NYHEDER

Nyt naturreservat i Midtjylland: Truede fugle får nyt fristed

Rødbenet er en af de fugle, der har brug for en hjælpende hånd i det danske landskab. Foto: Poul Holm Pedersen

Fugleværnsfonden har købt et naturområde på 45 hektar i Nørreådalen. Her vil fonden beskytte naturen, øge biodiversiteten og skabe et fristed til især de truede fuglearter.

Der er godt nyt til de fuglearter, der har brug for levesteder i midtjyske vådområder med søer og fugtige enge. Fugleværnsfonden har nemlig med støtte fra Aage V. Jensens Fonde købt et areal på 45 hektar ved Skjern Hovedgaard i Nørreådalen.

Her vil fonden beskytte og passe på naturen, så arter som plettet rørvagtel, vibe, rødben, rødrygget tornskade og blåhals får et godt fristed til at finde føde og yngle, mens gæs og ænder får gode muligheder for at raste. Fugleværnsfondens formand, Martin Iversen, er derfor en glad mand:

”Fugleværnsfonden vil gerne have reservater i hele landet, men vi er underrepræsenterede i det midtjyske. Det råder vi nu bod på. Vi får en lille plet på landkortet, men et meget vigtigt fristed for fuglene”, siger han.

Naturområde med stort potentiale

Martin Iversen håber , at Fugleværnsfonden og det nye naturreservat vil få en god modtagelse lokalt, og han ser frem til et godt samarbejde med alle, der bor i området.

Området har indtil for nylig været en drænet eng, men i 2021 etablerede Viborg Kommune et vådområde på 70 hektar for at reducere udledningen af kvælstof til Randers Fjord.

Det nye naturreservat udgør en del af dette nye vådområde, og der gik da heller ikke lang tid før, at ænder, gæs og svaner tog det nye vådområde til sig. Det fortæller Thomas Færgeman, der er direktør i Fugleværnsfonden:

”Sidste år blev der ifølge DOFbasen observeret hele 150 forskellige arter i området, hvor Fugleværnsfondens nye naturreservat ligger, og cirka 40 af dem er truede. Så for os er det en vigtig fuglelokalitet at beskytte, og med den helt rigtige naturforvaltning får de truede arter et godt levested her i naturreservatet”, siger han.

Gode naturoplevelser

Fugleværnsfonden overtager arealerne den 1. april og går derefter i gang med at anlægge stier og sætte informationstavler op i naturreservatet i samarbejde med Viborg Kommune. Når reservatet er etableret, vil det være åbent for besøgende året rundt.

Her vil Martin Høj Hansen, der er formand for Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Nordvestjylland, hjælpe Fugleværnsfonden med at etablere en frivillig arbejdsgruppe med lokale naturinteresserede, der synes, det kunne være spændende at hjælpe til med at skabe god natur og arrangere guidede ture i området.

”Det betyder rigtig meget for fuglene og biodiversiteten, at Fugleværnsfonden går i gang med at beskytte naturen i det nye naturreservat, og jeg forventer, at vi får rigtig mange engfugle at se i området,” siger formanden for lokalafdelingen, der fortsætter:

”Jeg kommer helt sikkert til at besøge det nye reservat mange gange om året. Og jeg er sikker på, at området vil tiltrække besøgende ikke blot fra lokalområdet.”

Similar Posts