CAMPER NYHEDER

”Arrogant”: Minister tromler videre ”uden hensyn til camperejere”

Lov om udfasning af fossile biler forsinkes. Samtidig sender ansvarlig minister ”arrogant” svar ”uden anerkendelse” til cemperejere på ny skæringsdag for behandling af loven.

Loven om udfasning af fossile biler bliver 2. behandlet i Folketinget den 2. februar. Det er reelt sidste chance for at påvirke udfaldet af loven, som forventes vedtaget den 9. februar.

Flere høringssvar og kritiske spørgsmål fra både blå blok og de berørte camperejere har sat medarbejderne i skatteministeriet på overarbejde.

Senest er der blevet indgivet en lang række høringssvar fra blandt andre Danmarks Frie Autocampere (DFAC). Her accepterer man at betale højere grønne afgifter, men samtidig mener man, at det lovforslag, som nu kommer til 2. behandling går for vidt.

”Vi accepterer ikke en stigning i de årlige afgifter for autocampere. Vi synes selvfølgelig, det er rimeligt, at vi er med til at betale for den grønne omstilling, men der skal være rimelighed i det. Autocampere kører under det halve af, hvad personbiler kører, så vi synes ikke, det er rimeligt, at vi stiger med de samme procenter, som de stiger. Det var også det, der var budskabet i vores forslag over for Skatteudvalget”, siger Jørn Skou fra DFAC.

Opbakning til hårdt pressede camperejere

Både campervans og minicampere er godt med på den grønne omstilling. Her findes der allerede tilgængelige modeller, som kører på el.

Til gengæld volder lovforslaget væsentligt større udfordringer for autocamperne. Her findes der nemlig slet ikke grønne modeller på markedet endnu.  El-autocampere er endnu kun på forsøgsstadiet, og med den nuværende teknologi bliver de så tunge, at folk med almindeligt kørekort ikke må køre dem.

Om lovforsloget

Iflg. lovforslaget stiger den grønne vægtafgift med:
– 3 procent i 2022
– 6,5 procent i 2023, 2024 og 2025
– 10 procent i 2026

Det bliver dermed op mod 1.000 kroner om året, den grønne vægtafgift stiger.

Derudover stiger udligningsafgift for dieselbiler med 20 procent frem mod 2030.

Registreringsafgiften skønnes dog i gennemsnit at forblive uændret.

Veteranbiler omfattes ifølge lovforslaget ikke af reglerne om CO2-tillæg.

Veteraner vil derudover stadig være omfattet af de lempelige regler i registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven.

Endelig bortfalder originalitetskravet til veteraner.

Lovforslaget forventes vedtaget tirsdag den 9. februar.

Derudover er der frygt for, om den grønne vægtafgift og udligningsafgiften gør det for dyrt at eje en autocamper. Som lovforslaget ser ud, stiger de grønne ejerafgifter nemlig med op mod 1.000 kroner om året frem mod 2030. Derudover stiger udligningsafgiften for dieselbiler med hele 20 procent i samme periode.

De trængte camperejere får nu en hjælpende hånd fra Venstre, hvor Louise Schack Elholm tidligere har kaldt afgiftsstigningerne for ”voldsomme”.

”Det er en voldsom og markant afgift. Vi er bekymret for, om camperejerne får råd til at kunne beholde deres autocampere, og hvad den her lov får af betydning. Det er en stor udfordring, at der ikke findes nogen alternativer til de fossile autocampere. Partierne bag aftalen viser ingen hensyn til autocampisterne”, siger hun.

Grøn lov kan skabe det stik modsatte: Flere fly og mere CO2

De mange høringssvar, som tæller 108 sider plus en lang række spørgsmål fra blandt andre Louise Schack Elholm, har forsinket vedtagelsen af loven. Oprindeligt skulle det være vedtaget den 2. februar, hvor 2. behandlingen nu i stedet sker. I stedet er 3. behandlingen og vedtagelsen udsat til den 9. februar.

Én af de bekymringer, som DFAC har henvendt sig til Skatteudvalget på Christiansborg med er, at de stigende afgifter vil resultere i mere CO2-udledning. Årsagen er, at afgifterne ifølge DFAC kan tvinge campereejere til at sælge deres køretøj og vælge flyrejser til udlandet i stedet med større udledning af CO2 til følge.

Bag lovforslaget står regeringen (Socialdemokratiet), SF, Enhedslisten og Radikale Venstre. Her er der ingen rysten på hænderne over DFAC’s frygt for flere flyrejser.

”Autocampere er en dyr én-gangs investering, men til gengæld bor man billigt i dem, så jeg tror simpelthen ikke på den præmis. Hvis ikke man i forvejen har råd til en autocamper, så køber man heller ikke én, så jeg har svært ved at se, hvordan afgiftsstigningerne skal kunne vælte læsset”, siger Kathrine Olldag fra det Radikale Venstre og medlem af skatteudvalget.

Heller ikke ønsket om afgifter efter forbrug vækker begejstring for Kathrine Olldag:

”Jeg er simpelthen ikke enig i præmissen om, at det vil være bedst med et afgiftssystem efter forbrug, fordi der allerede er en heftig afgift på forbruget af fossile brændstoffer. Der ligger blandt andet i forslaget, at forbrugerne bliver belønnet for at bruge biobrændsel og supplere med det i den konventionelle fossile brændsel. Det synes vi er en langt bedre vej at gå”

Erkender nødvendighed med billigere campere

I alt er der ifølge Motorstyrelsen omkring 11.000 indregistrerede autocampere i Danmark. Ifølge en analyse fra Kyst & Natur bruger autocampister i gennemsnit 325 kr. pr. person pr. døgn på de 63 overnatninger de i gennemsnit har om året.

Det er derfor op mod 200 mio. kroner, som autocampisterne årligt forbruger for. Derudover har autocampere den fordel, at de kan køre hele året, selv når det er koldt. I en corona-tid med krisestemning i turisterhvervene vil de penge ellers gøre underværker lokalt. Især fordi tre ud af fem danskere forventer at blive i Danmark til sommer.

Her vil autocamperne sagtens kunne komme ud under coronaen og støtte erhvervslivet lokalt. Kathrine Olldag erkender, at billigere autocampere og campervans kan være vejen frem.

”Det giver super god mening at blive hjemme i stedet for at rejse ud, specielt her under coronaen, så der kan helt sikkert være fornuft i at gøre det billigere at anskaffe sig en autocamper eller en campervan. Men vi har lavet en aftale, hvor vi kigger på vejtransporten, og vi mener, at det her er en nænsom og hæderlig aftale, og vi kommer ikke til at ændre noget i den”, siger Kathrine Olldag fra Radikale Venstre.

”Arrogant” ministersvar viser mangel på anerkendelse

Outdoor-Camping har henvendt sig til skatteminister, Morten Bødskov, for at tage stilling til camperejernes frustrationer. I en mail svarer han, at:

“Med de foreslåede ændringer vil autocampere stadig have særregler i forhold til registreringsafgiften, da der kun skal betales CO2-tillæg efter det laveste trin for personbiler. Men forhøjelserne i den grønne ejerafgift og udligningsafgiften vil også gælde for indregistrerede autocampere”, skriver skatteminister Morten Bødskov til Outdoor-Camping.

I et skriftligt svar fra Skatteudvalget skriver skatteministeren videre:

”Om den enkelte autocamperejer vælger at sælge sin autocamper står naturligvis den enkelte frit for”.

Det svar vækker undren hos Louise Schack Elholm fra Venstre, som samtidig frygter, at det kan være svært for camperejerne at sælge deres autocamper igen uden store tab.

”Det kan blive vanskeligt for dem, når de skal sælge igen, fordi de nye købere samtidig overtager en voldsomt stigende afgift. Der er jo ikke nogen grønne alternativer til fossile autocampere på markedet, så jeg synes, ministerens svar er arrogant, og det viser mangel på anerkendelse af autocampisterne”, siger hun.

Til trods for Louise Schack Elholms støtte, så mangler hun de afgørende mandater i Folketinget til at ændre noget i lovforslaget. Loven forventes derfor vedtaget den 9. februar. Forhøjelsen af afgifterne gælder for alle afgiftspligtige køretøjer fra og med første afgiftsperiode, fra den 15. februar 2021.

Similar Posts