CAMPER GUIDE NYHEDER

Det betyder overlanding: Fricamping og eventyr i naturen

Fricamping overlanding

Mens fricamping har været kendt i Danmark i flere år er overlanding nyere som begreb på disse breddegrader, men hvad dækker de to ting over. Her får du svaret. Tagtelte på biler er dog ulovlige at slå frit op i naturen. Foto: Team Bertelsen ApS

Et stigende antal danskere interesserer sig for overlanding og fricamping, men hvad dækker det over? Hvad betyder overlanding, og er fricamping lovligt i Danmark. Her får du svarerne.

I artiklen her kan du læse:

Det betyder overlanding

Overlanding i dag

Det betyder fricamping

Fricamping og overlanding i Danmark

Vigtige regler for fricamping og overlanding

Overlanding opnår større og større udbredelse både ude i verden og herhjemme i Danmark og har mange ligheder med fricamping. Men selvom der er mange ligheder mellem fricamping og overlanding, er der også forskelle.

Overlanding er det, som alle vores frihedselskende naboer i Norge, Sverige, Tyskland og Finland elsker og dyrker, når de tager ud i naturen. Det handler om at komme ud i det fri og væk fra civilisationen og helst også gerne væk fra vejene og i mange tilfælde også gerne helt væk fra grusstierne.

Overlanding er i den forstand fricamping, men fricamping kan også dyrkes uden terrængående køretøjer. Mange autocampister dyrker eksempelvis også fricamping uden at de nødvendigvis behøver at forlade veje eller grusstier.

Det betyder overlanding

Som med mange andre ord og begreber fortaber oprindelsen af ordet overlanding sig lidt i fortidens uklare tåger. Der er dog rimelig enighed om, at begrebet overlanding stammer fra Australien. Her menes det oprindeligt at sige noget om fragt af en besætning af ​husdyr over store afstande enten for at finde nye græsarealer til dyrene eller i forbindelse med flytning af kvæg fra en mine til en anden.

Et andet bud på oprindelsen findes i forbindelse med vejbyggeri igennem den australske outback. Her ligger adskillige tusinde kilometer vej i den glohede ørken. Ofte ligger sandheden i et krydsfelt mellem to tydninger, og fælles for teorierne er, at de siger noget om færdsel eller transport ved hjælp af motor.

Efterhånden sættes forståelsen af overlanding mere og mere i forbindelse med udforskning og opdagelse af nye landområder i køretøjer. Opfindelsen og udbredelsen af 4-hjulstrækkere satte for alvor skub i den tolkning af ordet, og i dag er overlanding nærmest synonymt med eventyr.

Overlanding kan med andre ord beskrives som eventyr i køretøjer væk fra den menneskelige civilisation, hvor man tager på opdagelse. Her kommer fricamping også ind i billedet. Et eventyr eller opdagelsesrejse som overlanding tager nemlig mere end blot en enkelt dag at udleve og kræver derfor overnatning undervejs.

Overlanding i dag

Når folk i dag taler om overlanding, taler de derfor ofte om lange rejser til fjerntliggende egne, hvor rejsen er det primære mål. Selvom mindre også kan gøre det, tager de mest eventyrlystne overlandere gerne af sted i flere måneder eller år ad gangen.

Her går turene oftest på tværs af landegrænser og gerne på tværs af kontinenter, og det er ikke unormalt at ende steder, hvor vejene (hvis der er nogen) ligner månekratere, og hvor det kan være nødvendigt at forcere vandløb eller andre forhindringer.

Det behøver dog absolut ikke være nogen ekstremsport at dyrke overlanding, men det kræver dog en vis grad af selvhjulpenhed. Manglende motorkendskab kan eksempelvis hurtigt blive en udfordring, hvis en ventil ryger midt i den svenske skærgård, på den sibirske steppe eller midt på den afrikanske savanne. Her er man bestemt heller ikke dårligt stillet med bare et minimum af forståelse for, hvad selvforsyning er og kan i disse situationer.

Men uanset om turen går over Kilimanjaro eller til Nørre Nebel, så handler overlanding om at se verden, blive klogere på den og opleve livet, naturen og menneskene, hvor man kommer frem. Her vil man ofte blive overrasket over, hvor langt der er fra bare Thyborøn til Frederiksværk. Selv den rejse er et mindre overlander-eventyr værd.

Det betyder fricamping

Camping stammer fra det latinske ”campus”, som betyder ”mark”. I dag bruges ordet ”campus” i daglig tale om et universitetsområde. Ordet har dermed ændret betydning i den daglige brug, men har også fået ændret form til helt nye ord som ”campering” og camping”.

De to ord ”campering” og camping” betyder nøjagtig det samme, nemlig at slå lejr. Forskellen er blot, at den ene bøjning er fransk, og den anden er engelsk.

Herhjemme er camping eller campering ofte blevet synonymt med den aktivitet, der foregår på campingpladser. Det er på trods af, at alt hvad der foregår af overnatning i naturen reelt er camping.

Fricamping overlanding 2
Ifølge vejledningen om campingreglementets kapitel 3.2. er “primitiv overnatning i telt eller shelters” defineret som “campering”. Foto: Outdoor- Camping

Om Campingreglementet


Den 31. marts 2019 trådte et nyt campingreglement i kraft.

Reglementet gælder for campingpladser. Ved campingpladser forstås arealer, som erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end seks uger årligt udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i campingenheder.

Ifølge vejledningen om campingreglementets kapitel 3.2. hører “primitiv overnatning i telt eller shelters” under “campering, der er undtaget fra reglementets bestemmelser”.

Ifølge Retsinformations vejledning om campingreglementet er fri teltning i skove dermed defineret som camping, men altså undtaget fra reglementets bestemmelser, som kun gælder for campingpladser.

Kilde: Retsinformation, Vejledning om campingreglementet

En af hovedårsagerne til, at vi herhjemme ofte forbinder camping med campingpladser er formentligt på godt og ondt fraværet af allemandsretten i Danmark. Allemandsret er med et andet ord fricamping, men fricamping kan også dyrkes uden allemandsret.

I Danmark har vi eksempelvis mere end 800 primitive overnatningspladser med sheltere og/eller til teltning samt 278 offentlige skovområder til fri teltning. Årsagen til, at disse aktiviteter kaldes teltning, skyldes primært, at det kun må foregå på meget afgrænsede områder. Man ønsker med andre ord ikke fra myndighedernes side at give indtryk, at man bare kan campere, hvor man vil i den danske natur.

Fricamping adskiller sig i denne sammenhæng fra overlanding ved, at det er forbudt at benytte motorkøretøjer i de offentlige skovarealer i Danmark. Fællesnævneren for fricamping og overlanding ligger derimod i denne sammenhæng oftest i friheden i at kunne rejse og overnatte frit i naturen.

Fricamping og overlanding i Danmark

Overlanding foregår altså kun i et køretøj. Fricamping omfatter derimod også enkelte overnatninger, hvor man bevæger sig til fods, på cykel, til hest, i kajak eller med noget helt femte.

Ved overlanding kan en motorcykel i princippet også være lige så god at bruge som en lastbil kan. Her kan bodelen, hvor man overnatter, være alt fra et medbragt telt til tagtelte, en camperkasse på ladet af bilen, en trailer eller noget helt femte.

At mulighederne for friteltning og overlanding er så relativt begrænsede i Danmark i forhold til vores nabolande, skyldes i høj grad manglen på plads her til lands.

I Danmark bor der eksempelvis 134 personer pr. km2. Til sammenligning har Sverige, Norge og Finland kun mellem 16 og 22 indbyggere pr. km2. Befolkningstætheden er altså seks til otte gange højere i Danmark, end den er i Sverige, Norge og Finland.

Derudover er afgifterne på køretøjerne i et land som Tyskland væsentligt lavere end herhjemme. I flere tilfælde er reglerne for indregistrering af køretøjer også enklere i vores nabolande end herhjemme.

På trods af det, har vi alligevel flere muligheder her i landet for at dyrke fricamping.

Vigtige regler for fricamping og overlanding

Selvom overlanding egner sig bedst til længere ekspeditioner i udlandet, hvor man nemmere kan komme væk fra civilisationen, kan overlanding og fricamping sagtens praktiseres i Danmark. Man skal blot kende reglerne og respektere omgivelserne.

Det er dog ulovligt at overnatte frit i naturen i tagtelte i Danmark. I artiklen her kan du læse mere om, hvor du må overnatte i tagtelt på bil i Danmark.

Så længe du ikke laver nogen ”campingaktivitet”, må du nemlig gerne holde ind og overnatte i dit køretøj på offentlige veje og stier, hvor der er parkering op til 24 timer. Det samme gælder på rastepladser, hvor du gerne må hvile, indtil det er forsvarligt at køre videre.

I artiklen her kan du se et kort med hundredvis af steder, hvor du kan overnatte gratis i naturen. I artiklen har vi også samlet alt, hvad du bør vide om regler, love og skiltning, som du skal være opmærksom på, når du tager på overlanding i Danmark.

Overnatning i tagtelte er dog som tidligere nævnt kun tilladt på campingpladser og på privat grund.

Når det kommer til fricamping, er der en lang række af muligheder i Danmark:

Her er reglerne for fri teltning, som er pligtstof at kende, når man fricamper med telt.

Her kan du se kort over, hvor du kan komme på gratis telttur i Danmark med fri teltning.

Her er guiden til, hvor du kan overnatte på én af de mere end 800 overnatningspladser med shelter eller i telt i Danmark.

Her kan du læse Outdoor-Camping’s guide til, hvor du må overnatte i hængekøje.

Her kan du læse Outdoor-Camping’s guide til shelterbooking i Danmark.

Similar Posts