NYHEDER

Nyt net af naturstier på vej fra Gedser til Skagen: En omvej værd

Danmarks naturstier – en omvej værd

Foto: Pixabay

Nu skal Danmarks vandrestier bindes sammen, så man kan gå på naturstier fra Gedser til Skagen. Det er i hvert fald planerne bag regeringens nye forslag, ”Danmarks naturstier – en omvej værd”.

Vi har Margueritruten for bilkørsel. Nu skal vi også have en Margueritrute, for alle der elsker vandreture og natur.

Sådan ser det i hvert fald ud, hvis det står til regeringen. Nu vil de nemlig lave et nationalt net af stier og ruter i Danmark, så vandrere kan komme fra Gedser til Skagen på gode vandreruter.

Derfor har regeringen fremlagt forslaget ”Danmarks naturstier – en omvej værd”. Naturstierne skal være et nationalt sti- og rutenetværk, som binder Danmarks natur sammen og skaber sammenhængende naturskønne ruter.

Formålet er at øge tilgængeligheden til naturen for flere dansker, samt at skabe gode vilkår for friluftslivet og styrke formidlingen af de oplevelser, der venter derude, fortæller miljøminister Lea Wermelin:

”Alle danskere skal have glæde af vores fantastiske natur og have rig mulighed for gode oplevelser i naturen. Derfor ønsker. Derfor vil regeringen etablere et nationalt net af stier og ruter i Danmark, som skal være med til at udbrede kendskabet til naturen”, siger hun.

Danmarks naturstier – en omvej værd: Gå fra Gedser til Skagen

”Danmarks naturstier – en omvej værd” skal efter planen forankres i staten. Konceptet derimod er udviklet i samarbejde med KL og Friluftsrådet, som bliver vigtige samarbejdspartnere i det videre arbejde.

Med forslaget ønsker regeringen derfor at række ud til centrale aktører og fonde for at skabe god tilgængelighed til naturen i hele landet og binde naturen sammen.

Danmarks naturstier – en omvej værd” udvikles med inspiration fra netværk af stier og ruter i andre europæiske lande som blandt andet Holland Cycling Routes og Switzerland Mobility.

Derudover skal friluftslivet, naturturismen, formidling af naturen og kulturelle seværdigheder i naturen styrkes, fortæller miljøministeren.

”Jeg tror, de fleste danskere kender til Margueritruten for bilkørsel. Nu skal vi også have bundet de mange stier og ruter i Danmark sammen på tværs af kommunegrænser i et nationalt netværk, så vi også kan få en Margueriterute for alle os med hang til vandrestøvler og natur”, siger miljøminister Lea Wermelin og fortsætter:

”Vi har en fantastisk natur i Danmark. Den skal vi både nyde og passe på, så mange flere kan få glæde af naturen. Tænk hvis vi kunne få et lignende net af ruter og stier over hele landet for vandrere, cyklister, ridende og mange andre, som kan komme ud i den unikke danske natur og få store naturoplevelser. Tænk, hvis vi snart kan gå via naturskønne stier fra Gedser til Skagen,”, siger hun.

Om Danmarks naturstier – en omvej værd

Der afsættes 5 mio. kroner årligt til:

Samle eksisterende rekreative og naturnære stier og ruter i et nationalt netværk.

Stierne skal sikre god, tilgængelig adgang til naturen og udendørs kulturelle seværdigheder.

Derudover skal de skabe forbindelse mellem naturområder.

Over tid etableres nye stier og ruter for at gøre netværket mere fintmasket.

Data om stier og ruter skal samles i én samlet database, der skal formidle netværkets stier på én platform.

Der skal udvikles et sæt af formidlings- og kvalitetsstandarder.

Stier og ruter i netværket skal etableres, vedligeholdes og formidles efter formidlings- og kvalitetsstandarderne.

Det skal sikre en høj natur- og oplevelsesværdi for borgere og turister.

Similar Posts