CAMPER NYHEDER

Jørgen og Tove aner lys i mørket: Lovændring kan være på vej

Jørgen og Tove er forsigtige optimister. Årsagen er Skatteministerens svar på Alternativets henvendelse til ham på baggrund af Outdoor-Camping’s afsløring af sagen.

Efter trusler om at blive sat på gaden, kommer skatteminister, Morten Bødskov, nu med fremstrakt hånd til Jørgen og Tove. Skatteministeren vil se på regelændring, så parret fortsat kan bo fast i deres eneste hjem: Parrets autocamper.

I begyndelsen af februar vågnede Jørgen og Tove Holm op til nærmest et mareridt: Staten truede med at sætte dem på gaden. Ifølge Motorstyrelsen er det nemlig ulovligt at bo fast i en autocamper, som Jørgen og Tove Holm gør.

Igennem et langt liv har det pensionerede ægtepar ellers tjent staten loyalt som museumsinspektør og folkeskolelærer og betalt deres skat med glæde. Derfor kom det som et chok, da Motorstyrelsen i et brev den 2. februar i år truede parret med at få politiet til at klippe nummerpladerne på deres eneste hjem: Deres autocamper.

”Det kom som et chok. De skrev til os i en meget uvenlig tone, og vi følte os temmelig truede. Tænk, at de har tid og overskud til den slags, at klippe nummerpladerne af vores autocamper, hvis vi ikke inden for tre uger har skaffet os en folkeregisteradresse. Det er rystende”, sagde Jørgen Holm dengang til Outdoor-Camping.

Men nu kan der være gennembrud på vej for ægteparret. Skatteministeren har nemlig i et skriftligt svar til Folketinget, på baggrund af Outdoor-Camping’s involvering i sagen, sagt:

”Jeg vil se på, om der kan skabes mulighed for, at borgere, som ikke har nogen fast bopæl, kan registrere et køretøj på anden vis, end ved at vedkommende er opført med bopæl eller fast opholdssted i CPR-registeret”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Alternativet bringer sagen for skatteministeren

Hvad er et §20-spørgsmål?

Et folketingsmedlem kan stille skriftlige spørgsmål direkte til en minister til skriftlig besvarelse og i sit eget navn.

Spørgsmålene kaldes § 20-spørgsmål, fordi de stilles i henhold til § 20 i Folketingets forretningsorden.

§ 20-spørgsmål skal angå ministerens holdning.

Ministeren skal svare inden for 6 hverdage.

Kilde: Folketinget.dk

Ifølge CPR-lovens §9 er det tilladt for danske statsborgere at registrere sig med fast folkeregisteradresse på en båd, en campingvogn eller anden lignende bevægelig bolig som eksempelvis en autocamper.

Alligevel truede Motorstyrelsen Jørgen og Tove med at afmelde deres autocamper, fordi de ifølge registreringsbekendtgørelsen skal stå opført med bopæl eller fast opholdssted, før vedkommende kan registreres som ejer af et køretøj.

Efter Outdoor-Camping’s involvering i sagen, begyndte snebolden for alvor at rulle. Sagen landede herefter på Alternativets skatteordfører Jan Kristoffersens bord, som fik rejst et såkaldt §20-spørgsmål til skatteministeren fra Alternativet.

Spørgsmålet er stillet af Torsten Gejl på vegne af Jan Kristoffersen og Alternativet. I sit spørgsmål henviser Thorsten gejl til Outdoor-Camping’s tidligere artikel ift. problemet.

Det er det spørgsmål, som ministeren nu har svaret på, og det glæder Jan Kristoffersen.

”Vi i Alternativet er glade for det hurtige svar og meldingen om en reaktion fra ministeren. Det skal han have ros for. Der er to ting i den problematik her. Dels har vi to love, som ikke spiller sammen. Derudover har vi med nogle love at gøre, som skal opdateres. Vi er af den holdning, at der skal være plads til mangfoldighed, og der skal selvfølgelig være plads til at kunne leve på den her måde i Danmark, siger Jan Kristoffersen og fortsætter:

”Nogle gange kræver det konkrete sager som her, for at få kastet lys på nogle af de problematikker. Nogle styrelser tolker bare lovene meget firkantet i stedet for at se på, hvad de giver af muligheder i stedet. Vi har derfor stillet skatteministeren et paragraf 20-spørgsål, og det er noget, vi helt sikkert vil følge op på, og som vi tager op i folketingssalen”, siger han.

Venstre med direkte opfordring til ministeren

Udover Alternativet, har også oppositionspartiet Venstre stillet ministeren et §20-spørgsmål. Det er skatteordfører Kristian Pihl Lorentzen, der er medlem af transportudvalget for Venstre, som på vegne af Jørgen og Tove har henvendt sig til skatteministeren.

”Jeg mener grundlæggende, at sagen har en vigtig betydning, fordi der i befolkningen er et stigende ønske om, at man i en kortere periode kan bo, arbejde eller leve i en ”bevægelig bolig”. Denne regel forvaltes af Motorstyrelsen. Vi lever i dag et meget moderne samfund, hvor kommunikations- og kontakt muligheder gør det muligt, at kunne tilgodese enkelte borgers ønske om at have en mere fleksibel boligsituation”, siger Kristian Pihl Lorentzen og kommer efterfølgende med en direkte opfordring til ministeren:

”Jeg håber, at du vil undersøge Motorstyrelsens måde at forvalte denne regel på, således at vi kan efterkomme borgernes behov”.

Jørgen og Tove tror på det nu

Hos Jørgen og Tove vækker ministerens svar forståelig glæde.

Sagen kort

Flere og flere mennesker ønsker at bo fast i en autocamper.

Således har Facebook-gruppen ‘Når autocamperen er permanent bolig’, mere end 1.000 medlemmer. Her lufter medlemmerne ofte nøjagtigt de samme frustrationer over reglerne, som dem Jørgen og Tove oplever.

Ifølge CPR-lovens § 6 skal kommunalbestyrelsen registrere enhver på dennes bopæl i kommunen.

Ifølge Motorstyrelsen skal en person i henhold til registreringsbekendtgørelsen stå opført med bopæl eller fast opholdssted, før vedkommende kan registreres som ejer af et køretøj.

Gør vedkommende ikke det, skal Motorstyrelsen afmelde køretøjet.

Det er på trods af, at kommunalbestyrelsen ifølge CPR-lovens § 9 godt kan registrere en person, hvis eneste bolig er en båd, en campingvogn eller lignende bevægelig bolig. Hvis denne bolig ikke ligger fast, kan kommunalbestyrelsen registrere personen med bopæl dér, såfremt kommunalbestyrelsen ikke er i tvivl om, at vedkommendes adresse er dér.

Jørgen og Tove bragte først deres sag op over for Outdoor-Camping.

Siden er både Alternativet og Venstre gået ind i sagen med §20-spørgsmål til den ansvarlige skatteminister, Morten Bødskov.

Kilder: CPR-loven og registreringsbekendtgørelsen

”Vi tror på det nu. Jeg sover ikke så meget for tiden på grund af det her, fordi der kommer en hel masse reaktioner alle steder fra, og ting jeg skal forholde mig til. Men det ser ud til at gå i den rigtige retning, når ministeren siger, at han vil kigge på det, og jeg synes, at man kan skimte mellem linjerne, at ministeren er parat til at finde en løsning”, siger Jørgen Holm, inden han slutter:

”Vi får utallige opfordringer om ulovligheder med at få en proforma-adresse andre steder, men det vil vi ikke. Det er et princip det her. Det kan ikke være rigtigt, at lovlydige borgere ikke kan få lov til at bo, som man vil. Så vi fortsætter selvfølgelig vores kamp, hvis der mod forventning ikke kommer en politisk løsning”, siger Jørgen Holm.

Skatteministeren har endnu ikke svaret Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre, men venstremanden ser positivt på sagen:

“Der er kommet et imødekommende svar på Alternativets spørgsmål, og det glæder mig, at han vil undersøge en mulighed for at finde en løsning for autocamperejere, der ikke er anført i CPR-registeret”, siger han og fortsætter:

“Vi lever i en virtuel tid, hvor vi ikke behøver postkasser, så jeg synes, det er positivt, at han erkender, at der er et problem. Jeg ser hans svar, som at skatteministeren finder en løsning på problemet, men jeg holder øje med det og holder ham fast på det”, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Du kan læse Torsten Gejls og Alternativets §20-spørgsmål, med henvisning til Outdoor-Camping, til skatteminister, Morten Bødskov, her.

Satteministerens svar finder du her.

Similar Posts