NYHEDER TELT & SHELTER

Nye regler for shelter i haven: Nemmere at få byggetilladelse

byggetilladelse shelter i haven

Shelter i haven er så populært, at fagfolk kæmper for at følge med efterspørgslen. Nu gør en lempelse af Bygningsreglementet det nemmere at søge byggetilladelse, og det får formentligt efterspørgslen til at stige endnu mere. Foto: Outdoor-Camping

En lempelse af Bygningsreglementet gør det nu nemmere at få byggetilladelse til shelter i haven. Efterspørgslen er i forvejen enorm, og de nye regler får populariteten til at stige endnu mere, spår fagmænd.

Interessen for at få shelter i haven er enorm. Det fortæller flere af de virksomheder, der bygger sheltere hos private. Hos BF-shelterbyg i Ejstrupholm har man bygget knap ét shelter om dagen i årets syv første måneder af 2021.

168 sheltere er det i alt blevet til, og langt de fleste af shelterne er til private kunder. Derudover er ordrebøgerne fyldt op tre måneder ud i fremtiden, fortæller Jan Frederiksen fra BF-shelterbyg, der blandt andet også laver bålhytter.

”Der er travlt. Jeg startede BF-shelterbyg med min søn i september 2020, og siden er det bare kørt slag i salg. Lige nu har vi 50 bestillinger på sheltere i bogen, og vi er begyndt at åbne op for opgaver til næste år også. Folk vil gerne have et shelter i haven, så de kan sove ude på alle årstider, og der er stor efterspørgsel”, siger han.

Også på Stråsø Savværk i Ulfborg mærker man den store efterspørgsel:

”Det gør vi. Vi laver mange sheltere på bestilling, så kunderne får den, præcis som de vil have den, så den passer nøjagtigt til det hul, de har i haven. Det betyder også, at vi ikke producerer så mange som vores konkurrenter, men vi har aldrig haft så travlt som i år, siger Lars Sørensen fra Stråsø Savværk.

Krav om byggetilladelse til shelter i haven: Nu bliver det nemmere

Selvom de færreste ved det, når de begynder at bygge shelter i haven, så er det faktisk et lovkrav at søge om byggetilladelse til opførsel af sheltere på privat grund.

Kommunen kan derfor kræve projektmateriale og dokumentation som eksempelvis målsatte tegninger i et anerkendt målestoksforhold. Tegningerne skal også vise afstand til skel og andet byggeri, for at de kan give byggetilladelse.

Årsagen til den omfattende dokumentation er, at en shelter benyttes til ophold og overnatning, og derfor gælder der andre regler end for eksempelvis skure, garager og drivhuse. En god nyhed er dog, at Folketinget hen over sommeren 2021 har lempet kravene til brand- og konstruktionsklasserne i Bygningsreglementet.

Det betyder, at der ikke længere er krav om brug af certificerede rådgivere, når der ansøges om byggetilladelse til opførelse af et shelter på privat grund. Det fortæller boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

”På den måde vil det blive nemmere at opstille shelters. Der ændres derimod ikke på kravet om byggetilladelse for shelters. Det skyldes, at byggetilladelsen giver myndighederne kendskab til, hvor der sker overnatning, hvilket giver beredskaberne de bedste forudsætninger for at iværksætte redning i tide i tilfælde af brand”, siger boligministeren.

Om byggetilladelse til shelter i haven

Af bygningsreglementets administrative bestemmelser (§ 1 – § 47) fremgår det, at: ”små bygninger som shelters, bålhytter og lignende hører under betegnelsen bebyggelse”.

Det betyder, at det kræver byggetilladelse at opføre en shelter i haven hos private.

Sheltere på campingpladser, der er omfattet af campingreglementet, er undtaget for kravet om byggetilladelse.

Den 1. juli 2021 blev reglerne for brand- og konstruktionsklasserne i Bygningsreglementet lempet.

Lempelsen betyder, at der ikke længere er krav om brug af certificerede rådgivere til bygning af shelter i private haver.

Det kræver dog stadig byggetilladelse for at opføre shelter i haven hos private.

Byggetilladelsen søges hos den kommune, hvor shelteret skal opføres.

Fagmænd: Flere får shelter i haven med nemmere byggetilladelse

Kravet om byggetilladelse for sheltere gælder kun på privat grund og ikke på eksempelvis campingpladser. Årsagen er, at campingpladser på forhånd er godkendt til overnatning. Derudover er der personale, der kender forholdene med ansvar for sikkerheden, hvis der eksempelvis opstår en brand.

Men selvom kravene om byggetilladelse for shelter i haven er blevet lempet, er det altså stadig et krav, når der bygges shelter i haven hos private. Alligevel vækker lempelsen af Bygningsreglementet stor glæde hos shelterbyggerne:

“Ja, det får kæmpe betydning. Det er et kæmpe issue for rigtig mange, der gerne vil have shelter i haven. Vi har selv skullet igennem hele møllen bare for en udstillingsmodel, og vi støder indimellem på nogen, som ikke gider at søge, men bare tager chancen. Alene den lille ændring for stor betydning”, siger Lars Sørensen fra Stråsø Savværk.

Også hos BF-shelterbyg tror man på, at regelændringen får stor betydning for folk, der ønsker en shelter i haven.

”Ja, det får det. De 1.700 kroner, som en rådgiver koster, er penge direkte ud ad vinduet for noget dumt bureaukrati, der alligevel ikke tjener noget formål. Vi er stødt på mange mennesker, som har kæmpet med kommunerne i lang tid på grund af det her”, siger Jan Frederiksen fra BF-shelterbyg og fortsætter:

”Vi leverer skitsetegninger på vores sheltere, så de penge til dyre rådgivere sparer vores kunder nu. Den her lempelse af Bygningsreglementet gør det helt sikkert både nemmere og mere attraktivt for private at få shelter i haven”, siger han.

Bygningsreglementet er ændret fra den 1. juli 2021.

Similar Posts

Denne side bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at benytte denne side, accepterer du, at vi bruger cookies.  Læs mere