NYHEDER

SKILTE-KRIG: Frygter at “kæmpe problem” breder sig til vandet

Ulovlige skilte

Helt op mod 80.000 forhindringer møder danskerne på deres vej ud i naturen. Ulovlige skilte udgør op mod 15.000 af dem. Nu kan danskerne melde de ulovlige skilte på en ny hjemmeside, oprettet af Friluftsrådet. Foto: Outdoor-Camping

“Kæmpe problem”: 15.000 ulovlige skilte forhindrer danskernes adgang til naturen. Ny kampagne skal derfor få danskerne til at melde mistænksomme skilte. Tiltaget bakkes op og roses.

”Adgang forbudt” Du kender det sikkert. Du kommer gående langs stranden, og pludselig ser du skiltet ”Privat strand”. Eller måske du er på vej i skoven og i stedet for en sti møder en kæde, der forhindrer din adgang.

De oplevelser har rigtig mange danskere hver dag på deres ture i naturen.  Men nu skal der ryddes op i skoven af skilte og barrierer, så danskerne kan få flere oplevelser i naturen.

Derfor lancerer Friluftsrådet i dag en ny storstilet kampagne med titlen ”Gå nye veje – stop skilteskoven”. Her opfordrer Friluftsrådet danskerne til at melde de mistænksomme skilte og forhindringer, de møder på deres ture i naturen på hjemmesiden gaanyeveje.dk.

Det fortæller Winni Grosbøll, der er direktør i Friluftsrådet:

”Eksperter vurderer at der er op mod 80.000 forhindringer i den danske natur, og mange af dem afholder os fra at komme ud og bruge og opleve naturen. 15.000 af dem er skilte, og mange er ulovlige, fordi de sår tvivl om folk må gå der”, siger hun og fortsætter:

”Det her er et kæmpe problem, og det behøver fokus. Vi kan ikke acceptere, at lodsejere, enten fordi de bryder reglerne eller ikke kender dem, udelukker alle os andre for at få glæde af den natur, vi har ret til at færdes i”, siger Winni Grosbøll.

Stor opbakning til kamp mod skilte

Omfanget af problemerne omkring de ulovlige skilte i naturen opleves forskelligt, om man er på land eller til vands.

Det er i hvert fald indtrykket, man efterlades med, når man forhører sig hos Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og hos Danmarks Frie Autocampere (DFAC).

Hos DFAC er der stor opbakning til kampagnen. Her oplever man nemlig ifølge foreningens formand, Jørn Skou, store problemer med de ulovlige skilte:

”DFAC ser positivt på Friluftsrådets kampagne mod ulovlige skilte, der forurener i naturen. DFAC har siden stiftelsen i 2015 arbejdet mod ulovlig skiltning rettet mod autocampere og har fået fjernet rigtig mange af dem. På vores interne side FritForum kan DFAC’s medlemmer også indrapportere ulovlige skilte med billeder”, siger han.

Hos Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) er man derimod ikke stødt på de store konflikter med forhindringer eller ulovlig skiltning, men alligevel hilser man også kampagnen fra Friluftsrådet velkommen her:

”Kampagnen er en god ide, for blandt andet grundet corona er der kommet flere danskere ud i naturen. Det synes DKF er dejligt, men idet flere danskere bruger havet, søer og åer i deres fritid, vil der sikkert opstå konflikter, hvis vi ikke fra starten adresserer udfordringerne for både naboer og roere”, siger Irene Lauridsen, der er udviklingskonsulent i DKF.

Landkrig kan udvikle sig til vandkrig

Igennem de seneste 15 år har DKF nemlig oplevet en voldsom vækst i antallet af medlemmer. I dag er der over 24.000 medlemmer af forbundet, og havkajak er den disciplin, der driver fremgangen i DKF. Specielt under corona-pandemien er der kommet rigtig mange nye roere ind i klubberne og på vandet rundt omkring i landet.

Ifølge Irene Lauridsen er erfaringen, at jo flere der bruger et område, jo flere konflikter kan opstå. Derfor kan de ulovlige skilte potentielt også blive et lige så stort problem her, som det er for autocamperne på land.

”Kampagnen er en god ide, for blandt andet grundet corona er der kommet flere danskere ud i naturen. Det synes DKF er dejligt, men idet flere danskere bruger havet, søer og åer i deres fritid, vil der sikkert opstå konflikter, hvis vi ikke fra starten adresserer udfordringerne for både naboer og roere”, siger Irene Lauridsen og fortsætter:

”Ulovlige skilte er blandt andet et udtryk for en uløst konflikt mellem naboer og ejere, og dem som færdes i naturen. Vi vil meget gerne støtte kampagnen ved at formidle viden om regler for sejlads ved søer og åer, hvordan man finder ud af, hvem “ejer” naturen med mere. Det kunne være interessant at planlægge nogle kajakture, hvor vi undersøger ejerforhold lokalt og tjekker, om der er opstået ulovlige skilte ved vandet”.

Konflikter kræver handlig fra Christiansborg

Ifølge Friluftsrådet er kampagnen ”Gå nye veje – stop skilteskoven” den absolut mest aktivistiske, som organisationen har lanceret i årevis, og der er behov for en aktivistisk indsats, mener direktør Winni Grosbøll.

Hun understreger, at der også er brug for mere klare og enkle regler for adgang til naturen, som både kommuner, lodsejere og friluftslivets brugere kan forstå.

”Christiansborg må også på banen her. De mange uklare regler for at færdes i naturen betyder, at både lodsejere og friluftsfolket bliver i tvivl om, hvad der gælder hvor”, siger Winni Grosbøll og fortsætter:

“Det skaber unødige konflikter og forhindrer folk i gode oplevelser derude. Vi skal have klare og enkle regler for adgang, som vi ikke kan være i tvivl om, hvordan skal forstås”, siger Winni Grosbøll.

Kæmper for holdningsændringer lokalt i kommunerne

Præcis som tilfældet er på vandet, hvor danskerne myldrer ud i havkajakker og på SUP-boards, så oplever autocamperne også en enorm fremgang.

Således steg salget af campere i hele Europa med hele 44,8 procent fra 2019 til 2020, og de tal har været tilsvarende herhjemme, fortæller flere forhandlere til Outdoor-Camping.

Derfor ser man flere autocampere og campervans i naturen i Danmark i dag, og den tendens forventes at fortsætte. Derfor ser Jørn Skou fra DFAC også positivt til, at man fra Friluftsrådets side ønsker politikerne på Christiansborg på banen.

Derudover arbejder man også lokalt fra DFAC’s side hen imod en holdningsændring i kommunerne.

”DFAC arbejder nu mere overordnet hen mod en holdningsændring i samarbejde med kommunerne og sjældnere specifikt mod enkelte skilte. Mange kommuner er efterhånden positive overfor autocamperturister, og derfor fjerner de ofte skiltene, når de gøres opmærksomme på dem”, siger Jørn Skou.

Danskerne skal have bedre adgang til naturen

Når dokumentationen fra danskerne er indsamlet, vurderer Friluftsrådet den, inden de sender den videre til de relevante kommuner. Det er nemlig her pligten til at undersøge og afgøre de sager, der kommer ind, ligger.

Winni Grosbøll fra Friluftsrådet pointerer, at kampagnen ikke er sat i verden for at genere lodsejere eller kommuner. Indsatsen er udelukkende sat i værk for at give danskerne bedre adgang til naturoplevelser, fortæller hun:

”Adgangen til den danske natur er noget, vi skal værne om. Den er under pres på mange måder og kan ikke tages for givet. Nu giver vi borgerne en mulighed for at handle, hvis de oplever forhindringer, og det er bare et af de initiativer vi tager, for at sikre at vi kan komme ud i naturen og dyrke friluftsliv”, siger Winni Grosbøll.

Du kan indsende dit bidrag til Friluftsrådet her.

Se hvordan du hjælper til med at rapportere de ulovlige skilte og forhindringer, du møder og er i tvivl om på gaanyeveje.dk.

Similar Posts

Denne side bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at benytte denne side, accepterer du, at vi bruger cookies.  Læs mere