NYHEDER

Derfor er private skove en god idé: Så meget stiger salgsprisen

private skove

Undersøgelser af blandt andre Friluftrådet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, har vist at skovturen er danskernes foretrukne naturoplevelse, foran eksempelvis strand og eng. Nu har nyt studie sat pris på private skoves betydning for salgsværdien. Foto: Getty

Danske skove er populære. Det viser sig også i salgspriserne, når ejendomme med privat skov sælges. Nu har Københavns Universitet sat pris på herlighedsværdien i private skove.

Skoven har en nærmest terapeutisk virkning på os mennesker. Måske er det derfor, at otte ud af ti af os har været i skoven inden for det sidste år og trends som skovbadning vinder frem.

Selvom det altså ikke er et nyt fænomen at søge sjælefred ude i skovene, er deres værdi for danskerne dog intakt. Undersøgelser af blandt andre Friluftrådet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, har vist at skovturen er danskernes foretrukne naturoplevelse, foran eksempelvis strand og eng.

Nu har forskere ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet undersøgt herlighedsværdien ved at eje skov privat. Studiet viser, at der gode grunde til at anskaffe sig (eller anlægge) privat skov.

Marie Lautrup, der står bag forskningen håber, at resultaterne kan bruges af myndigheder og lovgivere til at fokusere statslig støtte og incitamenter til etablering og bevarelse af privat skov.

”Heldigvis kan vi se, at de private skovejere er som folk flest, når det kommer til skov”, siger Marie Lautrup fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der er hovedforfatter bag studiet, og fortsætter:

“Skovejerne elsker særligt løvskov, høje og derved ældre træer. De har derfor et incitament til at forvalte deres skov med de samme interesser for øje, og dermed med samme værdier, som resten af samfundet”, siger hun.

Resultat kan give dansk skovareal vokseværk

Danmark har en politisk målsætning om at komme op på 20-25 procent skovareal inden udgangen af det 21. århundrede. De 5-10 procent kan ifølge forskningsresultatet blandt andet hentes ved at anspore private jordejere til at plante skov.

”De som får tilskud til skov er typisk de store skovejere, så hvis man vil have den private skovudvikling boostet, skal man måske have fat i lidt mindre skovejere, og her viser studiet jo klart at det skaber værdi, både i livskvalitet, men også økonomisk at blive småskovsejer”, siger Marie Lautrup.

Ifølge forskeren har det dog tidligere været svært at få den offentlige tilskudspulje brugt. Derfor håber Marie Lautrup, at politikerne og myndigheder kan bruge undersøgelsen til at fokusere lovgivningen om fradrag og tilskud i forbindelse med skovdrift og oprettelse af skov.

Derudover kan resultaterne bruges til at fremskynde almindelige menneskers indsats med at øge Danmarks skovareal, fordi etablering af småskov er en god investering.

”Faktisk viser tallene i vores studie, at uanset er en lille eller en lidt større skov, så er salgsprisen præget af en værdi, som må tillægges ejerglæde ved skoven, altså den her oplevede herlighedsværdi”, siger Marie Lautrup.

Her er prisen for private skove: Det kan du tjene pr. hektar

Det meste skov i Danmark er ejet af private. De fordeler sig på mange småskov-ejere og nogle få, der ejer rigtig meget. Ifølge Marie Lautrup har skovejerne på den måde stor indflydelse på det landskab alle danskere lever og begår sig i.

Derfor var det interessant for Marie Lautrup at se på, hvilke værdier private skovejere tillægger deres skove.

Ved hjælp af store datasæt har hun derfor sammen med sine kollegaer udelukket andre karakteristika ved landejendomme, som kan forklare øget værdi. Dernæst har hun trukket skovens potentiale som indtjeningskilde via ved eksempelvis skovdrift og udlejning til jagt ud af ligningen.

”På den måde har vi isoleret den her immaterielle herlighedsværdi af private skove helt konkret i kroner og ører”, siger Marie Lautrup.

Det viser sig, at skove ikke kun giver ekstra værdi i tilværelsen. De giver også ejendommen en ekstra salgsværdi, for herligheden kan nemlig tydeligt ses i salgspriserne på landejendomme.

”Vi ser en ret markant forskel i prisen på landejendomme med og uden skovarealer over en halv hektar. Faktisk ser vi en øget værdi på 25.000-75.000 kroner pr. hektar privat skov, fratrukket de indtægtsmuligheder de har ved skoven”, siger Marie Lautrup.

Similar Posts