CAMPER NYHEDER

Ny ejerafgift truer: Voldsom økonomisk lussing til campere

ejerafgift

Ifølge den politiske aftale om grøn omstilling af vejtransporten stiger ejerafgift voldsomt over de kommende år. Aftalen bliver fremsat som lovforslag i Folketinget fredag den 18. december. Foto: Outdoor-Camping

Grøn lov om udfasning af fossile biler kan sende økonomiske prygl ned over danske autocampister. Det nye lovforslag om grøn omstilling af vejtransporten bliver fremsat den 18. december og truer med en voldsom stigende ejerafgift.

Regeringen med sine støttepartier har tilsyneladende misforstået julens budskab. Den 18. december fremsætter den nemlig et lovforslag, som kan få afgifterne til at eksplodere i hovederne på danske campereejere.

Sådan ser det i hvert fald ud med aftalen om grøn omstilling af vejtransporten, som regeringen præsenterede tidligere på måneden. Det er den aftale, der nu fremsættes som lovforslag for Folketinget. Her ser særligt ejere af autocampere ud til at blive straffet hårdt af regeringens afgifts-iver. Det skaber dybe panderynker hos Danmarks Frie Autocampere (DFAC).

”Sikken en gave her til jul. Det er vi som AC-turister meget kede af. Min første tanke er, at det godt kan ligne lidt en misundelsesafgift, hvor det ikke er det egentlige bidrag, der beskattes”, siger Jørn Skou, der er formand i DFAC, som er en uafhængig forening for ejere og brugere af autocampere, der arbejder for et frit og godt autocamperliv i Danmark.

Ejerafgift stiger mere end 1.000 kroner om året

Passagen i aftalen, som skaber bekymringer hos DFAC handler om ejerafgift. Her står der, at ejerafgiften stiger med 3 procent i 2022, 6,5 procent i 2023, 2024 og 2025 og endelig med 10 procent i 2026.

Ifølge et konkret eksempel fra en læser, som ikke ønsker at stå frem ved navn, betyder det en stigning på mere end 1.000 kroner om året i ejerafgift alene over de næste fem år. Derudover ser udligningsafgiften for dieselbiler også ud til at stige voldsomt. Her er der tale om cirka 21 procent i perioden 2021-30.

Hos oppositionspartiet Venstre er man rystet over størrelsen på afgiftsstigningerne.

”Det lyder meget voldsomt. Vi ser gerne en grøn omstilling i autocamperbranchen, og helst ikke en afvikling. Venstre er ikke med i aftalen, og en af årsagerne er, at vi er imod afgiftsstigninger og vi er specielt imod så voldsomme stigninger, som dem vi ser her. Vi så hellere en omlægning af afgifterne i stedet”, siger Louise Schack Elholm, der er skatteordfører i Venstre.

Minister vil udfase fossile biler

Partierne bag de ”voldsomme” afgiftsstigninger, som Louise Schack Elholm kalder dem, er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Det har vi spurgt ministeren om

– Synes ministeren, det er rimeligt, at autocampister, som i forvejen er tynget af hårde afgifter, nu skal pålægges endnu større økonomiske byrder?

– Vil ministeren arbejde for, at campingbiler, autocampere mv. skal fritages for de varslede afgiftsstigninger i aftalen om grøn omstilling af vejtransporten?

– Salget af autocampere er stærkt stigende i Danmark. Der er risiko for, at disse afgiftsstigninger kan ramme salget af netop autocampere og andre campingbiler. Hvilken holdning har ministeren til det, og hvad vil han gøre for, at salget ikke bremses/hæmmes?

Årsagen til aftalen er, at partierne bag vil reducere CO2-udledningen fra fossile biler frem mod 2030, for til sidst helt at udfase de fossile biler. Det siger skatteminister Morten Bødskov til Outdoor-Camping:

”Vi står som samfund over for en afgørende og nødvendig grøn omstilling, som også bilparken skal bidrage til. Med omlægningen af bilafgifterne gør vi det mere attraktivt at vælge de grønne løsninger i stedet. Samtidig er det vigtigt for mig at understrege, at en grøn omstilling skal gå hånd i hånd med de behov, danskerne har for transport, og det liv der leves i alle dele af Danmark, siger skatteministeren til Outdoor-Camping og fortsætter:

”Det behov mener jeg, vi balancerer fint i aftalen om grøn vejtransport. Med aftalen er aftalepartierne enige om, at der for autocampere skal findes løsninger, hvor køretøjerne så vidt muligt overgår til nye regler for registreringsafgiften, dog således at afgiftsændringerne bliver omtrent uændret”.

Det svar har fået Outdoor-Camping til at følge op med endnu et spørgsmål, som ministeren endnu ikke har svaret på:

“Med “omtrent uændrede afgiftsændringer” refereres der dermed til registreringsafgiften alene, eller refereres der over en bred kam til alle afgifter såvel registreringsafgift som grøn afgift/vægtafgift og udligningsafgift mv., således, at det samlede afgiftniveau forbliver omtrent uændret med aftalen om grøn omstilling af vejtransporten?”

Ejerafgift for autocampere kan eksplodere

Når den socialdemokratiske skatteminister nævner registreringsafgiften og i samme sætning siger at “afgiftsændringerne bliver omtrent uændret”, er der en betydelig risiko for, at det kun er registreringsafgiften, der forbliver “omtrent uændret”.

Der er dermed betydelig risiko for, at udligningsafgiften og ejerafgiften får lov til at eksplodere i hovederne på autocampisterne. Det er her bekymringen hos DFAC opstår.

“Vi har forståelse for, at vi fremover skal gøre noget for miljøet. Men vi mener, at vi allerede nu betaler en stor pris for at have nummerplader på vores biler.  En autocamper kører ikke mange kilometer om året, og dermed bidrager vi jo ikke stort med CO2”, siger Jørn Skou.

Afgifter bør være efter forbrug og udledning

Hos oppositionspartiet Venstre kan man kun se passivt til, mens det røde flertal i Folketinget ser ud til at lade pryglene regne ned over autocamperfolket. Med den nuværende mandatfordeling, er der nemlig ikke meget Louise Schack Elholm og Venstre kan gøre for at hjælpe.

Da aftalen om grøn omstilling af vejtransporten oprindeligt blev præsenteret den 4. december, så det umiddelbart ud til, at autocampisterne blev forskånet for de værste afgiftsstigninger. Her glædede Jørn Skou og resten af DFAC sig over, at der var taget hensyn til autocampere og campervans i aftalen. Det har der dog ved nærmere eftersyn vist sig at være tvivl om.

Hos DFAC tager man dog handsken op. Her er man klar med gode råd til skatteministeren om, hvordan afgifterne bør fordeles:

“Jeg er af princip noget lodden med hensyn til skatter og afgifter, men skal det have mening, må det være efter forbrug og udledning”, siger Jørn Skou.

Lovforslaget grøn omstilling af vejtransporten førstebehandles i Folketinget den 14. januar. Med mindre, der kommer ændringer til lovforslaget, forventes det vedtaget senere i 2021. Outdoor-Camping følger op på sagen.

Læs aftalen om grøn omstilling af vejtransporten på Skatteministeriets hjemmeside her.

Similar Posts