NYHEDER

Populært projekt rulles ud i hele landet: Giver bedre adgang for psykisk sårbare til naturen

Millionbevillinger giver psykisk sårbare bedre mulighed for naturoplevelser. Populært nordjysk projekt, der klæder professionelle og frivillige på til at lave aktiviteter i naturen, udbredes derfor nu til hele landet.

En gåtur med havets brusen i ørerne og følelsen af varmt sand mellem tæerne. En enkel oplevelse, der kan give ro og lindring hos psykisk sårbare, og som nu kan udbredes til hele Danmark.

SIND – Landforeningen for psykisk sundhed – inviterer nu i samarbejde med Naturstyrelsen professionelle og frivillige i hele landet til at blive både mentalt og praktisk klædt på til at lave aktiviteter i naturen for psykisk sårbare.

Det sker blandt andet gennem gratis kurser, hvor deltagerne bliver introduceret til viden og erfaringer om naturens gavnlige virkning på psyken.

Samtidig får deltagerne konkret inspiration og vejledning til at komme ud i naturen. Derudover får de også en grejpakke med blandt andet båludstyr. Det fortæller miljøminister Lea Wermelin:

”Naturen skal være for alle, også for de grupper, der kan have svært ved at komme derud på egen hånd. Derfor håber jeg, at rigtig mange vil melde sig til at hjælpe endnu flere psykisk sårbare ud i naturen i alle landets kommuner. Naturoplevelser erstatter ikke behandling. Men frisk luft og gåture under trækroner kan være et vigtigt supplement til psykisk sårbare i hele Danmark”, siger miljøministeren.

”Adgang til sol og vind styrker krop og sind”

Projektet er en fortsættelse af det nordjyske initiativ ”Frisk i naturen”. Det er blevet muligt at udbrede det til hele landet igennem en bevilling på to millioner kroner fra Folketinget og 1,4 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond. 

Både professionelle fra eksempelvis kommuner og regioner samt frivillige fra foreninger og organisationer kan deltage i projektet, der har fået navnet ”Adgang til sol og vind styrker krop og sind”. Det fortæller Mia Kristina Hansen, der er formand for SIND:

Om ”Adgang til sol og vind styrker krop og sind”

Naturen har mange positive effekter på vores mentale, fysiske og sociale sundhed.

Derfor tilbyder SIND nu i samarbejde med Naturstyrelsen praktisk støtte til aktører i kommuner og civilsamfundet, som har lyst til at tilbyde naturoplevelser til borgere, der lever med psykiske vanskeligheder.

Projekt ”Adgang til sol og vind styrker krop og sind” er en fortsættelse af det nordjyske initiativ ”Frisk i naturen”, som ni kommuner og to regioner indtil nu har været en del af.

”Frisk i Naturen” har siden 2012 haft omkring 100 deltagere om året med på flere end 300 ture i naturen.

Fokusset på turene er naturens ro. Det har for eksempel været tranesafari eller observering af rovfugletræk.

”Adgang til sol og vind styrker krop og sind” er finansieret af Det Obelske Familiefond og Folketinget.

Projektperioden løber frem til den 31. december 2023.

Sideløbende med den brede indsats arbejder partnerskabet også med at bringe naturen tættere på mennesker indlagt på en lukket afdeling i Psykiatrien – blandt andet gennem dyrkning af vilde danske planter.

”Vi ved, at naturen har en helende kraft i forhold til psykisk sundhed. Derfor er vi meget glade for, at Miljøministeriet har valgt at gå ind i det her partnerskab, som sikrer, at endnu flere mennesker, der lever med psykiske vanskeligheder, får mulighed for at bruge naturen”, siger hun og fortsætter:

“Håbet er, at projektet spreder sig som ringe i vandet, og at naturoplevelser på sigt vil indgå som en fast del af et behandlingstilbuddet flere steder, siger Mia Kristina Hansen.

Målet med kurserne er at ruste deltagerne til at planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen for voksne, der lever med psykiske vanskeligheder. Det kan eksempelvis være personer, der er tilknyttet et kommunalt støttecenter eller bosted.

Projektets aktiviteter er ikke begrænset til personer med enkelte diagnoser. Alle er velkomne og kan være med.

Similar Posts