NYHEDER CAMPER

Ny grøn afgift stopper fossile biler: Her er de nye afgifter

registreringsafgift autocamper veteran camper grøn afgift autocamper

Positive særregler for registreringsafgift på autocamper-området fastholdes. Derudover får folk med veteran-camper noget at glæde sig over i ny lov, som også byder på “nænsom og hæderlig” justering af grøn afgift for autocampere og campervans. Foto: Outdoor-Camping

Ny lov om udfasning af fossile brændstoffer betyder ny grøn afgift samt fortsatte særregler for registreringsafgift for autocampere og campervans. Derudover er der nye gunstige regler for folk med veteran-camper.

En ny klimaaftale for vejtransport blev vedtaget af Folketinget den 9. februar 2021. Det betyder ny grøn afgift for autocampere og campervans samt fortsættelse af gunstig registreringsafgift for autocampere. Endelig betyder loven nye gunstige regler for veteran-campere.

Målet med aftalen er en kraftig reduktion af CO2-udledningen fra vejtransporten. Samtidig skal aftalen sende én mio. grønne biler ud på de danske veje i 2030.

Konkret betyder aftalen blandt andet, at landets cirka 14.500 autocampere fortsat får særregler i forhold til registreringsafgift på autocamper-området. Det fortæller skatteminister, Morten Bødskov til Outdoor-Camping:

”Med ændringerne vil autocampere stadig have særregler i forhold til registreringsafgift på autocamper-området, da der kun skal betales CO2-tillæg efter det laveste trin for personbiler. Dermed skønnes registreringsafgiften i gennemsnit at være omtrent uændret”, siger Skatteministeren til Outdoor-Camping.

Loven om grøn omstilling af vejtransporten med de nye registreringsafgifter trådte i kraft den 1. juni 2021, men med virkning fra 18. december 2020. Se eksempler på beregning af registreringsafgift på nye køretøjer indregistreret fra 18. december 2020 her.

Find vejledende beregningsskemaer til registreringsafgift her.

Se video og læs mere om de nye afgifter her.

Glæde over gode rammer for veteran-campere

Ifølge den nye lov får især den cirka 500 danskere med en veteran-camper særligt gode vilkår. Alle køretøjer, der er mere end 35 år gamle får nemlig samme lempelige registreringsafgift, som gælder for veterankøretøjer. Det er uanset, om de fremstår som ved første registrering eller ej.

Dette betyder dog ingen særlig forhøjelse for veteranbilerne i gennemsnit. Endelig slipper din veteran-camper for både tillæg og fradrag for brændstofforbrug samt for tillæg for CO2-udledning.

Derudover bortfalder originalitetskravet også for alle køretøjerne. Det betyder, at køretøjer, der er mere end 35 år gamle, fremover skal behandles som alle andre køretøjer i forhold til reglerne om identitetstab.

De gode vilkår for folk med veteran-camper vækker glæde hos producenterne af opbygningskit til campervans.

”Generelt synes jeg det er svært at have nogen som helst form for negativ holdning i forhold til tiltag for et bedre miljø. Hos Reimo har vi flere strenge at trække på, idet vi udvikler og producerer opbygningskit til en række af de mest populære minibusser, vans, kassevogne og lignende. Det er derfor nemt at ombygge og konvertere sit køretøj til campervans, og mange af vores produkter leverer grøn energi”, siger Torben Qvist, der er export manager hos Reimo og fortsætter:

”Vi er ikke gift med et enkelt vognmærke, og kan derfor tilbyde campervan-løsninger baseret på veteran-camper samt nye og brugte køretøjer, såvel diesel- som benzin- og el-drevne køretøjer. Vi lader valget være kundernes – og finder den bedste løsning til den enkelte kundes behov”, siger Torben Qvist fra Reimo.

De nye regler for veteran-campere trådte i kraft den 1. juni 2021. Læs mere om de nye regler for veterankøretøjer her.

Tre nye periodiske grønne afgifter

Årsagen til loven om udfasning af fossile biler er, at Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Hvis de mål skal nås kræver det massive ændringer af vores forbrugsmønstre.

Udover loven om udfasning af fossile brændstoffer, blev der derudover indført tre nye løbende periodiske afgifter den 1. juli 2021.

De nye løbende periodiske afgifter beregnes ud fra, hvor meget CO2 køretøjet udleder og betales af den person, der er registreret som primær ejer eller som primær bruger af køretøjet. Det er dog kun én ud af de tre afgifter, som køretøjets ejer betaler.

De tre periodiske afgifter er vægtafgift, Grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift. Afgifterne bestemmes af, hvornår køretøjet er indregistreret første gang, uanset om det er sket i Danmark eller i udlandet.

Læs mere om de nye grønne periodiske afgifter her.

Vægtafgift

Beregnes ud fra køretøjets vægt.

Gælder for alle personbiler, der er registreret første gang før 1. juli 1997, og for varebiler registreret første gang før 18. marts 2009.

Motorcykler betaler altid vægtafgift.

Grøn ejerafgift

Beregnes ud fra, hvor langt køretøjet kører pr. liter brændstof.

Jo længere det kører, jo lavere bliver den grønne ejerafgift.

Gælder for alle personbiler undtaget busser, indregistreret første gang mellem 1. juli 1997 og 30 juni 2021, samt for varebiler indregistreret første gang mellem den 18. marts 2009 og 30. juni 2021.

CO2-ejerafgift

Beregnes ud fra, hvor mange gram CO2 køretøjet udleder pr. kilometer.

Jo mindre CO2, der udledes pr. kilometer, jo lavere bliver afgiften.

CO2-ejerafgiften gælder for person- og varebiler undtaget busser, som er indregistreret første gang den 1. juli 2021 eller senere.

”Nænsom og hæderlig” aftale om grøn afgift for autocampere

Loven om udfasning af fossile brændstoffer og de tre nye periodiske grønne afgifter betyder, at satserne for vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift stiger årligt med start fra 2022 til og med 2026.

Udover den stigende grønne afgift, stiger udligningsafgiften for dieselbiler også. Udligningsafgiften betaler du, hvis du har et køretøj, som kører på diesel eller gas.

Udligningsafgiften stiger med lidt over to procent i gennemsnit om året frem mod 2030 og betales udover vægtafgiftet, den grønne ejerafgift eller CO2-ejerafgiften.

Årlig afgifts-stigninger ift. til 2021-satserne

2022: 3,0 procent
2023: 9,7 procent
2024: 16,8 procent
2025: 24,4 procent
2026: 36,9 procent

Udligningsafgiften for dieselbiler stiger derudover med cirka to procent om året frem mod 2030.

Disse forhøjelser gælder også for indregistrerede autocampere og campervans.

Det fortæller Kathrine Olldag fra det Radikale Venstre, som er et af forligspartierne bag aftalen.

“Vi har lavet en aftale, hvor vi kigger på vejtransporten, og vi mener, at det her er en nænsom og hæderlig aftale”, siger Kathrine Olldag fra Radikale Venstre.

Beregn din vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift her.

Læs mere om aftalen om grøn omstilling af vejtransporten her.

Similar Posts