NYHEDER CAMPER

Nye gunstige regler for campere og især veteran-camper

veteran camper

Ejere med en veteran-camper må i fremtiden få nyere reservedele monteret og stadig kalde sig for veteraner. Det er resultatet en ny klimaaftale for vejtransport, som forventes vedtaget den 9 februar. Derudover gemmer aftalen også på godt nyt til nyere camper-ejere.

En ny klimaaftale for vejtransport giver gode rammer for veteran-camper, autocampere og campervans. Målet med aftalen er en kraftig reduktion af CO2-udledningen fra vejtransporten. Her er specielt veteran-camperne blevet tilgodeset i den ny aftale.

Det skriver DFAC, som er en uafhængig forening for ejere og brugere af autocampere.

”Vi glæder os over, der i aftalen er taget hensyn til autocampere og campervans, der har en særlig lang levetid fordi ejerne passer særligt godt på dem som veteranbiler. I DFAC har vi en masse medlemmer, der ejer og kører i autocampere, og også en hel del medlemmer, der selv går og pusler med deres veteranautocamper, hvor originalitetskravet nu lettes markant”, siger Jørn Skou, der er formand for DFAC.

Gunstige regler for nyere campere bevares

Udover lempeligere regler for veterancampere er der også godt nyt for ejere af nyere autocampere og campervans. Partierne bag klimaaftalen er nemlig også blevet enige om, at autocampere bliver fuldt omfattet af de nye regler for personbiler, og at reglen om, at beboelsesdelen er uden registreringsafgift, bevares.

Derudover bevares reglen om, at afgiften ikke kan komme under 45 procent af den del af campingbilens samlede værdi inklusive beboelsesdelen, der overstiger 12.100 kr. Hos DFAC, der arbejder for et frit og godt autocamperliv i Danmark, vækker den beslutning glæde.

”Autocampere får fortsat særregler, så der i registreringsafgiften kun beregnes CO2-tillæg efter laveste trin for CO2-tillæg for personbiler, mens der ikke gives bundfradrag i registreringsafgiften. På den måde vil registreringsafgiften i gennemsnit være omtrent uændret for autocampere”, siger Jørn Skou.

Nye enklere regler for veteran-camper

I dag gælder der særligt gunstige afgiftsregler for veterankøretøjer. Det gælder både i forhold til registreringsafgift og de løbende afgifter som blandt andet vægtafgift.

I januar 2021 var der 489 biler indregistreret som veteran-campere i Danmark. Det tal stiger normalt hen over foråret, når de afmeldte biler igen bliver registreret hos Motorstyrelsen.

Hidtil var det et krav, at et køretøj skulle være mindst 35 år gammelt og i original stand som ved første registrering (originalitetskravet red.), for at det kunne omfattes af de lempelige regler som veteran. Det er nu blevet ændret med den nye aftale.

”Aftalepartierne er enige om at afskaffe originalitetskravet. Det betyder, at køretøjer, der er ældre end 35 år, og som er ombygget eller sat i stand med nyere uoriginale dele, i fremtiden skal beskattes efter de lempelige afgiftsregler for veterankøretøjer”, siger Jørn Skou og fortsætter:

“En afskaffelse af originalitetskravet forenkler reglerne betydeligt for borgerne og giver flere mulighed for at reparere deres ældre biler uden at komme i konflikt med afgiftsreglerne”.

Flere positive regler i støbeskeen

I den nye klimaaftale foreslås det også, at veteranbilerne friholdes for blandt andet CO2-tillæg og bundfradrag, så de kun skal betale registreringsafgift. Det forslag kan delvist finansieres af en omlægning, hvor det lempelige loft for registreringsafgiften for veterankøretøjer hæves fra 40 procent til 75 procent.

”Forslaget indebærer ikke nogen afgiftsforhøjelser for veteranbilerne i gennemsnit. Derudover er partierne bag aftalen også enige om, at der skal findes løsninger for autocampere, så de overgår til helt nye regler, hvor afgifterne bliver nogenlunde uændret”, siger Jørn Skou.

Partierne bag aftalen er regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftalen forventes vedtaget den 9. februar 2021. Se aftalen her og faktaark om aftalens konsekvenser her.

Similar Posts