CAMPER NYHEDER

Ny lov mod fossile biler: Farvel til fossile campere i byerne

Ifølge det Europæiske Miljøagentur dør op imod 800.000 europæere hvert år for tidligt på grund af luftforurening. Alene i 2015 mistede over 6.000 danskere livet på grund af udendørs luftforurening. Foto: Pixabay

En ny politisk aftale betyder, at kommunerne nu får mulighed for at skærpe miljøzonerne og indføre nulemissionszoner i byerne og forbud mod fossile biler og campere. Aftalen skal skabe renere luft i byerne.

En ny politisk aftale giver landets nuværende miljøzonekommuner mulighed for at skærpe deres miljøzoner, så de også gælder for dieselpersonbiler uden partikelfilter.

Det betyder, at kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kan beslutte, at dieselpersonbiler skal have partikelfilter for at kunne køre i deres miljøzoner.

Størstedelen af luftforureningen fra trafikken på byvejene kommer nemlig fra partikler fra gamle dieselbiler. Berørte bilejere med en lavere indkomst får mulighed for at ansøge om tilskud til at montere et partikelfilter, så de fortsat kan færdes i miljøzonerne.

”Luftforurening er skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt hvert år. Derfor er jeg glad for, at regeringen og aftalepartierne er blevet enige om denne her aftale, der giver kommunerne bedre værktøjer i forhold til at bekæmpe blandt andet luftforurening”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Forbud mod fossile biler i byområder

Derudover er partierne enige om at gøre det muligt for kommuner at etablere nulemissionszoner i afgrænsede byområder. Her må der som udgangspunkt kun køres i biler uden forbrændingsmotorer.

Ifølge aftalen skal det dog fortsat være muligt at bo, handle og færdes i en nulemissionszone. Aftalepartierne er derfor enige om at sikre klare undtagelser og dispensationsmuligheder for borgerne og erhvervsdrivende med legitime behov for adgang til de pågældende zoner.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet (regeringen), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået aftalen om ’Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling’.

”Vi skal simpelthen have renere luft, så vi alle frit kan trække vejret uden at blive syge af det – især i byerne. Jeg er rigtig glad for, at vi er nået til enighed. Vi giver nu en række konkrete redskaber til kommunerne til at bekæmpe luftforurening”, siger Mette Gjerskov, der er miljøordfører i Socialdemokratiet.

Mere natur til københavnerne

Med aftalen bliver det også muligt for kommunerne at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme og naturgas. Ældre brændeovne skønnes at udlede op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne.

Aftalen betyder også, at der kommer et forbud mod sprøjtning med blandt andet glyphosat på en række offentlige og private arealer som veje, grus, stier, fortove, indkørsler, parkeringsarealer, og at der afsættes 50 mio. kr. til etablering af ca. 180-200 ha ny statslig skov i hovedstadsområdet.

”Der også grund til at glæde sig over, at der kommer mere statslig skov i hovedstadsområdet. Mange flere danskere har i den seneste tid fået øjnene op for vores fantastiske natur, og nu bliver der mere af den og bedre mulighed for at bruge og nyde den”, siger Mette Gjerskov Socialdemokratiet.

Der er i alt afsat 251,7 mio. kroner i perioden 2022-2025 til initiativerne.

Endelig bliver der i aftalen oprettet et nationalt luftpartnerskab bestående af kommuner, KL og centrale interessenter. Luftpartnerskabets centrale opgave bliver at komme med anbefalinger til yderligere tiltag samt at iværksætte analyser, projekter og drøftelser, som kan begrænse luftforureningen og sikre ren luft til gavn for alle.

Similar Posts