CAMPER NYHEDER

Skidt nyt til dieselcampere: Nye skærpede krav til dieselbiler

dieselbiler dieselcamper

Landets fem største byer får nu mulighed for at stille skrappere miljøkrav til dieselbiler i deres miljøzoner. Det har et bredt flertal i Folketinget vedtaget tirsdag.

Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) dør cirka 4.000 danskere for tidligt hvert år som følge af luftforurening. Derfor skærpes kravene nu til dieselbilerne i byerne. Foto: Pixabay

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der gør det muligt for kommunerne at skærpe miljøzonekravene. Det betyder, at det fremover bliver forbudt at køre med dieselpersonbiler uden partikelfilter i de eksisterende miljøzoner i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Luftforurening er hvert år skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt. I byerne stammer forureningen især fra partikler i udstødningsgasserne fra gamle dieselbiler uden et partikelfilter.

”Alt for mange dør eller bliver syge af luftforurening, og derfor skal vi sikre renere luft. Derfor skal vi bekæmpe luftforurening, som mange danskere i dag dør for tidligt af eller bliver syge af”, siger miljøminister Lea Wermelin og fortsætter:

”Her spiller de gamle dieselbiler en stor rolle i forureningen. Derfor er jeg glad for, at vi nu leverer på et løfte til danskerne og et ønske fra de store byer om at kunne skærpe kravene i miljøzonerne, siger hun.

Om aftalen

Der er afsat 25 mio. kr. til en tilskudspulje.

Tilskudspuljen er til lavindkomstgrupper til eftermontering af partikelfilter.

Miljøstyrelsen forvalter tilskudspuljen.

Dieselpersonbiler vurderes i 2022 at stå for 63 procent af partikeludledningen.

Cirka 50 procent af NOx-udledningen stammer fra trafikken på byveje.

Ifølge seneste opgørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi fra februar 2022 dør cirka 4.000 danskere for tidligt hvert år som følge af luftforurening.

Sundere og grønnere byer

I september 2021 indgik regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten en aftale, der skaber bedre mulighed for grønnere, sundere byer. Miljøzoner er første skridt i udmøntningen af aftalen om ’Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling’, der skal være med til at gøre vores byer grønnere og sundere.

I efteråret er det regeringens hensigt at fremsætte et lovforslag, der skal gøre det muligt for kommuner at oprette nulemissionszoner i afgrænsede byområder.

”Sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten gennemfører vi her det første af en række initiativer for at sikre grønnere byer i Danmark. For dieselbilejere i lavindkomstgrupper vil der være mulighed for at søge om tilskud til at montere et partikelfilter på deres køretøj, så de fortsat kan færdes i miljøzonerne”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten er med lovændringen desuden blevet enige om at fremrykke tidspunktet for, at alle dieseldrevne varebiler skal have monteret et partikelfilter, med to år til den 1. juli 2023.

Similar Posts