NYHEDER

Åbent for forslag: Nye naturnationalparker sendes til høring

naturnationalparker

Nyt lovforslag om Danmarks to første naturnationalparker er sendt i høring. Hos Spejderne, der er inviteret med i en arbejdsgruppe om parkerne, ønsker man fri adgang for alle. Foto: Det Danske Spejderkorps – Mad H. Danquah

Nye naturnationalparker skal skabe bedre rammer for naturen og spændende naturoplevelser for danskerne. Nu sendes nyt lovforslag om parkerne i høring.

Naturen skal have plads til at være natur, og biodiversiteten skal styrkes, og det skal i alt 15 nye naturnationalparker være med til at sikre.

Sådan lød budskabet, da en historisk ny natur- og biodiversitetspakke med 888 mio. kr. til den danske natur blev præsenteret den 4. december.

Nu er et nyt lovforslag om parkerne sendt i høring. Det betyder, at borgere, organisationer, eksperter og andre interessenter kan komme med deres kommentarer og idéer til lovgivningen for de kommende naturnationalparker.

“De nye naturnationalparker er et skift i naturpolitikken, og det kræver, at vi får et nyt regelsæt, som giver bedre rammer for netop natur og biodiversitet. Og så har jeg store forventninger til, at det vil skabe spændende naturoplevelser for danskerne”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Spejderne ønsker fri adgang for alle

I lovforslag til, hvordan de kommende parker på statens arealer skal se ud, foreslås der blandt andet en ændring i dyrevelfærdsloven. Ændringen giver bedre mulighed for, at der kan udsættes store planteædere i naturnationalparkerne, som kan leve i parkerne hele året.

Om naturnationalparkerne

√ De to første naturnationalparker kommer i Fussingø og Gribskov.

√ Naturen skal have plads til at være natur.

√ Træerne i skoven skal have lov til at vælte.

√ Vandet skal løbe mere frit.

√ Skov- og landbrugsproduktion fjernes fra stederne.

√ Der skal kunne udsættes store planteædere, som kan indgå i naturen og være med til at skabe en vildere natur.

√ Efter planen bliver de to første parker indviet i starten af 2022.

√ I finansloven for 2021 blev der afsat midler til yderligere 13 naturnationalparker.

Planen er, at dyrene skal leve vildt, uden at de skal tilskudsfodres og tilses dagligt, uden at der gås på kompromis med dyrevelfærden.

I forvejen har regeringen nedsat to nationale arbejdsgrupper, som skal rådgive ministeriet i etableringen af naturnationalparkerne. Her har Spejderne bland andet fået en plads ved bordet.

Om Spejderne

Spejderne er en børne- og ungdomsbevægelse med over 70.000 medlemmer.

Spejderne er en paraplyorganisation, som repræsenterer de fem danske spejderkorps:
√ Det Danske Spejderkorps
√ KFUM-Spejderne
√ De grønne pigespejdere
√ Danske Baptisters Spejderkorps
√ Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Spejdernes formand, Kristine Clemmensen-Rotne, er også formand for Det Danske Spejderkorps.

“Jeg er glad og stolt over, at der er nogle folk der ser, at vi er gode til at bruge naturen, og vi er glade for at bidrage til viden om, hvad naturen kan bruges til. Det er jeg taknemmelig for”, siger Spejdernes formand, Kristine Clemmensen-Rotne til Outdoor-Camping og fortsætter:

”Det er vigtigt at alle får adgang til området. Hvis der skal være vilde dyr, kan det være nødvendigt med hegn. Hegn kan meget nemt signalere, at der er adgang forbudt. Her er det vigtig, at man skilter tydeligt med, at der er offentlig adgang”.

Flere forslag til lovændringer

Samtidig med lovforslaget om frie planteædende dyr, foreslår partierne bag aftalen et nyt kapitel om naturnationalparker til naturbeskyttelsesloven. Derudover sker der ændringer af flere andre love for at give bedre mulighed for, at naturen i naturnationalparkerne kan udvikle sig på egne præmisser.

Lovforslaget indeholder blandt andet en justering af skovloven, så skovene får bedre mulighed for at udvikle sig naturligt, samtidig med at muligheden for at etablere hegn om naturnationalparkerne gøres mere enkel.

Endelig foreslås det, at færdselsloven ændres, så vejene i naturnationalparkerne ikke skal frahegnes. Det betyder, at naturnationalparkerne bliver store sammenhængende naturområder.

“Det her er vores bud til at sikre, at naturen får bedre muligheder for at udfolde sig mere frit i de kommende naturnationalparker. Nu glæder jeg mig til at fortsætte dialogen. Det er tydeligt, at det her er et emne, som rigtig mange danskere og interessenter interesserer sig for, så jeg ser frem til at få en masse høringssvar”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Hensigten med lovforslaget er at gøre det lettere at etablere og forvalte de planlagte naturnationalparker i Fussingø og Gribskov og kommende naturnationalparker på statens arealer.

Partierne bag lovforslaget er regeringen (Soc. Dem.), Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Lovforslaget er i offentlig høring i fire uger og fremsættes efter planen i foråret 2021. Lovforslaget kan læses her

Similar Posts