NYHEDER

10 nye naturnationalparker: Her skal de ligge

Nye naturnationalparker 1

De fem første naturnationalparker er blevet placeret. Nu løfter regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken sløret for, hvor Danmarks 10 nye naturnationalparker skal ligge.

Ugler, der flakser rundt i mørket. Insekter og biller, der lever i barken på gamle træer. Og græssende dyr, der med deres bid, skrab og vandring er med til at skabe en varieret natur med levesteder for andre planter og dyr.

Det er eksempler på nogle af de naturoplevelser, som venter danskerne i de kommende naturnationalparker, hvor store sammenhængende områder skal hjælpe biodiversiteten og den vilde natur tilbage i Danmark. 

”Alt for længe har vi lagt bånd på naturen. Tæmmet den. Gjort den snorlige og symmetrisk. Men i dag sætter vi naturen fri. Vi gik til valg med et løfte om at give naturen langt mere plads med 15 naturnationalparker fordelt over hele landet. Det leverer vi på nu”, siger miljøminister Lea Wermelin.

10 nye naturnationalparker:
Her skal de ligge

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet afsatte med Natur- og Biodiversitetspakken 888 mio. kr. til blandt andet at give naturen et markant løft med i alt 15 naturnationalparker fordelt over hele landet.

Det er allerede tidligere blevet besluttet, at de fem første naturnationalparker skal ligge i Fussingø ved Randers, Gribskov i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.

Nu kan aftalekredsen altså løfte sløret for, hvor de sidste 10 skal ligge. De bliver fordelt bredt geografisk i Danmark fra Læsø og Hanstholm i nord, til Draved Skov og Kongens Mose i syd og fra Husby i vest til Ulvshale i øst.

”I årtier har vi talt om alt det, der er forsvundet fra vores natur. I dag kan vi begynde at tale om alle de arter, der skal blive flere af. Og det er ikke kun godt for naturen. Det giver også fantastiske naturoplevelser”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Her kommer de 10 nye naturnationalparker

Nye naturnationalparker

Læsø Klitplantage (Læsø Kommune)
Hanstholm i Thy (Thisted Kommune)
Husby Klitplantage i Vestjylland (Holstebro Kommune)
Kompedal Plantage i Midtjylland (Silkeborg Kommune)
Mols Bjerge i Djursland (Syddjurs Kommune)
Nørlund Plantage og Harrild Hede i Midtjylland (Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune)
Draved Skov og Kongens Mose i Sønderjylland (Tønder Kommune)
Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland (Helsingør Kommune)
Bidstrupskovene på Midtsjælland (Lejre Kommune)
Ulvshale Skov på Møn (Vordingborg Kommune)

Naturstyrelsen har oprettet lokale temasider for hver naturnationalpark. Find dem her.

Find faktaark om naturens tilstand, indsatserne i naturnationalparkerne, friluftsliv i naturnationalparkerne, dyrevelfærd i naturnationalparkerne og proces og inddragelse her.

Areal 20 gange så stort som Dyrehaven

Sammenlagt vil de i alt 15 naturnationalparker brede sig over et areal på ca. 25.000 ha. Et område, der er mere end 20 gange så stort som Danmarks mest besøgte naturområde, Dyrehaven, og hvor naturen får plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser.

Derudover er det allerede besluttet at etablere to marine naturnationalparker i henholdsvis Lillebælt og Øresund, hvor der gøres en særlig indsats for at styrke den marine natur og biodiversitet.

“Det her er et gennembrud for alle de dyr og planter, der mangler levesteder. Og alle os, som elsker at dyrke friluftslivet, kan nu se frem til at gå på opdagelse i en endnu mere mangfoldig, vild natur”, siger Kasper Roug, der er miljøordfører Socialdemokratiet.

Om de nye naturnationalparker

Naturnationalparkerne skal bidrage til at styrke natur og biodiversitet.

Det sker ved, at der etableres store sammenhængende naturområder, hvor naturen så vidt muligt får lov til at udvikle sig på naturlige præmisser.

Naturnationalparkerne skal samtidig skabe mere spændende naturoplevelser.

Naturnationalparkerne etableres på statslige arealer og udpeges ud fra en række kriterier, som er udarbejdet i samarbejde med forskere.

Kriterierne skal sikre, at placeringen gavner naturen og biodiversiteten mest muligt.

Kriterierne inkluderer præmisser som:
– Størrelse
– Biodiversitetsindhold
– Indhold af Natura-2000-arealer
– Egnethed til helårsgræsning
– Muligheder for friluftsliv
– At der er en rimelig geografisk spredning
– De lokale forhold, der gør sig gældende i de enkelte områder
– At væsentlige danske naturtyper er repræsenteret.
– Endelig har man sikret sig, at naturnationalparkerne samlet set komplementerer hinanden

Med udvælgelsen af de 10 nye naturnationalparker er der nu i alt udvalgt 15 naturnationalparker.

Midlerne til at etablere de kommende naturnationalparker stammer fra regeringens og aftaleparternes Natur- og Biodiversitetspakke fra 4. december 2020.

Der er allerede afsat 5 mio. kr. til friluftsliv i hver naturnationalpark, der kan være med til at understøtte spændende naturoplevelser.

Det er besluttet at afsætte yderligere 15,9 mio. kr. i alt til etablering af friluftsfaciliteter, opkøb af nærliggende arealer mv.

De fem første naturnationalparker ligger i Fussingø ved Randers, Gribskov i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.

Kom på naturvandring i
nye Naturnationalparker

Naturstyrelsen afholder naturvandringer i de 10 udvalgte områder og nedsætter en lokal projektgruppe i hvert område, som skal bidrage til udarbejdelsen af projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de 10 naturnationalparker. Det vil også ske i dialog med den videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessentarbejdsgruppe. Herefter vil projektbeskrivelser og forvaltningsplaner komme i høring.

Naturstyrelsen vil fortsat og løbende invitere naboer og andre interesserede til naturvandringer i de udvalgte områder. Derudover vil der – alt efter de lokale behov – blive iværksat initiativer som eksempelvis præsentationer ved borgermøder, åbent kontor hos projektlederen eller deltagelse i lokale debatter.

Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har sammen formuleret en række principper for natur og friluftsliv, som skal bidrage til indsatsen for at finde gode lokale løsninger for friluftslivet i naturnationalparkerne.

Similar Posts