CAMPER NYHEDER

Autocamper-afgift: Her er reglerne for autocamper-indretning

autocamper afgift autocamper indretning

Ombygning til autocamper eller campervan er fristende. Når det er gjort, er der mange penge at spare i autocamper-afgift, men reglerne for camper- og autocamper-indretning kan være forvirrende. Her får du overblikket.

I artiklen her finder du regler for autocamper-indretning, hvis du vil have autocamper-afgift på din bil. Foto: Outdoor-Camping

Det kan du læse om i artiklen her

Når du skal betale autocamper-afgift

Bindende svar og ændring af afgift ved ombygning

Når du selv bygger om

Ombygning til autocamper: Spar penge på autocamper-afgift

Ændringer af lov om autocamper-indretning skaber forvirring

Nye enklere regler for veteran-campere

Krav til autocamper-indretning: Utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse

Det skal der være i bilen

Find udstyr til opbygning og ombygning af campere her

Når du skal betale autocamper-afgift

Når du anskaffer dig en autocamper eller en campingbil, skal du betale autocamper-afgift. Det samme gælder, når du laver en ombygning til autocamper på din bus, varevogn eller en personbil.

Hvis du bygger din varevogn eller bil om, så den er ”utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse”, kan du spare mange penge ved at få registreringsafgiften på køretøjet sat ned.

Der er en række meget vigtige regler, du skal være opmærksom på, inden du gør det. Det gælder blandt andet krav til autocamper-indretning. Reglerne til autocamper-indretning gælder for alle typer af campingbiler, også MPV- og SUV’ere, der er bygget om til campingbiler.

Specielt for ejere, som har købt sin varevogn eller campingbil brugt, eller folk, der vil bygge sin bil om, kan der være store usikkerheder om, hvilket udstyr der skal være i bilen. Men det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i reglerne, inden du bygger om. Ellers risikerer du at skulle betale fuld afgift eller endda at få en bøde, hvis du bryder reglerne.

Outdoor-Camping guider dig her gennem, hvilke krav der er til campere og campingbiler.

Bindende svar og ændring af afgift ved ombygning

autocamper-afgift-autocamper indretning

Registreringsafgift er noget du betaler, første gang du indregistrerer et køretøj i Danmark. Hvis du køber en ny bil i Danmark, sørger forhandleren normalt for, at registreringsafgift og nummerplader bliver betalt.

Hvis du derimod selv importerer et køretøj fra udlandet, eller hvis du selv ombygger dit køretøj til autocamper eller campingbil, skal du selv sørge for, at din autocamper-afgift bliver betalt eller ændret.

Hvis du skal have den registreringsafgift, som gælder for campingbiler, autocampere eller campervans, skal køretøjet være ”utvivlsomt konstrueret til ophold og beboelse”. Det betyder blandt andet, at loftshøjden skal være passende. De specifikke krav til autocamper-indretning kan du læse om under afsnittet ’Det skal der være i bilen’.

Motorstyrelsen vurderer kun, om en ombygning opfylder kravene til en campingbil og om du derfor kan autocamper-afgift. Det er Færdselsstyrelsen, som syner og godkender opbygningen af campingbilen.

Det er dermed også Færdselsstyrelsen, som afgør, om en ombygning af kassebiler, pick-up trucks, busser, biler mv. kan godkendes.

Du kan dog altid søge bindende svar hos Skat på dine spørgsmål om ombygning af dit køretøj. Selvom det koster 400 kroner, er det intet i forhold til, hvad det kan komme til at koste, hvis dele skal laves om, fordi konstruktionen er ulovlig, eller fordi du ender på en anden afgift, end du regnede med.

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende din ombygning, anbefaler Outdoor-Camping derfor, at du søger bindende svar hos Skat, før du påbegynder arbejdet. Bindende svar kan søges her.

Find udstyr til opbygning af campere her

Når du selv bygger om

Hvis afgiften på dit køretøj skal ændres til en campingbil, kræver det, at du kan dokumentere en række ting.

For at kunne beregne en eventuel minimumsafgift, skal du derfor fremlægge kvitteringer for de materialer og den arbejdsløn, der er brugt i forbindelsen med ombygningen. Det er nemlig det, der ligger til grund for fradraget for campingdelen.

Hvis du selv bygger sin campingbil, opfordrer Motorstyrelsen til, at du kontakter dem. Her kan du få en konkret, individuel vurdering af, om du kan trække sin egen arbejdsløn fra.

Hvis du ombygger et køretøj til en campingbil, skal du kunne fremvise kvitteringer for de faktiske udgifter, der vedrører bodelen i campingbilen.

Hvis du derimod importerer bilen, skal Motorstyrelsen blandt andet bruge købs- og salgsfaktura samt en række andre ting, som du kan læse om på Skats hjemmeside her.

Ombygning til autocamper: Spar penge på autocamper-afgift

Find udstyr til indretning af campere her

Registreringsafgiften på et brugt køretøj bliver beregnet ud fra køretøjets nypris og markedsprisen som brugt. Når registreringsafgiften på dit køretøj skal nedsættes til autocamper-afgift, sker det ud fra to beregninger. Den endelige afgift er den højeste af de to.

I tilfælde nummer ét beregnes afgiften som for personbiler. Det vil sige 85-150 procent af køretøjets værdi, minus udgifterne til beboelsesindretningen.

I tilfælde nummer to beregnes afgiften af hele køretøjets værdi over de første 12.100 kroner. Til gengæld betaler du her afgift af hele værdien inklusiv beboelsesindretningen, men minus de første 12.100 kroner. Her lander registreringsafgiften på kun 45 procent af køretøjets værdi minus de 12.100 kroner.

Hvor mange penge, du rent faktisk sparer, afhænger af beboelsesindretningens pris og det ombyggede køretøjs nypris. Satserne for registreringsafgifterne kan du læse mere om her, og beregning af din nuværende registreringsafgift kan du lave her.

Hvis du er i tvivl om udregningen af din autocamper-afgift er du altid velkommen til at kontakte Motorstyrelsen på telefon +45 72 22 15 15.

Ændringer af lov om autocamper-indretning skaber forvirring

Reglerne for campingbiler er blevet ændret flere gange igennem de seneste årtier. Det er de blandt andet blevet for at kunne tage højde for den konstante udvikling, som autocamping er i. Men selvom love er til for at skabe klarhed omkring regler, så kan de mange ændringer desværre skabe det stik modsatte.

I dag er kravet om antallet af sovepladser i campingbiler blevet nedsat fra fire til to. Det blev de i december 2017. Kravet om antal sovepladser har også virkning for køretøjer, der er afgiftsberigtiget som autocampere før den 1. januar 2018. Det gælder, uanset om der på registreringstidspunktet var krav om fire sovepladser.

Tidligere har der også været en 60-procentsafgift. Afgiften på 60 procent blev dog ændret ved lov i 2017, så den ikke længere eksisterer. Udregningen af din autocamper-afgift sker udelukkende efter den metode, som beskrives i afsnittet Ombygning til autocamper: Spar penge på autocamper-afgift.

Du kan altid kontakte Motorstyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvor mange pladser din autocamper er godkendt med på telefonnummer +45 72 22 15 15.

Motorstyrelsen kan du også kontaktes, hvis din autocamper er blevet ændret i forhold til Motorstyrelsens oprindelige godkendelse, og du er i tvivl, om den fortsat opfylder kravet for autocampere.

Nye enklere regler for veteran-campere

I februar 2021 blev en ny klimalov for vejtransport vedtaget i Folketinget. Her betød en samtidig lovændringerne, at folk med veterancampere fremover får enklere regler at forholde sig til i forhold til originalitetskravet.

Tidligere betød originalitetskravet, at brugte køretøjer, der er mere end 35 år gamle, skulle fremtræde som ved første registrering for at være omfattet af de lempelige regler i registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven.

Ifølge det vedtagne lovforslag er det originalitetskrav nu bortfaldet. Det betyder, at alle køretøjer, der er mere end 35 år gamle, vil kunne afgiftsberigtiges efter de lempelige registreringsafgiftsregler for veterankøretøjer. Det gælder, uanset om køretøjet fremstår som ved første registrering eller ej.

Køretøjer, der er mere end 35 år gamle, skal fremover behandles som alle andre køretøjer i forhold til reglerne om identitetstab. Dette betyder i praksis, at ejere med en veteran-camper derfor må få nyere reservedele monteret og stadig kalde køretøjet for en veteran.

I forbindelse med de almindelige identitetstabsregler kommer det dog an på en konkret vurdering, om montering af nyere reservedele kan ske uden afgiftsmæssige konsekvenser.

Reparation og genopbygning med anvendelse af nyere reservedele skal ske i overensstemmelse med reglerne i registreringsafgiftslovens § 7 a stk. 1 og 2. Her skal følgende betingelser være opfyldt:

Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation udføres løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift.

Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt.

Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele.

Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller -stel. Der må heller ikke fra andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Krav til autocamper-indretning: Det skal der være i bilen

Især ét punkt har forvirret rigtig mange, som gerne vil bygge deres van, bus eller bil om til en camper: Hvad skal der være af udstyr i bilen, for at den opfylder kravet om at være utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse? Den tvivl fik i 2014 Højesteret til at udtale at:

“Bilens camperudstyr skal medbringes under kørsel i en autocamper”.

Det betyder, at udstyret altid skal medbringes, og fastmonteret campingudstyr må ikke fjernes fra bilen.

Det er ikke afgørende, om der sker ændringer af indretningen, som eksempelvis af et bords placering så det ikke længere er identisk med det, SKAT har anført i godkendelsen. Det afgørende er, at campingbilen, opfylder kravene.

Hvis ikke reglerne overholdes, kan du både som ejer og som bruger blive pålagt at betale registreringsafgift som for almindelig personbil (85-150 procent for personbiler). Du kan også risikere at få en bøde.

Er du i tvivl, om din autocamper er indrettet, som den skal være, kan du kontakte Motorstyrelsen på telefonnummer +45 72 22 15 15.

Det skal der være i bilen

§ Sæder
Der må ikke være monteret færre eller flere sæder end det antal sæder, bilen er godkendt til som autocamper. Der er typisk tale om et mindre antal sæder end i en almindelig personbil.

§ Sovepladser
Autocamperen skal være indrettet med sovepladser til minimum to personer. Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads. Begge sovepladser skal have målene 180 x 50 cm.

§ Bodelen
Det er et krav, at der i beboelsesdelen som minimum er ét vindue i siderne eller bagdørene.

§ Køkken
Autocamperen skal være indrettet med et køkkenarrangement, i form af kogeblus og/eller gasblus samt køkkenvask. Det skal være tilsluttet vand- og spildevandstank, der i form og størrelse svarer til køretøjets størrelse.
Såfremt der er gasblus skal der medbringes en gasflaske.
Køkkenarrangementet skal være fastmonteret og skal kunne betjenes inde i autocamperen.
Køkkenet må gerne være indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist.

§ Bord
Der skal altid medbringes et bord af passende størrelse, når du kører i autocamperen.
Bordet må gerne være aftageligt, men det skal kunne fastmonteres i bilen ved hjælp af
en roset eller anden form for fastgørelse.

§ Passende loftshøjde
Autocamperen skal have en passende loftshøjde ved køkken og gangarealer. Der er ikke noget minimumskrav til lofthøjden, men ifølge en afgørelse i en konkret sag fra Motornævnet var en loftshøjde på 151 centimeter ikke nok.
Køretøjet skal enten have forhøjet tag eller løftbart tag. Løftbart tag må ikke være svejset fast eller på anden måde fastgjort, så taget ikke kan hæves/løftes. Der skal altid medbringes en teltdug, hvis taget er løftbart, og teltdugen skal være intakt.

§ Andet udstyr
Alle former for løst campingudstyr, der hører til den sædvanlige brug af autocamperen, skal altid medbringes, når du kører i autocamperen. Eksempler på camperudstyr til sædvanlig brug er blus til madlavning og vandtank, udstyr til opredning af sovepladser som madrasser, luftmadrasser eller liggeunderlag. Derudover skal der være værktøj til eksempelvis at hæve taget, montere bordet og udtage/vende stole.
Der er dog ikke krav om at service, som eksempelvis gryder, pander, tallerkner mv. eller sengetøj skal medbringes.

Kilder: Skat: Sådan skal en autocamper indrettes, SKATs krav til indretning af campingbiler (autocampere) indregistreret efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift – styresignal, Skat: Betaling af og satser for registreringsafgift, Skat: I.A.1.4.4 Busser, autocampere, eldrevne køretøjer, plug-in-hybridkøretøjer, brændselscelledrevne køretøjer, natur- og biogasdrevne køretøjer, sygetransportkøretøjer, taxi, limousiner og biler til offentlig servicetrafik (OST-biler), Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Similar Posts

Denne side bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at benytte denne side, accepterer du, at vi bruger cookies.  Læs mere