NYHEDER GUIDE TELT & SHELTER

Kræver shelter byggetilladelse? Se regler til shelter i haven her

byggetilladelse shelter i haven

Er du i tvivl, om det kræver byggetilladelse at få shelter i haven, og hvilke andre regler der gælder for at bygge shelter i egen have? Her får du guiden. Foto: Outdoor-Camping

Det kræver byggetilladelse for at bygge shelter i haven, men heldigvis er det blevet nemmere at ansøge. Her får du regler for byggeri af shelter i haven.

Interessen for at få shelter i haven er enorm. Det ses blandt andet ved, at sheltere var en af de mest købte varer igennem Outdoor-Camping i 2021. Det er på trods af, at det at anskaffe sig en shelter trods alt koster lidt mere end en termokande eller en rygsæk.

Omvendt kræver det væsentligt mindre forberedelse at overnatte i sin egen baghave, når man selv har et shelter, end det gør at overnatte i skoven. Der er væsentligt mindre, der skal pakkes, og hvis man glemmer noget, kan man altid bare gå ind i huset og hente det. Den fordel har man ikke i skoven.

Derudover er der også trygheden ved at overnatte under stjernerne i vante omgivelser i sin egen baghave. Det gælder både for børn og for mange voksne.

Det koster et shelter i haven

Prisen på et shelter til haven varierer alt efter, om du ønsker at bygge selv, eller om du får professionel hjælp til det.

Et shelter som byggesæt med vejledning kan bestilles online og koster fra cirka 8.000 kroner og opefter.

Derudover koster en byggetilladelse cirka 1.000 kroner hos kommunen. Prisen for byggetilladelsen varierer dog fra kommune til kommune.

Se Outdoor-Camping’s guide til de bedste shelter-byggesæt her.

Alt i alt er der altså rigtig mange fordele ved at få sit eget shelter i baghaven. Desværre er der mange, der farer vild i hvilke regler, der gælder for at bygge shelter i haven, og om det kræver byggetilladelse at opføre et shelter.

Det korte svar er ja, det kræver byggetilladelse at opføre shelter i private haver. Derudover er der en række andre regler, du skal være opmærksom på. Her får du derfor guiden til, hvilke regler der gælder for shelter i haven.

Shelter uden byggetilladelse kan kræves fjernet

Selvom de færreste ved det, når de begynder at bygge shelter i haven, så er det faktisk et lovkrav at søge om byggetilladelse til opførelse af sheltere på privat grund. De regler bestemmes i bygningsreglementet.

Årsagen til kravet om byggetilladelsen til shelter er, at det giver myndighederne kendskab til, hvor der sker overnatning både privat og i naturen. Det giver de bedste forudsætninger for at kunne redde overnattende i tilfælde af brand eller katastrofer.

Ifølge bygningsreglementet kan kommunen derfor kræve projektmateriale og dokumentation som eksempelvis målsatte tegninger i et anerkendt målestoksforhold. Tegningerne skal også vise afstand til skel og andet byggeri, for at de kan give byggetilladelse.

Årsagen til den omfattende dokumentation er, at en shelter benyttes til ophold og overnatning. Derfor gælder der andre regler end for sheltere, end der gør for eksempelvis skure, garager og drivhuse.

Af den årsag kan myndighederne også kræve, at shelteret, skal rives ned igen, hvis det er opført uden byggetilladelse. Det er både dyrt og træls.

Nye regler om byggetilladelse til shelter: Billigere og nemmere

Den gode nyhed er, at Folketinget i sommeren 2021 fjernede kravet om oplysninger om brand- og konstruktionsklasser, når der søges om byggetilladelse til shelter.

Om regler og byggetilladelse
til shelter i haven

Ifølge Byggelovens § 2, stk. 2 er der krav om byggetilladelse ved opførelse af shelter på offentlig og privat grund.

Det præciseres i ‘Bebyggelsesbegrebet punkt 2.2.2 i vejledningen om byggesagsbehandling efter BR18‘, hvor det fremgår, at: ”små bygninger som shelters, bålhytter og lignende hører under betegnelsen bebyggelse”.

Det betyder, at det kræver byggetilladelse at opføre en shelter i haven hos private.

Den 30. juni 2021 blev reglerne for brand- og konstruktionsklasserne i § 10, stk. 2 i bygningsreglementet lempet.

Lempelsen betyder, at kravet om oplysninger om brand- og konstruktionsklasser er blevet fjernet, når der ansøges om byggetilladelse til shelter.

Lempelsen betyder derudover, at der heller ikke længere er krav om brug af certificerede rådgivere til bygning af shelter i private haver.

Det kræver dog stadig byggetilladelse for at opføre shelter i haven hos private.

Sheltere på campingpladser, der er omfattet af campingreglementet, er derimod undtaget for kravet om byggetilladelse.

Byggetilladelsen søges hos den kommune, hvor shelteret skal opføres.

Kilde: Bolig og planstyrelsen og bygningsreglementet

Brand- og konstruktionsklasser siger blandt andet noget om den brandrisiko, der er forbundet med et byggeri. Brand- og konstruktionsklasser gælder eksempelvis for garager, carporte og overdækkede terrasser under 50m².

Når kravet om oplysninger om brand- og konstruktionsklasser nu er væk, betyder det samtidig et farvel til certificerede rådgivere, som der også har været krav om brug af. Kravet om brug af certificerede rådgiver er nemlig også bortfaldet.

En byggetilladelse til et shelter fås i den kommune, hvor shelteret skal bygges, og byggetilladelsen koster cirka 1.000 kroner.

En certificeret rådgiver koster derudover typisk et sted mellem 1.500 og 2.000 kroner, som man derfor sparer, når man søger om byggetilladelse til shelter.

De nye regler betyder med andre ord, at det er blevet væsentligt nemmere og væsentligt billigere at få byggetilladelse til shelter i dag, end det var tidligere.

De nye regler for byggetilladelse til shelter trådte i kraft den 30. juni 2021, og gælder uanset om shelteret opføres på privat eller offentlig grund.

Disse regler for shelter-byggeri skal du kende inden du søger

Selvom det er blevet nemmere at få byggetilladelse til shelter, er der stadig enkelte reger, du skal være opmærksom på, når du ansøger. Eksempelvis gælder de samme regler for sheltere som for hævede terrasser, udestuer, pavilloner og lignende.

Det betyder, at shelteret mindst skal ligge 2,5 meter fra skel. Hvis din grund ligger i en landzone, skal der muligvis søges landzonetilladelse.

Sheltere på campingpladser samt campinghytter, mobilehomes og lignende, der er omfattet af campingreglementet, er undtaget for kravet om byggetilladelse. De skal dog stadig overholde reglerne i bygningsreglementet i forhold til brandsikkerhedsregler og konstruktive regler.

Similar Posts

Denne side bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at benytte denne side, accepterer du, at vi bruger cookies.  Læs mere