NYHEDER CAMPER GUIDE

Pickup truck camper og camping: Overnatning og regler i Danmark

pickup truck camper campingkasse overnatning regler danmark

Camping med pickup truck camper kan sagtens lade sig gøre i Danmark. Her får du regler for overnatning med campingkasse på pickup truck. Foto: Duncan Tran fra Pixabay

Pickup truck camper er synonym med frihed. Der er dog en række regler, du skal være meget opmærksom på omkring anskaffelse, ombygning, overnatning og camping i Danmark. Her er guiden.

I artiklen her kan du læse om

Campingkasser til pickup truck camper: Et overset segment

Før du køber campingkasse / slide-on:
Det skal du vide

Gamle og hullede regler: Domme skaber forvirring

Styrelser i vildrede over regler om campingkasser til pickup trucks

Tidligere pickup-ejer søgte bindende svar: Et konkret eksempel

Gammel Skat: OK med campingkasse som ”gods” på Pickup truck’s med hvide plader

Motorstyrelsen: OK til pickup-camper på hvide plader

Regler for overnatning i pickup truck camper / campingkasse i Danmark

Her må du overnatte i pickup truck camper / campingkasse i Danmark

Når du bygger din egen campingkasse til pickup truck

Ombygning til pickup truck camper: Regler for opbygning af camperen

Ombygning af pickup truck til camper ændrer ejerafgiften

Søg bindende svar hos Skat.

Et stigende antal danskere drømmer om at bygge sit køretøj om til en campingbil. En nyere tendens, der ses, er ønsket om en pickup truck camper eller slide-on camper og campingkasse, som de også kaldes.

Drømmen handler oftest om det samme, nemlig frihed og eventyr. Campingbiler i nærmest enhver forstand giver mulighed for det frie liv. Det er i hvert fald udgangspunktet. Danmark adskiller sig dog i høj grad fra både Tyskland i syd og fra vores nordiske naboer Norge, Sverige og Finland, når det kommer til regler, køb, camping, bygning og overnatning i pickup truck camper.

Danmark er nemlig i langt højere grad reguleret, når det kommer til overnatningsmuligheder for folk i pickup truck camper, campingkasser, slide-on camper og campingbiler i al almindelighed. En af årsagerne er den trange plads, vi har i Danmark i forhold til vores nabolande.

Det kan derfor blive en dyr fornøjelse i både afgifter og bøder, hvis du camperer, bygger campingkasse til din pickup truck eller bygger din pickup truck om til en camper uden først at have undersøgt reglerne.

Derfor får du her guiden til, hvilke regler der er for camping og overnatning med pickup truck camper samt for køb af og bygning af campingkasse eller slide-on til en pickup truck.

Campingkasser til pickup truck camper:
Et overset segment

Desværre er reglerne omkring pickup truck campere, slide-on campere og campingkasser til pickup trucks temmelig indviklede i Danmark. Det skyldes formentligt dels, at der tidligere ikke har været det store marked for den slags, hverken herhjemme eller i Europa for den sags skyld.

Ifølge en tidligere forhandler blev der for bare få år siden således kun produceret omkring 100 campingkasser / slide-on campere på de større fabrikker i Sverige og Tyskland. Herhjemme solgte forhandleren kun to af dem på cirka fem år.

Derudover har de kringlede regler formentligt fået en del interesserede til at trække følehårene til sig igen herhjemme.

Den tendens er dog ved at vende, at interessen for camping med pickup trucks er stigende. Men den lave efterspørgsel har formentligt betydet, at Folketinget herhjemme i Danmark hidtil ikke har behøvet at forholde sig til behovet for specifikke regler for campingkasser, campere og slide-on til pickup truck’s.

I stedet tyder behandlingen og tolkningen af reglerne for camping med picup truk camper i de forskellige styrelser herhjemme på, at man blot har kunnet feje dem ind under andre i forvejen eksisterende regler, som ingen reel relevans har for denne type campingenhed.

Om Pickup Truck’s på hvide plader

Pickup truck’s med dobbeltkabiner kan fås på hvide plader.

Dobbeltkabine betyder, at der er en ekstra sæderække til passagerer.

En Nissan Navara sparer på den måde 17.900 kroner i afgift.

I feltet ‘Art’ på registreringsattesten skal der stå ‘Varebil’, men under ‘Anvendelse’ skal der stå ‘Privat personkørsel’.

Nissan forventer at sælge 5-10 procent af Navara på hvide plader.

Toyota Hilux må trække op til 3.500 kg.

VW stopper produktionen af Amarok og udvikler ikke en efterfølger.

Toyota, Mitsubishi, Ford og Nissan satser dog benhårdt på markedet fremover.

Før du køber campingkasse / slide-on:
Det skal du vide

Uanset hvad årsagen til de kringlede regler er, så risikerer du ifølge Motorstyrelsen, at din pickup truck ikke længere opfylder betingelserne for at betale nedsat registreringsafgift som en varebil, hvis der påsættes et modul, der skal anvendes til boligformål:

”Det er således også tilfældet, hvis der monteres en campingkasse”, skriver Motorstyrelsen i et svar til Outdoor-Camping.

Dermed risikerer man ifølge Motorstyrelsen at skulle nysyne sin pickup truck, hvis man anskaffer sig en campingkasse og monterer den på sin pickup truck.

Motorstyrelsen henviser her til registreringsafgiftslovens § 5, stk. 12, hvor der står, at: ”den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt”, hvis bilen ikke længere “utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport”, skriver Motorstyrelsen og fortsætter:

”For varebiler gælder det helt overordnet, at de utvivlsomt skal være konstrueret og indrettet til godstransport. Dette er ikke tilfældet, når der monteres/isættes et modul som beskrevet. Det skyldes, at modulet har som formål at omdanne vareladet fra et egentligt varerum (hvor formålet er transport af gods) til et varerum, der er beregnet til ophold og beboelse”, skriver Motorstyrelsen.

På trods af Motorstyrelsens tolkninger af reglerne, viser der sig dog at være store huller i reglerne, tvivl om fortolkningen og forvirring om ansvarsområderne i de forskellige styrelser.

Gamle og hullede regler: Domme skaber forvirring

Med Motorstyrelsens udlægning af reglerne betyder det i praksis, at hvis du allerede har købt en campingkasse eller slide-on til din pickup truck, så risikerer du at skulle omregistrere den til en campingbil, hver gang, du sætter campingkassen på din pickup truck.

Omvendt, når du er færdig med at bruge din campingkasse eller slide-on, så skal du omregistrere den til en varebil igen.

Derfor er gamle domme vigtige

Når Folketinget vedtager nye love, skal de efterfølgende tolkes af domstolene.

De første domme, som afsiges efter en lovændring, danner præcedens for fremtidige domme.

Præcedens betyder, at fremtidige domme skal tage hensyn til den første dom.

Den første dom, bliver på den måde rettesnor for fremtidige domme og kan derfor påvirke alle fremtidige domme i lignende sager.

Domme afsiges i Byretten. Er sagerne af principiel karakter, kan de appelleres til Landsretten og herefter til Højesteret.

Højesteret er Danmarks højeste domstol og den sidste appelinstans.

Ifølge Motorstyrelsen er det ligegyldigt, om campingkassen eller din slide-on-camper boltes fast, skrues på eller lignende.

Årsagen til dette skal findes helt tilbage i 1989, hvor Højesteret fastslog, at det ikke er afgørende for vurderingen, om udstyr, moduler, campingkasser og lignende er fastskruet, boltet eller lignende.

I noget senere tid, har Højesteret dog afsagt en anden dom. I 2014 kom Danmarks højeste juridiske instans nemlig frem til, at hvis bilen skal omregistreres til campingbil, så skal bilens camperudstyr:

“medbringes under kørsel i en autocamper for at den kan anses for ikke alene konstrueret, men også utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse”.

Ifølge punkt 5 i SKATs beskrivelse af regler og praksis for krav til indretning af campingbiler, skal der være et bord og udstyr til opredning af sovepladser som madrasser, luftmadrasser eller liggeunderlag, før køretøjet kan indregistreres som campingbil.

Hvis denne udlægning godtages af myndighederne, skulle man mene, at man blot kan udelade bordet og/eller udstyr til opredning af sovepladser i sin pickup truck camper. Dermed burde det være lovligt af køre med en campingkasse på ladet af sin pickup truck, uden at den skal omregistreres. Det vil nemlig betyde, at pickup truck camperen, campingkassen eller slide-on’en betragtes som stykgods.

Dette forhold har Outdoor-Camping henvendt sig til både Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen omkring. Her hersker der dog tvivl om, hvem af de to styrelser, der skal svare på det spørgsmål.

Styrelser i vildrede over regler om campingkasser til pickup trucks

Den 1. juli 2018 blev Skat nedlagt og erstattet af syv specialiserede styrelser, herunder Færdselsstyrelsen, Motorstyrelsen og Skattestyrelsen.

Den opdeling har tilsyneladende skabt store vanskeligheder i forhold til at finde ud, hvem der har hvilke ansvarsområder. Outdoor-Camping har nemlig rettet henvendelse til Motorstyrelsen for at få be- eller afkræftet, om en campingkasse på en pickup truck kan betragtes som stykgods.

“Det er Færdselsstyrelsen, der vurderer, om en campingkasse betragtes som stykgods”, svarer Motorstyrelsen. Derfor har Outdoor-Camping i stedet spurgt Færdselsstyrelsen, om campingkasser kan betragtes som stykgods.

Hos Færdselsstyrelsen peger man dog tilbage på Motorstyrelsen og henviser til dem, for svar på spørgsmålet.

Tilbage hos Motorstyrelsen igen svarer man videre, at:

”Det er Færdselsstyrelsen, der skal tage stilling til, om fabriksfremstillede campingkasser frit kan anvendes på ladet af en pickup truck, så længe man ikke overskrider bilens tilladte kørevægt”. Men hos Færdselsstyrelsen, peger man igen tilbage på Motorstyrelsen og svarer:

“For svar på følgende spørgsmål henvises til motorstyrelsen: Kan fabriksfremstillede campingkasser frit anvendes på ladet af en pickup truck, så længe man ikke overskrider bilens tilladte kørevægt?”

Tilbage igen hos Motorstyrelsen svarer man:

”Det er ikke Motorstyrelsen, der skal vurdere, om en fabriksfremstillet campingkasse skal betragtes som stykgods, eller om den tilladte kørevægt er overskredet. Motorstyrelsen tager udelukkende stilling til, om ændringer på et køretøj har afgiftsmæssige konsekvenser”.

Skal man være på den helt sikre side i forhold til, hvad der er op og ned, opfordrer Motorstyrelsen dog danskerne til at søge bindende svar hos Skat. Et bindende svar kan søges hos Skat her.

Tidligere pickup-ejer søgte bindende svar: Et konkret eksempel

Outdoor-Camping har haft kontakt med en tidligere ejer af en popup-campingkasse til sin pickup truck. Her har vedkommende fulgt Motorstyrelsens anbefaling og søgt bindende svar hos Skat.

I det bindende svar fra 2017, som altså er fra før Skat’s opdeling i de syv styrelser, viser der sig et interessant billede. Ifølge Motorstyrelsen gives bindende svar dog kun på konkrete forespørgsler. Der kan derfor ikke generaliseres.

I det konkrete eksempel, hvor Outdoor-Camping er i besiddelse af Skats bindende svar, søgte ejeren af pickup’en svar på følgende to spørgsmål:

”Kan en campingkasse, som ikke er fastmonteret på en pickup bil på hvide plader, transporteres uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser?”

”Ja”, skriver Skat i sit bindende svar. Vedkommende, der søger de bindende svar, spørger derudover:

”Kan en campingkasse, som ikke er fastmonteret på en pickup bil på papegøjeplader, transporteres uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser?”

“Ja – se dog Skats forudsætninger for svaret”, skriver Skat i deres bindende svare og skriver videre under de nævnte forudsætninger:

“Det er SKATs opfattelse, at en varebil skifter afgiftsmæssig identitet, når campingkassen monteres på ladet, dvs. fastgøres med bolte eller med snaplåse eller lignende til en varig forbliven på køretøjet”.

Med denne ”opfattelse”, som dermed er Skats tolkning af loven, henviser man med al sandsynlighed til samme dom fra 1989, som Motorstyrelsen tidligere henviste til.

Ifølge Skats bindende svar, risikerer man altså at ændre pickup truck’ens identitet, hvis man monterer en campingkasse på en pickup truck på papegøjeplader.

Omvendt hvis bilen er på hvide nummerplader, ændres pickup truck’ens identitet ikke, når der sættes en campingkasse på ladet.

Mens der kan være udfordringer ved at sætte en campingkasse på en pickup truck på papegøjeplader, er der altså ingen udfordringer ifølge Skat ved at sætte den på en pickup truck på hvide plader.

Du kan også søge bindende svar hos Skat her.

Ok med campingkasse som ”gods” på Pickup truck’s med hvide plader

Hvis en pick up truck allerede er indregistreret på papegøjeplader, er det Motorstyrelsens umiddelbare vurdering, at køretøjet ikke længere opfylder betingelserne for at betale nedsat registreringsafgift, hvis der påsættes et modul, der skal anvendes til boligformål. Det er som udgangspunkt ikke afgørende, om det er den ene eller anden type campingkasse, der er tale om, eller om monteringen kan ske uden brug af værktøj.

I det konkrete eksempel, hvor der her er søgt bindende svar hos Skat, er der som tidligere skrevet tale om en såkaldt popup-campingkasse til to personer. Fordi det er en popup-kasse er ikke muligt at komme ind i den eller opholde sig i den under kørsel.

Under transport er campingkassen i tilfældet her fastgjort fire steder uden brug af værktøj på ladet af pickuppen. Ved stop tages campingkassen af og taget hæves, hvorefter den stilles på sine fire ben og kan bruges.

Når Skat havde den opfattelse, at det er ok at montere en popup-kasse til camping på ladet af sin pickup truck, skyldes det disse fem grunde, som Skat giver i det bindende svar:

1. At camperkassen ikke vil blive benyttet til beboelse eller ophold under transporten

2. At camperkassen ikke er fastmonteret med bolte eller med snaplåse eller lignende til varig forbliven på køretøjet.

3. At camperkassen under transport alene vil blive fortøjet på din pickup som gods og transporteret til en campingplads eller anden privat grund.

4. At camperkassen under ingen omstændigheder anvendes til ophold eller overnatning, når camperkassen er fortøjet på køretøjet.

5. At camperkassen vil blive læsset af bilen ved ankomst til campingplads eller anden privat grund”.

Motorstyrelsen: OK til pickup-camper på hvide plader

Selvom Motorstyrelsen ikke vil svare på, om en campingkasse, slide-on eller popup til en Pickup truck kan betragtes og fragtes som gods, bekræfter de dog det game Skat’s tolkningen af reglerne. Det sker efter, at Outdoor-Camping har fremsendt det Skat’s bindende svar. Her skriver Motorstyrelsen nu:

”Hvis en pick up truck allerede er indregistreret på papegøjeplader, er det Motorstyrelsens umiddelbare vurdering, at køretøjet ikke længere opfylder betingelserne for at betale nedsat registreringsafgift, hvis der påsættes et modul, der skal anvendes til boligformål”, skriver de og fortsætter:

”Det er som udgangspunkt ikke afgørende, om det er den ene eller anden type campingkasse, der er tale om, eller om monteringen kan ske uden brug af værktøj”, svarer Motorstyrelsen.

Typen af campingkasse er altså underordnet, så længe campingkassen monteres på en Pickup truck på hvide plader.

 ”I forhold til beregningen af registreringsafgift på et køretøj på hvide plader er det som udgangspunkt også underordnet, hvilken type campingkasse der anvendes, da valg af campingkasse umiddelbart ikke har afgiftsmæssige konsekvenser. Det beror dog altid på en konkret og individuel vurdering”, skriver Motorstyrelsen videre.

Igen understreger Motorstyrelsen dog, at bindende svar kun gives i forbindelse med konkrete forespørgsler. Der kan derfor ikke generaliseres.

Regler for overnatning i pickup truck camper / campingkasse i Danmark

Så tæt bor vi i Danmark

Befolkningstætheden i Danmark er seks til otte gange højere i Danmark, end den er i Sverige, Norge og Finland.

Finland: 16,3 indbyggere pr. km2
Norge: 16,6 indbyggere pr. km2
Sverige: 22,9 indbyggere pr. km2
Danmark: 134 indbyggere pr. km2

Kilde: Folketinget og Nordisk Samarbejde

Danmark er et lille land med et begrænset naturareal og en høj befolkningstæthed. Det lille geografiske område, vi har i Danmark, sammenlignet med eksempelvis Norge, Sverige og Finland har gjort, at Folketinget har indført en lang række begrænsninger for overnatning i pickup truck camper i Danmark.

Reglerne er derfor indført for, at det offentlige skal kunne planlægge og have styr på, hvor i landet, man kan få tilladelse til at campere i naturen. Og ifølge Bolig- og Planstyrelsen betragtes en pickup truck camper som en campinghed.

At pickup truck campere betragtes som campingheder, betyder derfor samtidig, at de er undtaget reglerne for rast. At raste betyder ellers, at man må overnatte på rastepladser, så længe opholdet ikke får karakter af et campingophold. Sker det, er det et brud på campingreglementets § 2, stk. 1, og da pickup truck campere betragtes som en campingheder, er det netop tilfældet her og er derfor ulovligt.

Hvis du skal raste i en pickup truck med campingkasse eller slide-on camper på ladet, skal du derfor opholde dig i bilen under rasten og ikke i campingkassen på ladet.

På trods af, at der findes over 800 primitive overnatningspladser i Danmark, hvor det er tilladt at slå telt op på flere af dem, er det også forbudt at overnatte i pickup truck camper her. Det skyldes, at det forbudt at køre i bil på Naturstyrelsens arealer.

Det betyder i grove træk, at pickup truck campere henvises til campingpladser. Der findes dog en række undtagelser for dette, hvor det er lovligt at overnatte i tagtelt på bil uden for campingpladser.

Det siger Campingreglementet

Biler med tagtelte og pickup truck campere betragtes ifølge Bolig- og Planstyrelsen som campingenheder.

Definitionen af campingenheder finder man i campingreglementets § 1. Stk. 3, hvor der står:
”Ved campingenheder forstås telte, campingvogne eller andre transportable konstruktioner, f.eks. campingbiler o.l. og campinghytter, herunder campingværelser og trætophytter”.

Hvis et ophold eller overnatning på en rasteplads får karakter af et campingophold, kan der efter omstændighederne være tale om en overtrædelse af campingreglementets § 2, stk. 1.

Der findes dog en række undtagelser for Campingreglementet.

Kilde: Campingreglementet

Undtagelser for Campingreglementet

Ifølge Kapitel 3.2. er primitive overnatningssteder – primitiv overnatning i telt eller shelters undtaget af Campingreglementet.

Det er dog forbudt at køre med bil til Naturstyrelsens primitive overnatningssteder i skovene. Pickup truck campere må derfor ikke benyttes på Naturstyrelsens primitive overnatningssteder.

Ifølge kapitel 3.3 bondegårdscampering undtaget af reglementets bestemmelser. Det giver mulighed for, at landmænd kan udleje sin grund til tre campingenheder ad gangen.

Kilde: Campingreglementet

Her må du overnatte i pickup truck camper / campingkasse i Danmark

Ifølge Bolig- og Planstyrelsen må man gerne overnatte og campere i en pickup truck camper på arealer, der har en godkendelse til campering. Det må man derfor på campingpladser.

Hvis den pågældende kommune har givet tilladelse til det efter campingreglementets bestemmelser, er det lovligt at overnatte i en pickup truck camper på havnearealer i Danmark.

Det betyder samtidig, at kommunerne også kan give tilladelse til campering ved lystbådehavne, vandrehjem eller andre ferie- og fritidsanlæg i pickup truck campere.

Det er dog de færreste steder, hvor kommunalbestyrelserne har truffet beslutninger specifik om pickup truck campere. For at undgå bøder er det derfor vigtigt at forhøre sig grundigt, inden man går til ro for natten i sin pickup truck camper.

Alternativt er det tilladt at overnatte i pickup truck camper på landbrugsejendomme. Det må dog kun ske i en periode på under seks uger om året i eksempelvis i sommerferien, hvor landmanden tilbyder folk at campere på sin grund. Så længe udlejningen ikke får en erhvervsmæssig karakter, kan det ifølge Campingreglementet godt ske uden tilladelse.

Bondegårdscampering en fjerde mulighed. På samme måde som fri teltning og teltning på primitive overnatningspladser er undtaget for Campingreglementets bestemmelser, er Bondegårdscamping ifølge kapitel 3.3 i reglementet nemlig også undtaget af dets bestemmelser.

Her beskrives bondegårdscamping som udlejning af et mindre areal i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom, som landmanden udlejer som et supplement til landbrugsdriften. Det betyder dog at bondegårdens gæster højest må stille tre campingenheder på landmandens grund.

Når du bygger din egen campingkasse til pickup truck

Outdoor-Camping har spurgt Færdselsstyrelsen, om det er tilladt at bygge sin egen campingkasse til en pickup truck.

”I princippet, ja”, svarer Færdselsstyrelsen og henviser til kravene i ‘Detailforskrifter for køretøjer‘, som skal kunne opfyldes.

Det gælder blandt andet regler om fastgørelse, skarpe kanter og udragende dele, som ikke må medføre unødig fare for andre trafikanter. Derudover skal der være sikkerhedsglas i campingkassen.

Derudover opfordrer Motorstyrelsen til, at man søger bindende svar hos Skat, før man påbegynder arbejdet. Bindende svar hos Skat kan søges her.

Ombygning til pickup truck camper: Regler for opbygning af camperen

Når du bygger en pickup truck om til en camper, er det Færdselsstyrelsen, der skal tage stilling til, om den kan indregistreres som campingbil. Det er nemlig Færdselsstyrelsen, der skal syne og godkende opbygningen af camperen.

Ifølge Færdselsstyrelsen er det tilladt at bygge en campingbil på alt fra en kassevogn til et chassis eller på ladet af en bil.

Materialerne der anvendes til selve opbygningen i beboelsesdelen på en camper bygget på en pickup truck behøver ifølge styrelsen ikke typegodkendes. Til gengæld er der ifølge Færdselsstyrelsen krav til sikkerhedsglassene i ruderne, hvis disse ombygges.

”Det afgørende er, at hvis bilen skal godkendes som personbil – hvilket er en forudsætning, når man vil lave beboelse i den og ikke godstransport- så skal bilen opfylde de tekniske krav til personbiler”, skriver Færdselsstyrelsen og kommer med seks punkter, hvor der blandt andet skrappere regler for personbiler end for varebiler:

1. Luftforurening
2. Støj
3. Bremser
4. Crashtest
5. Seleforankringer
6. Sæder

Det kan være, at den varebil, som man har tænkt sig at bruge, ikke opfylder de tekniske krav. Outdoor-Camping anbefaler derfor, at du søger bindende svar hos Skat, før du påbegynder arbejdet. Bindende svar hos Skat kan søges her.

Ombygning af pickup truck til camper ændrer ejerafgiften

Hvis pickup truck’en bygges om, kan det få betydning for den ejerafgift, ejeren skal betale. Det er her Motorstyrelsen kommer ind i billedet. Det er nemlig dem, der afgør, hvad registreringsafgiften lander på. Størrelsen heraf afhænger af, om pickup truck’en i forvejen er indregistreret som varebil eller som campingbil.

Hvis en pickup truck er indregistreret som varebil, og der monteres et fast modul, som skal anvendes til bolig, opfylder pickup truck’en ifølge Motorstyrelsen ikke betingelserne for den nedsatte registreringsafgift som en varebil.

For varebiler som pickup trucks gælder det ifølge Motorstyrelsen helt overordnet, at de utvivlsomt skal være konstrueret og indrettet til godstransport. Dette er ikke længere tilfældet, når der monteres/isættes et modul til ophold og beboelse.

Det er ifølge Motorstyrelsen ligegyldigt, om modulet boltes fast, skrues på eller lignende. Årsagen til dette skal findes i den gamle dom fra 1989, hvor Højesteret fastslog, at det ikke er afgørende for vurderingen, at udstyr/moduler/campingkasser og lignende er fastskruet/-boltet eller lignende.

Når en campingkasse monteres på en pickup truck mister køretøjet ifølge afgørelsen sin afgiftsmæssige identitet, og der skal derfor betales afgift på ny. Afgiften for et ombygget køretøj til campingbil afhænger af en konkret individuel vurdering. 

Motorstyrelsen opfordrer altid til, at man søger bindende svar hos Skat, før man påbegynder arbejdet. Bindende svar hos Skat kan søges her.

Du kan læse om kravene til ombygning og indretning af campingbiler her.

Søg bindende svar hos Skat

Hvis pickup trucken opfylder de krav, efter ombygningen, der er til autocampere i registreringsafgiftsloven, kan man få den lempelige autocamperafgift. Opfylder køretøjet ikke disse krav efter ombygningen, skal der betales fuld registreringsafgift for køretøjet.

Du kan dog altid søge bindende svar hos Skat på dine spørgsmål om ombygning af dit køretøj. Selvom det koster 400 kroner, er det intet i forhold til, hvad det kan komme til at koste, hvis dele skal laves om, fordi konstruktionen er ulovlig, eller fordi du ender på en anden afgift, end du regnede med.

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende din ombygning, anbefaler Outdoor-Camping derfor, at du søger bindende svar hos Skat, før du påbegynder arbejdet. Bindende svar hos Skat kan søges her.

Similar Posts