CAMPER GUIDE NYHEDER

Fast adresse i autocamper? Her er reglerne for at bo fast i autocamper hele året

fast adresse i autocamper bo i autocamper hele året

Mange danskere ønsker at bo fast i autocamper hele året. Det bliver muligt fra 1. juli 2021. Men hvordan er det nu med fast adresse i autocamper? Her får du overblikket over, hvordan du får fast bolig på fire hjul. Foto: Outdoor-Camping

Reglerne for at kunne bo i autocamper hele året i Danmark bliver ændret den 1. juli 2021. Men hvordan er det nu med fast adresse i autocamper? Her får du svarene.

Af Jørgen Holm og Kim Basse

I artiklen her kan du læse:

 • Fast adresse i autocamper eller ukendt adresse: Her er lovstoffet
 • Motorstyrelsen: Vurderer hver enkel sag om at bo fast i autocamper
 • Motorstyrelsen: Kræver fast adresse for fritagelse fra adressekrav
 • Hos kommunen: Sådan kan du bo i autocamper hele året

1. juli 2021 blev det i princippet lovligt at bo fast i autocamper hele året i Danmark. Reglerne blev ændret for at tilgodese de mennesker, som ønsker at leve et liv på fire hjul på landevejen.

Det skete efter, at parret Jørgen og Tove Holm i februar 2021 blev truet af Motorstyrelsen med at få klippet pladerne på deres autocamper. Årsagen var, at parret havde solgt deres hus for at bo fast i deres autocamper hele året, og dermed ikke havde nogen fast bopæl. Det var på det tidspunkt ulovligt.

Parret tog herefter kontakt til Outdoor-Camping, som tog sagen op, og så begyndte snebolden at rulle. Parrets problemer blev herefter hurtigt en sag for skatteministeren, som snart fik reglerne ændret, så Motorstyrelsen i dag kan dispensere fra reglerne om fast bopæl. Dermed blev det fra sommeren 2021 i princippet muligt at få fast bolig på fire hjul i Danmark.

Jørgen- og Tove-sagen kort

I starten af februar 2021 blev parret Jørgen og Tove Holm truet med at få klippet nummerpladerne af Motorstyrelsen.

Ifølge registreringsbekendtgørelsen skal en person stå opført med bopæl eller fast opholdssted, før vedkommende kan registreres som ejer af et køretøj.

Jørgen og Tove Holm havde dog ukendt adresse i Danmark. Derfor havde Motorstyrelsen pligt til at afmelde køretøjet.

Det er på trods af, at kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for at registrere borgernes bopæl i Danmark, ifølge CPR-lovens § 9 godt kan registrere en person, hvis eneste bolig er en båd, en campingvogn eller lignende bevægelig bolig.

Med truslen om at få afmeldt deres eneste hjem bragte Jørgen og Tove Holm først sagen op over for Outdoor-Camping.

Siden er både Alternativet og Venstre gået ind i sagen med §20-spørgsmål og henvendelser til den ansvarlige skatteminister.

Den 25. marts 2021 erklærede skatteminister, Morten Bødskov, at reglerne ville blive ændret den 1. juli 2021.

Kilder: CPR-loven og registreringsbekendtgørelsen

Fast adresse i autocamper eller ukendt adresse: Her er lovstoffet

Mange taler om ”fast adresse i autocamper”. Men på trods af, at reglerne er blevet ændret på området, er det dog noget af en tilsnigelse, at påstå, at det nu er muligt at få det.

Ifølge § 40, stk. 3 i bekendtgørelsen om registrering af køretøjer skal ejere af køretøjer oplyse en adresse “hvor den pågældende har bopæl” eller “fast ophold” efter loven om Det Centrale Personregister.

§ 2, stk. 3 gav i forvejen Skatteforvaltningen mulighed for at dispensere fra i alt 13 paragraffer, stykker eller punkter i loven. De dispensationer kan gives, hvis særlige grunde taler for det.

Men den 21. maj 2021 udsendte Skatteministeriet en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer’. Det er den bekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. juli 2021. Det betyder, at § 40, stk. 1, 2 og 3 nu er er blevet tilføjet den lange liste af regler, som Skatteforvaltningen har mulighed for at dispensere fra ifølge § 2, stk. 3.

Men ifølge § 40 Stk. 4 i bekendtgørelsen om registrering af køretøjer skal den pågældende person stadig angive et det sted, hvor vedkommende har ”hjemsted her i landet” eller ”adresse her i landet”.

Der er altså med andre ord ikke tale om, at ejere af autocampere kan få fast adresse i autocamper. Man kan som ejer af en autocamper derimod søge om dispensation fra kravene om “adresse”, “bopæl” og “fast ophold”.

Motorstyrelsen: Vurderer hver enkel sag om at bo fast i autocamper

Hidtil var det sådan, at man, for overhovedet at kunne få registreret en bil, autocamper eller van, skulle have en fast bopælsadresse – altså en adresse knyttet til et hus eller en lejlighed.  

Da der nu kan søges dispensation for den regel, har Outdoor-Camping rettet henvendelse til Motorstyrelsen for at svar på, hvilke procedurer folk, der ønsker at bo fast i deres autocampere/campingbiler uden nogen anden fast bopæl, skal følge. Her svarer at:

”Motorstyrelsen vil altid foretage en konkret vurdering af hver enkelt dispensationsanmodning, og det er derfor ikke muligt at fastlægge en udtømmende liste over de betingelser, der skal være opfyldt for at få en dispensation”, skriver de i deres svar til Outdoor-Camping. 

Når det kommer til den konkrete vurdering, lægger Motorstyrelsen dog vægt på, om ansøgeren er tilmeldt Digital Post, hvis dispensationen fra adressekravet skal gives. 

”Det vil altid være vigtigt, at myndighederne kan komme i kontakt med køretøjets ejer. Når Motorstyrelsen skal vurdere, om der kan gives dispensation fra adressekravet, skal ansøgeren således oplyse en adresse, som vedkommende kan kontaktes på. Det kan også indgå i vurderingen, om ansøgeren er tilmeldt Digital Post”, skriver Motorstyrelsen videre i deres svar til Outdoor-Camping. 

Kan kræve fast adresse for fritagelse fra adressekrav

Hvis læseren undres over underrubrikken og det videre svar fra Motorstyrelsen ovenfo, er det måske ikke så underligt. Motorstyrelsen har nemlig i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen om registrering af køretøjer udsendt en vejledning til ’Dispensation fra adressekravet ved registrering af et køretøj‘.

I Motorstyrelsens vejledning fremgår, at:

”Når Motorstyrelsen skal vurdere, om særlige forhold taler for at give dispensation fra adressekravet, vil det som udgangspunkt være en betingelse, at ansøgeren er tilmeldt Digital Post, og at ansøgeren har oplyst en adresse, som vedkommende kan kontaktes på”.

Motorstyrelsen kræver med andre ord, at ansøgeren som udgangspunkt har en fast adresse for at blive fritaget for adressekravet. De vil altså som udgangspunkt ikke se bort fra adressekravet, selvom der kan gives dispensation til det.

Da det jo i sig selv er praktisk umuligt at have en fast bopæl, samtidig med at man ikke har en fast bopæl, skal man som ansøger derfor som udgangspunkt forvente at være nødt til at have en proformaadresse et sted, hvis man ønsker at have sin autocamper som eneste faste bolig.

Dette er dog blot som udgangspunkt. For hver ansøgning vil som tidligere nævnt blive behandlet individuelt, og her indgår den Digitale Postkasse altså i vurderingen.

Derudover skal ejeren eller brugeren af autocamperen som minimum sikre:

 • At køretøjet er lovpligtigt ansvarsforsikret
 • At køretøjet kommer til periodisk syn
 • At de løbende afgifter af køretøjet, som eksempelvis vægtafgift eller grøn ejerafgift, bliver betalt.

Hvis dette ikke sker, kan Motorstyrelsen tilbagekalde dispensationen og afmelde køretøjet.

Hos kommunen: Sådan kan du bo i autocamper hele året

Hvis du får held til at overbevise Motorstyrelsen til at afvige fra deres krav om fast adresse, skal du herefter en tur til kommunen. Det er nemlig dem, der ifølge CPR-loven registrerer borgernes bopæl i Danmark.

Af den årsag skal man som borger i Danmark have et kommunalt tilhørsforhold. Her er det naturligt at tage udgangspunkt i den hidtidige hjemkommune. Med 98 kommuner i Danmark er der dog store forskelle på, hvordan de forskellige kommuner håndterer disse sager. Det samme er tilfældet fra og fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Lovgrundlaget er dog det samme for alle kommuner, nemlig CPR-lovens §9, som siger, at kommunalbestyrelsen godt kan registrere en person, hvis eneste bolig er en båd, en campingvogn eller lignende bevægelig bolig.

Om CPR-loven

Ifølge CPR-lovens § 6 skal kommunalbestyrelsen registrere enhver på dennes bopæl i kommunen.

Kommunalbestyrelsen kan dog ifølge CPR-lovens § 9 godt kan registrere en person, hvis eneste bolig er en båd, en campingvogn eller lignende bevægelig bolig. Hvis denne bolig ikke ligger fast, kan kommunalbestyrelsen registrere personen med bopæl dér, såfremt kommunalbestyrelsen ikke er i tvivl om, at vedkommendes adresse er dér.

Dog synes der at være fire punkter, som ansøgeren hos kommunen skal igennem:

 • Udfyldelse af et officielt skema med “Ukendt adresse i Danmark”
 • Den sædvanlige læge beholdes
 • Udstedelse af nye sundhedskort
 • Meddelelsespligt om hvor i verden man befinder sig

Meddelelsespligten kan eksempelvis betyde, at man hver anden måned skal oplyse via mail, hvor man aktuelt befinder sig.

Hvis sagsbehandleren ikke vil acceptere din anmodning, eller du bliver afvist, kan du altid bede om en anden sagsbehandler eller klage over vedkommende. Sørg altid for at have skriftlig dokumentation for jeres kommunikation.

Kommunen er dog i denne sammenhæng den nemme part at danse med. For selvom kommunen accepterer at registrere din autocamper som dit eneste hjem, skal du stadig forbi Motorstyrelsen. Her kræver Motorstyrelsen altså som tidligere skrevet, at du som udgangspunkt har en fast adresse, selvom der nu kan dispenseres fra denne regel.

Similar Posts