID & FAKTA har siden beklaget fejlen og rettet den på deres hjemmeside. Genrefoto: Outdoor-Camping

I forbindelse med en klagesag over autocampere på Assens Marina, har Havnemagasinet FLID & FAKTA fejlagtigt skrevet, at det er Outdoor-Camping, der har klaget. FLID & FAKTA beklager fejlen.

I august 2021 blev der truffet afgørelse i en klagesag mod Assens Marina. Klagen gik på, at Assens Marina har reserveret et parkeringsareal til overnattende autocampere, og det skulle ifølge klagen være i strid med Campingreglementet.

Assens Marina fik altså medhold i afgørelsen, der blev truffet i Planklagenævnet den 12. august. Det betyder, at autocampere fortsat må overnatte på marinaens parkeringsarealer.

Sagen blev efterfølgende omtalt i Havnemagasinet FLID & FAKTA, der er et fagblad for lystbådehavne i Danmark. I artiklen i FLID & FAKTA havde der dog sneget sig en alvorlig fejl ind:

Her blev Outdoor-Camping nemlig taget til indtægt for, at det var os, der havde fremsat klagen over Assens Marina. Den fejl er Havnemagasinet FLID & FAKTA blevet gjort opmærksom på:

”I forbindelse med artiklen “Assens Marina fik medhold i sag om autocampere”, i medlemsbladet september 2021, fik vi indledningsvist skrevet, at: “For et år siden klagede Outdoor Camping Denmark til klagenævnet…”. Her fik vi desværre sat forkert navn på afsenderen af klagen”, siger Tom Elmer Christensen, der er specialkonsulent i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID red.), og fortsætter:

”Dem, der klagede, var Camping Outdoor Danmark, som er en interesseorganisation, der repræsenterer de danske campingpladser. Outdoor-Camping, som vi fejlagtigt kom til at skrive, er ikke part i sagen. FLID beklager fejlen”, siger Tom Elmer Christensen.

Undskyldning glæder: Outdoor-Camping er uafhængigt

Outdoor-Camping opstod på privat initiativ i skyggen af corona-krisen i 2020. Her blev det tydeligt i flere landsdele, hvor dårlig adgangen til Danmarks rige natur er for en stor del af befolkningen.

Outdoor-Camping har blandt andet til formål at inspirere danskerne til et mere aktivt ude- og friluftsliv, så læserne i højere grad vil bruge naturen på en ansvarlig måde fremadrettet.

Hos Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har man efter Outdoor-Camping’s henvendelse rettet navnet i artiklen på deres hjemmeside, flidhavne.dk. Den beslutning vækker glæde hos Outdoor-Camping:

”Vi har en god dialog med FLID & FAKTA, og vi er glade for, at de har taget vores henvendelse til efterretning, og at de har beklaget for samt rettet fejlen i artiklen”, siger Kim Basse, der er ansvarshavende chefredaktør på Outdoor-Camping – Danmarks onlinemedie om udeliv, og fortsætter:

”Outdoor-Camping er et 100 procent uafhængigt medie, som hylder dialog og mangfoldighed. Vi samarbejder med alle relevante foreninger, organisationer og virksomheder, som søger dialog, og Outdoor-Camping’s tilgang og metoder er til enhver tid journalistisk objektive. Vi er derfor ingen part i hverken sagen fra Assens Marina eller nogen som helst andre lignende sager”, siger Kim Basse.

Similar Posts