NYHEDER CAMPER GUIDE

SE KORTET: Her er der gratis parkering og overnatning for autocamper og campervans

parkering overnatning for autocampere campervan gratis

Rammerne er vide, når det kommer til gratis parkering og overnatning for autocamper og campervan. Se regler og kort over Foto: Siggy Nowak fra Pixabay

Det kan virke som en jungle at finde ud af, hvor der er gratis parkering og overnatning for autocamper og campervans. Outdoor-Camping har derfor samlet alt, hvad du behøver at vide om emnet. Se kortet i artiklen.  

Det er forbudt at campere i autocampere og campervans uden for campingpladser. Men der er dog nogle undtagelser for reglen, der gør at overnatning i autocamper og campervan på parkeringspladser og rastepladser er lovlige i Danmark.

Rastepladser er, som ordet antyder, et sted, hvor man kan holde hvil (raste) under sin rejse. De er indrettet til, at du kan spise, slappe af og sove, så du efterfølgende kan fortsætte rejsen forsvarligt. Så længe man bare raster og ikke camperer er overnatning for autocampere og campervans dermed tilladt på rastepladser. 

Flere rastepladser har også faciliteter, så du kan tømme spildevand og få påfyldt vand. At du må overnatte på rastepladser, betyder dog ikke, at du må slå telt op, trække markise ud, sætte stole op eller på anden måde slå lejr. Alt dette betragtes ifølge campingreglementet som camping og må derfor kun ske på campingpladser.

Tagtelte på biler og andre køretøjer betragtes også som teltlignende konstruktioner. Overnatning i tagtelte må derfor KUN ske med tilladelse på privat grund eller på campingpladser.

Find udstyr til opbygning og ombygning af campere her

Gratis overnatning for autocamper og campervans på parkeringspladser 

Ifølge færdselsloven er det den pågældende kommune, der i fællesskab med politiet afgør, hvor der kan og skal være parkeringspladser. Det er uanset, om det er i centrum af byer, ved strande eller andre steder. 

Ifølge færdselsloven er det dermed også dem, der afgør, hvilke parkeringspladser, der er egnede til parkering og overnatning for autocampere og campervans. 

Hvis parkeringsbåsen er afmærket, er det som udgangspunkt tilladt at parkere på parkeringspladsen, så længe campervan’en eller autocamperen kan holde inden for den afmærkede p-bås.  

Parkeringsbåse måler typisk 2,3 til 2,5 meter i bredden og 5 meter i længden. Det er i de fleste tilfælde derfor primært campervans og mindre autocampere, der kan overnatte i parkeringsbåse i byerne. 

På mange parkeringspladser i byerne er der dog ofte tidsbegrænsning på 2-3 timer. Men på parkeringspladser med 24-timers gratis parkering, er både parkering og overnatning for autocampere og campervans tilladt, hvis biler kan være i p-båsene.  

Præcis som tilfældet er på rastepladser er det ulovligt at slå telt op, trække markise ud, sætte stole op eller på anden måde slå lejr på parkeringspladsen. Men så længe campervan’en eller autocamperen overholder disse regler, kan du som udgangspunkt trygt overnatte på parkeringspladser i din van eller camper. 

Autocampere, der er for store til at parkere på almindelige parkeringspladser, skal holde på særligt afmærkede autocamper-parkeringspladser eller parkere lovligt på andre måder.  

Der kan dog være undtagelser, hvor kommuner har gjort det helt ulovligt at parkere med autocampere på kommunernes parkeringsarealer. Det gælder i Odense, Aarhus og København. Her står der i §1 i Aarhus og Københavns kommuners samt §4 i Odense kommunes bekendtgørelser om standsning og parkering, at “der må ikke parkeres køretøjer, der er særligt indrettet med henblik på overnatning (…), medmindre kommunen har givet tilladelse hertil”.

Find udstyr til indretning af campere her

Hvis det ellers er tilladt at parkere i en given kommune, men forbudt på enkelte p-pladser, vil det fremgå af den lokale skiltningen ved parkeringspladsen. 

”Camping forbudt”-skilte

En række kommuner har af forskellige grunde valgt at sætte “CAMPING FORBUDT”-skilte op ved flere rastepladser i landet. ” CAMPING FORBUDT”-skiltene ulovliggør ikke nødvendigvis parkering og overnatning for autocampere og campervans.  

Det viser et svar fra Vejdirektoratet til AutoCamperRådet fra juli 2017. Her skriver Vejdirektoratet, at skilte med teksten “CAMPING FORBUDT” ved rastepladser kan være sat op for at understrege, at rastepladsen ikke kan benyttes til camping. Skiltningen er sat der for at understrege, at ophold på rastepladsen skal ske så rastepladsens formål opfyldes, nemlig til hvile.  

Men skiltet “CAMPING FORBUDT” siger ingenting om, hvilket transportmiddel, der må hviles i på stedet. Du må med andre ord derfor gerne hvile i din autocamper eller campervan på disse rastepladser, så længe din campervan eller autocamper kan være i den afmærkede p-bås, og så længe du ikke camperer ved at sætte stole ud, slår din markise ud osv. 

Anden skiltning 

Skiltet her er et eksempel fra en kommunes måde at adfærdsregulere autocampister på. Det øverste skilt tillader ifølge afmærkningsbekendtgørelsen parkering i 24 timer og tillader dermed overnatning for autocampere og campervans, mens skiltet i midten viser hvilke parkeringsbåse, der er tale om. Det nederste skilt ulovliggør dog umiddelbart overnatning for autocampere og campervans. Skiltet er dog ikke umiddelbart beskrevet i hverken afmærkningsbekendtgørelsens § 15 eller § 17. Skiltet hører formentligt derfor ikke ind under færdselsloven, men retter sig alene mod aktiviteten ”campering”, og dermed ikke mod hvilken type transportmidler der må parkere 24 timer i p-båsene. Autocampere og campervans må derfor gerne overnatte i p-båsene. De må bare ikke campere. Foto: Kim Basse
Må autocampere og campervans parkere og overnatte her? Læs artiklen og se afmærknings-bekendtgørelsens § 15 og 17 for at få svaret. Foto: Outdoor-Camping

Der findes en lang række færdselstavler, som autocampersymbolet kan bruges i kombination med. Det gælder eksempelvis ved parkering, hvor den blå færdselstavle med ”P” kan bruges sammen med symbolet for autocamper. Når du ser denne kombination, så gælder parkeringspladsen eller p-båse kun for autocampere. 

Forbudstavler er derimod cirkelformede og har som udgangspunkt en rød rand og et sort symbol, der angiver forbuddets art. Du kan se de forskellige færdselstavler og deres betydning her

Find udstyr til indretning af campere her

Se kortet: Gratis parkering og overnatning for autocamper og campervans 

På kortet herunder kan du se et stort udpluk af alle de steder i landet hvor gratis parkering og overnatning for autocampere og campervans er tilladt.

Kortet er lavet på frivillig basis af Bredo Stabell. Outdoor-Camping tager derfor forbehold for eventuelle fejl på kortet. 

Er du usikker på om en parkeringsplads er offentlig eller ej, kan du altid undersøge sagen nærmere på Vejdirektoratets centrale vej- og stifortegnelse på kortet her.

Opdager du fejl eller har tilføjelser til kortet herunder hører vi gerne fra dig på mail.

Om lovgivningen

Campingreglementet
Hvis ophold eller overnatning med autocampere får karakter af et campingophold, kan der efter omstændighederne være tale om en overtrædelse af campingreglementets § 2, stk. 1.

Vejloven
Campering på parkerings- og rastepladser er en særlig råden over et vejareal, som er reguleret i vejlovens § 80, stk. 1.

Færdselsloven
Ifølge færdselslovens § 92 kan vejmyndigheden for en offentlig vej med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om parkering og standsning.

Afmærkningsbekendtgørelsen
Forbudstavler er ifølge afmærkningsbekendtgørelsens § 15 cirkelformede. De har med de i § 17 viste undtagelser rød rand og sort symbol, der angiver forbuddets art.

Similar Posts

Denne side bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at benytte denne side, accepterer du, at vi bruger cookies.  Læs mere