CAMPER NYHEDER

Kritik af ny regel om fast bolig i camper: For ukonkret og med social slagside

Jørgen og Tove

Fredag den 7. maj ved midnat er der høringsfrist på skatteminister Morten Bødskovs forslag til ændring af bekendtgørelsen om registrering af køretøjer. Ændringen gør det lovligt fra den 1. juli 2021 at bo fast i en autocamper eller van. Forslaget møder dog kritik for blandt andet at gøre Motorstyrelsen til dommere, og det kan svække kvaliteten på de afgørelser, der bliver truffet. Privatfoto: Jørgen og Tove Holm

I dag er der høringsfrist på regelændringen, som giver folk ret til at bo fast i deres autocamper. Forslag til regel gør dog Motorstyrelsen til dommere og kan samtidig have en social slagside, mener sagens hovedperson.

Fra den 1. juli 2021 bliver det lovligt at bo fast i sin autocamper. Det er konsekvensen af en strid mellem ægteparret Jørgen og Tove Holm og Motorstyrelsen.

Sagen startede i februar, da Motorstyrelsen truede parret med at sætte dem på gaden, fordi de ingen fast adresse havde. De bor nemlig permanent i deres autocamper, og det måtte de ikke ifølge reglerne.

Efter Outdoor-Camping gik ind i sagen og bragte Jørgen og Toves historie, fik sagen dog pludselig politisk interesse. Det fik nemlig Alternativet til at sende skatteminister Morten Bødskov et såkaldt §20-spørgsmål, der nu har resulteret i et forslag til en ændring af bekendtgørelsen om registrering af køretøjer.

Det forslag møder dog kritik af sagens hovedpersoner, Jørgen og Tove Holm:

”Jeg frygter, at forslaget måske kan få en social slagside. Vi kører jo på luksusklassen i autocamper, mens andre kører rundt i en lille Fiat 500. jeg godt blive nervøs for, om der bliver taget godt nok hånd om dem og om de mindrebemidlede, som forslaget ser ud nu”, siger Jørgen Holm.

Motorstyrelsen bliver dommere ifølge ændringsforslag

Sagen kort

Flere og flere mennesker ønsker at bo fast i en autocamper.

Således har Facebook-gruppen ‘Når autocamperen er permanent bolig’, mere end 1.000 medlemmer.

Ifølge CPR-lovens § 6 skal kommunalbestyrelsen registrere enhver på dennes bopæl i kommunen.

Ifølge Motorstyrelsen skal en person i henhold til registreringsbekendtgørelsen stå opført med bopæl eller fast opholdssted, før vedkommende kan registreres som ejer af et køretøj.

Gør vedkommende ikke det, skal Motorstyrelsen afmelde køretøjet.

Det er på trods af, at kommunalbestyrelsen ifølge CPR-lovens § 9 godt kan registrere en person, hvis eneste bolig er en båd, en campingvogn eller lignende bevægelig bolig. Hvis denne bolig ikke ligger fast, kan kommunalbestyrelsen registrere personen med bopæl dér, såfremt kommunalbestyrelsen ikke er i tvivl om, at vedkommendes adresse er dér.

Jørgen og Tove bragte først deres sag op over for Outdoor-Camping.

Siden er både Alternativet og Venstre gået ind i sagen med §20-spørgsmål og henvendelser til den ansvarlige skatteminister, Morten Bødskov.

Den 5. februar gjorde Jørgen og Tove indsigelse over for Motorstyrelsens trussel om at klippe deres plader. Det har givet dem en forlængelse af fristen, så de foreløbigt kan blive boende i deres autocamper.

Den 3. marts udtalte formanden for Skatteudvalget på Christiansborg, Bjørn Brandenborg (Soc. Dem.), at: “Vi kommer hurtigst muligt til at se på hvordan vi kan lave reglerne om”.

Den 25. marts erklærede skatteminister Morten Bødskov, at regelændringen kommer den 1. juli 2021.

Den 20. april 2021 sendte ministeren sit forslag til regelændringen til høring.

Høringsfristen slutter fredag den 7. maj ved midnat. Ved redaktionens slutning var Danmarks Frie Autocampere den eneste organisation med relation til autocamperne, som har svaret på høringen.

Kilder: CPR-loven og registreringsbekendtgørelsen

Udover den sociale slagside indeholder oplægget til regelændringen ifølge Jørgen og Tove Holm endnu et væsentligt kritikpunkt. Ifølge forslaget bliver det nemlig Motorstyrelsen, der fremover kommer til at agere dommere i sager, hvor folk ønsker at bo i deres autocampere.

”Som forslaget ser ud, bliver det Motorstyrelsen, der skal afgøre sagerne. Det giver mere arbejde til dem, og det tror jeg ikke, de er interesseret i. Derfor frygter jeg, at Motorstyrelsen kan være tilbøjelige til at afvise sager uden grund og uden reelt at have set på dem. Det kan give store problemer for dem, der ønsker at bo på fire hjul”, siger Jørgen Holm.

Forslaget fra skatteminister Morten Bødskovs, som Jørgen Holm kritiserer, blev stillet den 21. april. Her blev ministerens forslag til ændringen af bekendtgørelsen om registrering af køretøjer nemlig sendt i høring.

Det betyder, at organisationer og andre interessenter kan komme med deres forslag til ændringer af bekendtgørelsen. Derfor har Skatteministeriet sendt forslaget ud til blandt andre FDM, AutoCamperRådet (ACR) og Danmarks Frie AutoCampere (DFAC).

Her har DFAC indtil videre som de eneste af de tre valgt at svare på ministeriets invitation til at komme med input til regelændringen.

Her er ændringsforslaget

Det er denne del af udkastet til ændring af bekendtgørelsen om registrering af køretøjer, Jørgen og Tove Holm kritiserer:

“§ 2, stk. 3: Bestemmelsen hjemler en mulighed for, at Motorstyrelsen kan dispensere fra visse oplistede bestemmelser, hvis særlige grunde taler for.”

“Det foreslås at indsætte § 40, stk. 3, som en af disse bestemmelser, hvorefter Motorstyrelsen får mulighed for at dispensere fra kravet om angivelse af ejerens adresse ved registrering af et køretøj, hvis særlige grunde taler for. Der vil dermed kunne tages hensyn til hjemløse og andre som ikke har en registeret bopæl, men som har et køretøj.”

Læs hele ændringsforslaget på høringsportalen her.

DFAC svarer indtil videre som de eneste på høring

Hverken FDM, DACF eller AutoCamperRådet har benyttet sig af muligheden for at svare på ministerens oplæg. For DACF’s vedkommende skyldes det dog, at de ikke er på ministerens høringsliste. Det er i stedet deres politiske samarbejdspartner AutoCamperRådet, der varetager foreningens politiske interesser.

Hos AutoCamperRådet mener man dog ikke, at der er noget at komme efter i formuleringen i forslaget.

”Årsagen til at vi ikke har nogen bemærkninger, er fordi forslaget dækker det, som vi mener, at det skal”, siger Jørgen Nielsen, formand i Autocamperrådet.

Hos DFAC ser man anderledes på forslaget. Her har man derfor som den eneste organisation med relation til autocampere indtil videre valgt at svare på høringen. Her roser formanden, Jørn Skou, i første omgang udkastet til ændringen af bekendtgørelsen om registrering af køretøjer:

”Det skal være muligt at leve og bo i en AC i længere tid, som flere ønsker og gør allerede i dag. Den nye paragraf i bekendtgørelsen støtter vi derfor op om”, siger han, inden han samler kritikken fra Jørgen og Tove op. Hos DFAC ser man nemlig ifølge formanden gerne en mere konkret formulering i bekendtgørelsen. Det gælder blandet andet i forhold til dokumentation af de særlige grunde til at dispensere fra adressekravet for autocamperejerne:

“Vi håber, at Motorstyrelsen vil udarbejde nogle værktøjer og nærmere retningslinjer, der sikrer, at de ærlige autocamperejere, der ønsker at bo i bilen i lang tid, også kan komme til det så gnidningsløst som muligt”, siger han.

Frist for høringssvar udløber fredag ved midnat

Hvad konkret DFAC’s høringssvar indeholder, vil formand Jørn Skou ikke ud med. Det vil foreningen først åbne op for, når høringsfristen udløber fredag den 7. maj ved midnat. Først og fremmest glæder formanden sig dog over, at der endelig sker noget i sagen.

”Vi har arbejdet på den her problematik i noget tid, og vi er glade for, at der endelig kommer nogle ændringer. Derfor er det godt, at Jørgen og Tove også har skubbet på. Det viser, at vi med fælles indsatser kan nå langt. Vi ser derfor frem til de nærmere retningslinjer, og arbejdet med dem vil vi også følge nøje”, siger han.

Selvom Jørgen og Tove Holm kritiserer forslaget til ændringen af bekendtgørelsen om registrering af køretøjer, frygter de dog ikke for deres egen situation. Heller ikke selvom Motorstyrelsen én gang tidligere har været ude med riven over for dem, og altså ser ud til at blive dommer i fremtidige sager som deres.

”Jeg tror ikke, det får nogen negative konsekvenser for os, så jeg er ikke nervøs. Formanden for Skatteudvalget på Christiansborg har også ønsket os god tur, men jeg frygter for den sociale slagside, forslaget kan få. Og jeg frygter, at Motorstyrelsen kan være tilbøjelige til at afvise sager uden grund og uden reelt at have set på dem”, siger han.

På høringsportalen.dk kan man både se forslaget til ændringen af bekendtgørelsen og høringslisten, som tæller de organisationer, der inviteres til at afgive høring. Ifølge Skatteministeriet er høringslister i forbindelser med lovforslag og forslag til ændringer af bekendtgørelser ikke altid udtømmende.

Organisationer og interessenter har derfor altid mulighed for selv at henvende sig til Skatteministeriet og bede om at komme på høringslisten. De er også velkomne til at afgive høringssvar til udkastet til ændringen af bekendtgørelsen om registrering af køretøjer, mens høringen står på – også selvom de ikke står på høringslisten.

Forslaget til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer kan ses på høringsportalen her.

Vil man afgive høringssvar, kan det gøres på skm@skm.dk.

Høringsfristen er ifølge Skatteministeriet fredag den 7. maj ved midnat. Den nye regel forventes indført 1. juli 2021.

Similar Posts