NYHEDER

Friluftsrådet: Hvert andet barn har aldrig fanget en krabbe

Hvert tredje barn kender ikke følelsen af at klatre i et træ eller at smage på naturen, og knap hvert andet barn har ikke fanget en krabbe. Det viser en ny undersøgelse fra Friluftsrådet.

Rigtig mange danske børn har aldrig prøvet helt basale naturoplevelser. Det viser den nye undersøgelse, ’Børns oplevelser i natur’, som YouGov har lavet for Friluftsrådet.

Blandt undersøgelsens hovedpunkter kan nævnes, at hvert tredje barn mellem 2-15 år aldrig har prøvet at smage på bær, plukket i naturen, og at 41 procent aldrig har ikke prøvet at fange et krible-krable dyr.

De tal vækker ifølge Friluftsrådet bekymring. Naturoplevelser og friluftsaktiviteter skal nemlig være en fast del af børns opvækst. For når børn kender naturen, er de også mere tilbøjelige til at passe på den. Det fortæller Annesofie Bjerre, der er nyvalgt formand for Friluftsrådet:

”Vi står overfor en stor udfordring, når der er børn i dag, som ikke har prøvet helt basale naturoplevelser. Ud over at naturoplevelser giver øget sundhed og trivsel og styrker relationer, så er vi også mere tilbøjelig til at passe på det, vi kender”, siger Annesofie Bjerre ifølge Friluftsrådet.dk og fortsætter:

”Børn skal ud i naturen fra de er helt små og have oplevelser så som at bygge huler, lege med vand eller opleve årstidernes skiften, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Derfor skal alle børn have et stærkt forhold til naturen”, siger hun.

Udfordring for forældre: Mangler tid og ideer

Corona-nedlukningerne betød, at flere danskere kom mere ud i naturen, men i dag vurderer forældrene ikke, at deres børn generelt kommer mere ud eller får flere naturoplevelser, end de gjorde, da Friluftsrådet lavede samme undersøgelse i 2018.

Undersøgelsen ’Børns oplevelser i natur’ fra Friluftsrådet viser, at mindst halvdelen af alle forældre ønsker, at deres børn kommer mere i naturen, end de gør i dag. Men jo ældre børnene bliver, jo mindre kommer de desværre ud – også selvom de ældre børn kan tage af sted uden en forælder.

Således kommer 78 procent af de 2-6-årige ud 2-3 dage om ugen eller mere, mens det kun er 49 procent for de 12-15-årige.

”Forklaringerne er mange. En del forældre nævner i undersøgelsen, at det er svært at finde tid på grund af arbejde, børnenes institution eller skole eller på grund af hjemlige gøremål. Men forældrene nævner også, at de mangler ideer, eller at børnene synes, det er kedeligt og vil hellere være inden døre”, siger Annesofie Bjerre.

Skal tallene vendes, kræver det ifølge Friluftsrådet, at børns forhold til naturen bliver opbygget både, når de er i skole, i børnehave, i fritiden og sammen med deres familie.

Similar Posts