CAMPER NYHEDER

Miljøzoner splitter: Sympatisk lov rammer bæredygtig ferieform

Miljøzoner danmark københavn

Lov om nye miljøzoner i Danmark betyder at kommunerne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense fra den 14. september 2021 selv kan regulere deres miljøzoner. Her kan du se, om din bil må køre i de nye miljøzoner. Foto: Pixum

Nye miljøzoner i Danmark er sympatiske, men risikerer at ramme udelivet, mener interesseorganisation. Her kan du se, om din bil må køre i de nye miljøzoner i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense.

Nye miljøzoner skal sikre danskerne renere luft i byerne. Loven, der blev vedtaget den 14. september 2021, giver kommunerne mulighed for at skærpe miljøzonerne og indføre nulemissionszoner i en række byer i Danmark.

Nye miljøzoner skal sikre danskerne renere luft i byerne. Loven, der blev vedtaget den 14. september 2021, giver kommunerne mulighed for at skærpe miljøzonerne og indføre nulemissionszoner i en række byer i Danmark.

Derudover får kommunerne mulighed for at forbyde biler og campere, som kører på fossile brændstoffer i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense.

Hos brancheorganisationen Camping Outdoor Danmark er man både for og imod loven, som man mener skaber et mindre paradoks for danskere, der gerne vil dyrke udelivet.

”Vi er splittede i forhold til loven. Camping er som udgangspunkt en af de mest bæredygtige ferieformer, derfor er den grønne ambition fin”, siger Jens Brendstrup, der er direktør i brancheorganisationen Camping Outdoor Danmark.

Ny hjemmeside giver overblik over miljøzoner i Danmark

Loven om de skærpede miljøzoner er vedtaget for at tage pusten af de voldsomme temperaturstigninger, som klimaforandringerne forårsager. Frem mod år 2100 kan danskerne potentielt se frem til temperaturstigninger på 3,4 ˚C i forhold til gennemsnittet for perioden 1981-2010.

De stigende temperaturer skaber blandt andet voldsomme forandringer i vejret, og dyrearter uddør som følge af, at deres levesteder forsvinder.

Derudover dør op imod 800.000 europæere ifølge det Europæiske Miljøagentur hvert år for tidligt på grund af luftforurening. Alene i Danmark døde over 6.000 danskere i 2015 på grund af udendørs luftforurening. Den mest forurenede gade i København i 2020 lå eksempelvis 10 procent over WHO’s guideline, og en stor del af den forurening stammer fra netop biler med fossile brændstoffer.

Om loven om miljøzoner

Dieselpersonbiler står for 63 pct. af partikeludledningen i byerne.

50 procent af NOx-udledningen fra trafikken på byveje kommer fra dieselpersonbiler.

Der var på forhånd miljøzoner i bykommunerne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense.

De ny miljøzoner forbyder derfor dieselpersonbiler uden partikelfilter i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense.

Det er op til de fem bykommuner at fastsætte den geografiske udstrækning af deres miljøzoner inden for kommunegrænsen

Ifølge aftalen skal bilejere i lavere indkomstgrupper have mulighed for at ansøge om tilskud til at eftermontere partikelfilter.

Derudover kan kommuner ansøge om at oprette nulemissionszoner.

I nulemissionszonerne må vejnettet som udgangspunkt kun benyttes af køretøjer uden forbrændingsmotorer.
Det skal dog fortsat være muligt at bo, handle og færdes i en nulemissionszone.

Partierne bag aftalen er derfor enige om at sikre klare undtagelser og dispensationsmuligheder for borgerne og erhvervsdrivende med legitime behov for adgang til zonen.

Læs aftaleteksten her.

AltOmBilen.dk kan du se, om din bil må kører i miljøzonerne i Danmark.

Hos de Danske Bilimportører er man opmærksomme på problematikken. Her har man derfor udviklet hjemmesiden AltOmBilen.dk, som blandt andet giver danskerne overblik over, om deres bil må kører i miljøzonerne i Danmark.

”Udledningen af partikelforurening har betydning for vores helbred, og bilens CO2-udledning har betydning for klimaet,” siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i De Danske Bilimportører og fortsætter:

”Derfor er det helt naturligt, at Danmark indfører miljøzoner for personbiler, som vi også kender det fra den tungere transport. Vi håber, at AltOmBilen.dk kan hjælpe bilisterne med at finde rundt i, hvor deres bil må køre i Danmark”.

Miljøzoner kan ramme bæredygtige ferieformer

I alt er der cirka 465 campingpladser fordelt over hele Danmark. Et fåtal af dem ligger centralt i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense. Til gengæld er det her den klart største andel af befolkningen bor. I alt cirka en tredjedel af alle indbyggere i Danmark bor i én af de fire byer, hvor de nye miljøzoner nu er indført, og færdes derfor dagligt i miljøzonerne.

Men selvom partierne bag den nye lov vil sikre klare undtagelser og dispensationsmuligheder for borgerne og erhvervsdrivende med legitime behov til de pågældende miljøzoner, mødes loven alligevel med en vis portion skepsis hos Camping Outdoor Danmark.

”Udfordringen er, når der ikke er alternativer brugeren kan skifte over til. Derfor giver zoner med nuludledning problemer for camping, da der pt. er begrænset udbud af elbiler, der kan trække campingvogn”, siger Jens Brendstrup.

AltOmBilen.dk blev lanceret den 14. september 2021 og bliver løbende udbygget.

Similar Posts